Artificial Intelligence toegepast in de agrarische sector

In deze serie bespreken we verschillende gebieden waarin Artificial Intelligence (AI) en sensoren gecombineerd toegepast kunnen worden. In eerdere artikelen bespraken we onder meer robotica en IoT. Het huidige artikel is gericht op landbouw en veeteelt. AI in de agrarische sector kan onder meer ingezet worden voor kwaliteitsbewaking van gewassen en automatisering van irrigatie. In de vervolgartikelen in deze serie bekijken we nog meer gebieden waarop AI en sensoren samen ingezet kunnen worden, zoals in bij het beheer van gebouwen en in de transportsector.

AI in de agrarische sector – kwaliteitsbewaking

AI kan ook een duidelijke bijdrage leveren aan landbouw en veeteelt. Zo kan AI bijvoorbeeld de kwaliteit van bloemen en planten monitoren en voorspellen. IQ-Flora doet dit in real time voor rozen. De kern is een softwaremodule voor kwaliteitsvoorspelling, waarin invloedrijke factoren op de kwaliteit van bloemen en het verwachte effect ervan in kaart zijn gebracht. Deze voorspellingen worden aangevuld met gegevens van sensoren. Op basis van deze gegevens worden de rekenregels uit het model steeds verfijnd, waarmee de betrouwbaarheid van de voorspelling verbetert.

Ook is er een AI-robotsysteem dat sorteert en aardappelziekten op kan sporen. Het systeem is in staat veel van de veelvoorkomende plekjes die van invloed zijn aardappelen op te sporen, te identificeren en kwantificeren. Beslissingsondersteunende systemen voor broeikassen worden ontworpen met AI. Deze systemen maken het mogelijk om de milieuomstandigheden te voorspellen, die de groei en productiviteit van planten beïnvloeden, en de temperatuurfluctuatie aan te passen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

natuur koeien weiland boeren agrarisch

AI in de agrarische sector – automatisering

Een voorbeeld van een kasautomatiseringssysteem is GIGAS met een visiesysteem bestaande uit meerdere camera’s om beelden van de planten nemen. Aan de achterkant is er een plantdatabase die alle planten in de kas bijhoudt, met ondersteuning van besluitvormings- en planningselementen, waar alle berekeningen worden gemaakt. Zodra een besluit is genomen, wordt dat bericht gestuurd naar de robot die het werk uitvoert. Zo is het mogelijk om maximale kwaliteitsopbrengsten te verkrijgen met de beste timing van oogst en andere activiteiten.

Veel irrigatieplanningstechnieken zijn gebaseerd op het monitoren van de bodem, gewassen en weersomstandigheden. Deze grosseren wanneer te irrigeren en hoeveel water moet worden toegepast. De softwaretechnologie in de (hydrocultuur) landbouw bestaat veelal uit een robotsensor gecombineerd met AI, welke niveaus van water en voedingsstoffen kan controleren en vervolgens een automatische feeder kan aansturen of de boer een bericht kan sturen worden. Het Enorasis-project maakt bijvoorbeeld gebruik van een netwerk van sensoren die variabelen omtrent milieu- en de bodemgesteldheid verzamelen. Dit project combineert weersvoorspelling en sensordata om een gedetailleerd dagelijkse irrigatieplan te creëren. Het model bevat ook gegevens omtrent gewasopbrengst en energie- en waterkosten.

AI in de agrarische sector – veeverzorging

Gezichtsherkenning van koeien kan het gedrag in een groep controleren, evenals conditiescore en voeding. Als het gaat om kreupelheid, kan het meten van de boog in de rug van een koe bijvoorbeeld een vroeg teken geven van het probleem. Veepro heeft een AI-expertsysteem gemaakt dat in staat is om voerrantsoenen, medicijnen, gezondheid en welzijnsvoorwaarden voor te schrijven voor vee. Het kan paringspartners aanbevelen voor de verbetering van het genetisch potentieel van nakomelingen. De indexen worden voortdurend bijgewerkt op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook is er een autonoom systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor bepaalde insecten gerealiseerd op basis van draadloze sensornetwerken en technieken voor machinaal leren die adaptief leren mogelijk maken.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – AI en sensoren: een introductie
Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 4 – AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 7 – AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: