078-2034021 [email protected]
Ai. Artificial Intelligence in Agriculture. Part 2: How Farming is Going Automated with AI Technologies. Geraadpleegd januari 2017. http://ai.business/2016/05/06/artificial-intelligence-in-agriculture-part-2-how-farming-is-going-automated-with-ai-technologies/

Artificial Intelligence Online. Apply deep learning to building automation IoT sensors. Geraadpleegd januari 2017. https://www.artificialintelligenceonline.com/13757/apply-deep-learning-to-building-automation-iot-sensors/

Datafloq. How Artificial Intelligence Will Kickstart the Internet of Things. Geraadpleegd januari 2017. https://datafloq.com/read/Artificial-Intelligence-Kickstart-Internet-Things/1776

Electronic Design. Artificial Intelligence Gets its Head out of the Cloud. Geraadpleegd januari 2017. http://electronicdesign.com/iot/artificial-intelligence-gets-its-head-out-cloud

Flowerweb. Artificial intelligence monitors and predicts quality of roses. Geraadpleegd januari 2017. http://www.flowerweb.com/en/article/194603/Artificial-intelligence-monitors-and-predicts-quality-of-roses

InnoTech. AI 3.0: Is it Finally Time for Artificial Intelligence and Sensor Networks to be Disruptive? Geraadpleegd januari 2017. http://www.slideshare.net/innotech_conference/ai-30-is-it-finally-time-for-artificial-intelligence-and-sensor-networks-to-be-disruptive

Intel. Kunstmatige intelligentie en machinaal leren computers worden steeds slimmer. Geraadpleegd januari 2017. https://iq.intel.nl/kunstmatige-intelligentie-en-machinaal-leren-computers-worden-steeds-slimmer/

Little Bird. AI Intersections. Geraadpleegd januari 2017. http://www.getlittlebird.com/blog/ai_intersections

O’Reilly. What is Artificial Intelligence. Geraadpleegd januari 2017.  http://www.oreilly.com/data/free/files/what-is-artificial-intelligence.pdf

ScienceNews. For robots, artificial intelligence gets physical. Geraadpleegd januari 2017. https://www.sciencenews.org/article/robots-artificial-intelligence-gets-physical

Smart Buildings Magazine. Smart sensors at the forefront of building intelligence. Geraadpleegd januari 2017. http://www.smartbuildingsmagazine.com/features/smart-sensors-at-the-forefront-of-building-intelligence

Smart Industry. Artificial Intelligence IoT solution for large commercial buildings. Geraadpleegd januari 2017. https://www.smartindustry.com/industrynews/2016/artificial-intelligence-iot-solution-for-large-commercial-buildings/

Stone, P., Brooks, R., Brynjolfsson, E., Calo, R., Etzioni, O, et al. (2016). Artificial Intelligence and Life in 2030. One Hundred Year Study on Artificial Intelligence. https://ai100.stanford.edu/2016-report

Techopedia. Artificial Intelligence (AI). Geraadpleegd januari 2017.  https://www.techopedia.com/definition/190/artificial-intelligence-ai

The Engineer. Vital signs: project aims to bring artificial intelligence into healthcare. Geraadpleegd januari 2017. https://www.theengineer.co.uk/vital-signs-project-aims-to-bring-artificial-intelligence-into-healthcare/

The Franklin Institute. Understanding Artificial Intelligence. Geraadpleegd januari 2017.  https://www.fi.edu/understanding-artificial-intelligence

The Medical Futurist. Artificial Intelligence Will Redesign Healthcare. Geraadpleegd januari 2017. http://medicalfuturist.com/artificial-intelligence-will-redesign-healthcare/

The Medical Futurist. Healthcare Is Coming Home With Sensors And Algorithms. Geraadpleegd januari 2017. http://medicalfuturist.com/healthcare-is-coming-home/

Tractica. Sensors Will Drive AI Growth in Manufacturing. Geraadpleegd januari 2017.  https://www.tractica.com/automation-robotics/sensors-will-drive-ai-growth-in-manufacturing/

Tutorialspoint. Artificial Intelligence – Overview.  Geraadpleegd januari 2017. https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence/artificial_intelligence_overview.htm

UCI. Geraadpleegd januari 2017. https://www.ics.uci.edu/~rickl/courses/cs-171/cs171-lecture-slides/cs-171-01-Agents.pdf

Xconomy. Dallas’s Flux Farms Brings A.I., Sensor to Hydroponic Farming. Geraadpleegd januari 2017. http://www.xconomy.com/texas/2016/07/11/dallass-flux-farms-brings-a-i-sensor-to-hydroponic-farming/#

Deze bronnen behoren bij onze artikelen over Artificial Intelligence (AI), in combinatie met sensoren.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie
Deel 2 – De huidige staat van AI
Deel 3 – AI-onderzoek: machinaal leren, diep leren en bekrachtigingsleren
Deel 4 – Onderzoek AI: computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica en collaboratieve systemen
Deel 5 – AI research: crowdsourcing, algoritmische speltheorie, IoT en neuromorfische computing
Infographic – Een eerste kennismaking met Artificial Intelligence (AI)

De toekomst van AI (Artificial Intelligence)

Deel 1 – AI en sensoren: een introductie
Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 4 – AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Deel 5 – Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 7 – AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren