078-2034021 [email protected]

Infographic: de combinatie van Artificial Intelligence en sensoren

AI en sensoren: infographic

In deze infographic bespreken we de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden. 

Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Infographic: de kracht van AI met sensoren

In deze infographic artikelen bespreken we de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden. Zo kunnen AI en sensoren onder meer samen worden toegepast in de robotica. Ook zijn er toepassingen denkbaar in gebieden als Internet of Things (IoT), gezondheidszorg, landbouw, bouwkunde, transport, en informatie en entertainment. We beginnen echter met een algemene introductie op de combinatie van AI en sensoren.

AI & sensoren: De kracht van AI met sensoren

In deze serie artikelen bespreken we de combinatie van AI en sensoren op verschillende gebieden. Zo kunnen AI en sensoren onder meer samen worden toegepast in de robotica. Ook zijn er toepassingen denkbaar in gebieden als Internet of Things (IoT), gezondheidszorg, landbouw, bouwkunde en transport. 

 • AI en sensoren: AI kan gezien worden als intelligente agents die interacteren met hun omgeving. Agenten gebruiken sensoren om waar te nemen. Sensoren kunnen ook abstracte functies in de zijn, zoals klikdetectie in muziekaanbeveling. 
 • Robotica: We nemen actie op basis van de signalen die onze zintuigen uit de omgeving halen. Intelligentie is ook rondlopen, oprapen en openen. Voor het functioneren van robots zijn sensoren en actuatoren essentieel. 
 • IoT: AI helpt om Big Data te doen neerkomen op wat zinvol is. Het uitgangspunt is toetsing en analyse van de gegevens om patronen of overeenkomsten te ontdekken van waaruit lering getrokken kan worden, zodat betere beslissingen kunnen worden genomen. 
 • Gezondheidszorg: AI wordt toegepast bij datamanagement en het opstellen van behandelplannen. Door deep learning te koppelen aan medische gegevens wordt diagnostiek bevorderd. AI wordt daarnaast ingezet voor het ontwerpen van medicijnen en onderzoek naar DNA.
 • Andere toepassingen: 
  • Agrarische sector: kwaliteitsbewaking van gewassen en automatisering van irrigatie.
  • Gebouwbeheer: monitoring van ruimte- en energiegebruik.
  • Transport: autonome, zelfrijdende auto’s. 

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 4 – AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Deel 5 – Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 7 – AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI