IoT sensoren: sensoren slim gemaakt met het IoT

IoT sensoren: het verband tussen het Internet of Things en sensoren

In dit artikel vertellen we je meer over het verband tussen het Internet of Things en sensoren. Alle IoT-apparaten zijn uitgerust met sensoren. Waarom is dat zo en hoe werken deze IoT sensoren?

IoT sensoren: wat is het Internet of Things (IoT) precies?

Heel kort gezegd is het Internet of Things (IoT) een netwerk van met het internet verbonden objecten die gegevens verzamelen en delen, bijvoorbeeld over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. De apparaten van het IoT hebben een ingebouwde (draadloze) connectiviteit, zodat ze verbonden kunnen worden met het internet. Vrijwel elk apparaat kan verbonden worden met het internet. Zodra de apparaten online zijn, kunnen ze communiceren. Met elkaar en met hun gebruikers.

IoT sensoren: we geven een korte definitie van sensoren

De apparaten van het Internet of Things (IoT) zijn allemaal uitgerust met sensoren. Je kunt sensoren beschouwen als de zintuigen van machines. Sensoren verzamelen informatie, net als onze ogen, neus en huid. Sensoren kunnen van alles meten. Het kan dan gaan om data uit de apparaten zelf (temperatuur) of uit de omringende omgeving (luchtvochtigheid). Deze verzamelde data vormt de input voor een IoT-oplossing.

Smart cities, smart homes: een slimme leefomgeving dankzij smart cities, smart homes met IoT.

IoT sensoren: de rol van sensoren in het Internet of Things

Wordt een onderdeel in een machine niet te warm? Blijft een bloeddruk binnen een acceptabele range? Deze vragen kun je door metingen van sensoren beantwoorden. Meten is immers weten. Met IoT sensoren leggen we continue meetwaarden vast. De door sensoren verzamelde data bevat een schat aan informatie, die voor verschillende doeleinden ingezet kan worden. Om tot die schat aan informatie te komen – en de gestelde vragen te beantwoorden – moet de sensordata geanalyseerd worden, bijvoorbeeld om te kijken of de temperatuurwaarde binnen een acceptabel bereik ligt.

IoT sensoren: slimme sensoren zorgen voor slimme apparaten

Als gebruiker kun je je IoT-apparaat instellen of instructies geven. Ook kun je toegang krijgen tot de verzamelde gegevens, zoals bijvoorbeeld op je smartwatch. IoT-apparaten doen het meeste van hun werk echter zonder menselijke tussenkomst. We noemen IoT-apparaten daarom ook wel eens slimme apparaten: apparaten die met elkaar communiceren en zelf acties ondernemen zonder dat de gebruiker hiermee bezig hoeft te zijn. In plaats van te wachten tot jij de temperatuur aanpast, kan je slimme thermostaat dit automatisch doen.

IoT sensoren: sensoren zijn onmisbaar in het Internet of Things

Het vergaren en analyseren van data door de sensoren in IoT-toepassingen is dus het startpunt voor slimme toepassingen. Wat heet: elk slim apparaat is enkel en alleen slim ómdat het uitgerust is met sensoren. De toepassingen voor slimme apparaten zijn enorm. Wanneer er (met grote regelmaat) exacte metingen uitgevoerd moeten worden en wanneer het van belang is dat deze metingen in (vrijwel) real-time doorgegeven worden, kan een sensoroplossing uitkomst bieden.

IoT sensoren: wat kan 3Bplus voor je bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen wat betreft IoT sensoren? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme sensortechnologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: