Smart cities: zeven concrete toepassingen

Smart cities: 7 voorbeelden van smart city-toepassingen 

Hoe wordt technologie toegepast in een smart city? In dit artikel zetten we zeven smart cities-voorbeelden op een rijtje. We bespreken toepassingen op het gebied van verkeer, energie, veiligheid en meer.

straat stad verkeer city smart logistiek mobiliteit transport

1. Smart cities: doorstroming van verkeer

Op het gebied van verkeer zijn er verschillende smart cities voorbeelden te noemen. Denk bijvoorbeeld aan slimme stoplichten die zorgen voor betere doorstroming van het verkeer. Wanneer je de gehele verkeersstroom kunt monitoren en analyseren, kun je verkeer ook via een andere route laten rijden, zeker als blijkt dat weggebruikers op bepaalde punten bijvoorbeeld steeds hard moeten remmen. Of neem een app op je telefoon, waarmee je kunt zien waar er nog een parkeerplaats is voor je auto.

2. Smart cities: informatievoorziening voor het OV

Ook het openbaar vervoer kan baat hebben bij data, bijvoorbeeld door bij de haltes real time-informatie te tonen over de aankomsttijden. De verzamelde data van alle passagiers kan vervolgens weer in worden gezet bij het bepalen van (nieuwe) busroutes en bustijden. 

3. Smart cities: zoveel mogelijk energie besparen 

Een smart city gaat zuinig om met energie. Smart cities richten zich zodoende op de installatie van slimme meters, de stimulatie van elektrische voertuigen, beter netbeheer en de optimalisatie van energieproductie via duurzame bronnen. Denk ook aan slimme straatverlichting, die gedimd wordt als er niemand is en verhelderd wordt als er een voetganger aankomt. Datzelfde principe is ook door te voeren in woningen en gebouwen: detectie van bewegingen kan verlichting, verwarming en airconditioning aansturen.

4. Smart cities: slimmer afval inzamelen

In een smart city wordt ook afvalinzameling slimmer gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het installeren van sensoren op vuilnisbakken of het voorzien van afvalbakken van een ingebouwde afvalpers. Het resultaat is dat de afvalbakken minder geleegd hoeven worden en er minder vaak (onnodig) vuilniswagens rijden.

5. Smart cities: vervuilers identificeren

Daarnaast helpen sensoren ook om de straten schoon te houden. We kunnen op die manier bijvoorbeeld probleemgebieden en illegaal gedumpt afval beter en sneller identificeren. Ook kunnen we de uitstoot van bedrijven meten. Door deze data te verzamelen kan er vroegtijdig gewaarschuwd worden voor vervuiling en andere milieuproblemen. 

6. Smart cities: gezondheid van inwoners verbeteren

Sensoren in smart cities kunnen ook ingezet worden voor zorgtoepassingen. We kunnen met wearables allerlei vitale functies meten en die doorsturen naar medische professionals. Ook kunnen sensoren bijvoorbeeld ingezet worden in het kader van valdetectie. Of denk aan een sensortoepassing voor astmapatiënten om te bepalen waar in de stad de luchtkwaliteit slecht is. Denk ten slotte aan het in real time testen van de waterkwaliteit.

7. Smart cities: meer veiligheid op straat

Camera’s met mogelijkheden voor beeldherkenning kunnen ook onderdeel van een smart city zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Artificial Intelligence (AI). Beeldherkenning kan de camerabeelden (in real-time) analyseren en interpreteren. De systemen nemen vervolgens zelfstandig beslissingen op basis van de geïnterpreteerde beelden. We kunnen bijvoorbeeld alarmcentrales waarschuwen wanneer er personen of voertuigen op afgesloten terreinen worden gedetecteerd.

Smart cities: wat kan 3Bplus voor je bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van smart cities-voorbeelden? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme sensortechnologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: