Artificial Intelligence: verbod op volledig autonome wapensystemen

In een rapport van Human Rights Watch (HRW) (via RTL Nieuws) lezen we dat een groeiend aantal landen zogenoemde killer robots wil verbieden of in ieder geval aan banden wil leggen. Het rapport biedt een overzicht van 97 landen en hoe die met zelfstandige wapensystemen omgaan willen gaan in de toekomst.

“Autonome wapensystemen zijn onacceptabel”

Op dit moment kost de inzet van militaire drones al elk jaar het leven van duizenden mensen. Door de technologische vooruitgang van de laatste jaren opereren veel onbemande drones nu ook volledig zonder tussenkomst van menselijke waarneming of handelen. Iets waar mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch een verbod op willen.

HRW noemt autonome wapensystemen onacceptabel. De organisatie is van mening dat de enige effectieve manier om met die dreiging om te gaan een internationaal verdrag met een verbod is. In het rapport is te lezen dat het wegnemen van menselijke controle bij de inzet van geweld door veel landen eveneens wordt gezien als een ‘enorme bedreiging voor de mensheid’. Anders dan kernwapens kunnen dit soort wapens namelijk bijvoorbeeld heel goedkoop zijn.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

artificial intelligence

30 landen willen verbod op killer robots

Wereldwijd zijn er nu 30 landen die totaalverbod op killer robots willen. Dat zijn bijvoorbeeld Oostenrijk, Colombia, Egypte, Palestina, Mexico, Pakistan en Zimbabwe. Nederland staat niet tussen deze landen. Wel menen veel mensen dat Nederland wil degelijk eigen initiatieven nemen voor de regulering van dit soort nieuwe wapens. Een totaalverbod van automatische wapens is echter mogelijk niet haalbaar, mede omdat landen als de VS, China en Rusland dat niet zullen accepteren. Ook kan dit soort automatische technologie wél handig zijn ter verdediging, bijvoorbeeld tegen terroristen, die zich niets van eventuele verboden aantrekken.

Wat zijn autonome wapensystemen?

Wat zijn killer robots? We bedoelen daarmee wapensystemen die onbemand of zelfs zonder tussenkomst van een mens handelen. Of specifieker: autonome wapensystemen zijn offensieve wapensystemen welke, na activering, zonder menselijke controle doelwitten kunnen selecteren en uitschakelen (targeting) – via Militaire Spectator. Autonoom wapensysteem worden aangestuurd door Artificial Intelligence-algoritmes die het doel van de aanval uitkiezen.

Autonome wapens werken met AI

Het is de toevoeging van AI die de wapens in staat in staat stelt zelf hun doelwitten te kiezen en die te doden of vernietigen zonder verdere menselijke tussenkomst. Een autonoom wapen kan dus, na activering, volledig zelfstandig handelen op basis van (veranderende) factoren. Daarin verschilt een autonoom systeem dus van een automatisch systeem.

Tot slot nog een korte definitie van AI

De term Artificial Intelligence (AI) kun je vertalen als kunstmatige intelligentie, oftewel intelligentie tentoongesteld door machines. Met intelligentie bedoelen we het nabootsen van cognitieve functies die geassocieerd worden met mensen, zoals het herkennen van een gezicht en het voeren van een natuurlijk gesprek. Hoe komt het dat AI-systemen goed kunnen schaken, een natuurlijk gesprek kunnen voeren en kunnen autorijden? Met andere woorden: waar komt hun intelligentie vandaan? Computers voeren normaal gesproken hun taken uit door stap voor stap alle instructies te volgen. AI-systemen worden echter niet expliciet geprogrammeerd. Men maakt vaak gebruik van machine learning: een manier om AI-systemen hun eigen kennis te laten vergaren.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Artificial Intelligence (AI) in het bedrijfsleven: de stand van zaken
Artificial Intelligence bepaalt het energieverbruik van een woning
AI in de zorg: snelle MRI en accurate beoordeling prostaatkanker
Hoe kunnen merken Artificial Intelligence (AI) toepassen – deel 2

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: