Objecten herkennen, classificeren en volgen met computer vision

Samen met onze gerenommeerde partners, zoals AVUTEC, maken we verschillende oplossingen op het gebied van computer vision mogelijk. We vertellen je wat er zoal mogelijk is.

Computer vision (CV) valt onder de paraplu van Artificial Intelligence (AI). Computer Vision-ontwikkelaars streven ernaar om computers de mogelijkheid te geven om beelden te verwerken, op vrijwel dezelfde manier als mensen doen. Dat betekent dat de computer in staat is om objecten te identificeren en om de juiste beslissingen te nemen op basis van wat het “ziet”.

Computer vision heeft al doel om systemen beelden te laten begrijpen, oftewel te analyseren en te interpreteren. De systemen nemen vervolgens zelfstandig beslissingen op basis van de geïnterpreteerde beelden. Computer vision gaat dus een stuk verder dan het enkel registreren van beelden. Met onze oplossingen is het mogelijk om vrijwel alle beelden te herkennen, analyseren, classificeren en volgen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

artificial intelligence

Beeldherkenning, ook voor jouw bedrijf

Detectie van mensen, dieren, objecten en voertuigen; er zijn enorm veel toepassingen denkbaar met de geavanceerde beeldherkenning van computer vision. We kunnen bijvoorbeeld alarmcentrales waarschuwen wanneer er personen of voertuigen op afgesloten terreinen worden gedetecteerd. Of neem kentekenherkenning tezamen met voertuigclassificatie.

Bij onze oplossingen kan beeldherkenning kunnen we soms zelfs gebruikmaken van de beelden van reeds aanwezige camera’s. Daarbij analyseert het platform de videogegevens in real-time, ongeacht of deze in de cloud of op een lokale server worden gehost. De resultaten van detectie, tracking of classificatie worden vervolgens verstrekt in een formaat dat eenvoudige integratie met andere systemen mogelijk maakt.

Voorbeelden van toepassingen van computer vision

Het aantal toepassingen van de geavanceerde beeldherkenning van computer vision is in principe eindeloos. Om je een indruk te geven, zetten we er een aantal op een rijtje:

  • Crowd management: mensen tellen, ook de flow van de crowd bepalen; hoeveel mensen zijn aanwezig en waar bewegen ze zich heen, of wordt het te druk in een bepaald gebied?
  • Voertuigclassificatie: bepalen c.q. tellen van het type voertuig en het verschaffen van gegevens over de richting;
  • Perimeterbeveiliging: detecteren van mensen of voertuigen binnen een interessegebied en waarschuwen of alarmeren na het passeren van een bepaalde drempel;
  • Spoorwegbeheer: bepaling van elke locomotief en wagon met herkenning van wagon-ID’s en RID-borden.
  • Geautomatiseerde deur- en roltrapregeling: bepalen van het aantal mensen dat naar de deur of trap toestroomt en het gedrag van de menigte (normaal stromend of in paniek richting de uitgang).
  • Smart City-toepassingen: meting en optimalisatie van het gebruik van infrastructuur zoals wegen, trein-, tram- en busstations, voor capaciteitsoptimalisaties en milieueffecten.
  • Gezondheidszorg: valdetectie, dwaaldetectie, zonebewaking, gevarendetectie, nacht- en slaapbewaking, en nog veel meer.
  • Retail: mensen en / of winkelwagentjes tellen en volgen; bepaling van de stand van gezichten, waar (naar welk deel van het schap) kijkt men het meest of het langst naar en wat selecteert men?
  • Scheepvaart: classificeren van beroepsvaart, pleziervaart, soorten van schepen en detecteren van diepgang voor planning of sturing van sluizen en bruggen, inclusief verkeersanalyse en -regeling op het water.

Het zijn slechts een aantal voorbeelden van wat er zoal mogelijk is met de geavanceerde beeldherkenning van computer vision. Neem voor meer informatie over onze oplossingen geheel vrijblijvend contact met ons op.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: