Artificial Intelligence: infographic

Om een slimme toekomst mogelijk te maken, wordt er volop onderzoek gedaan naar Artificial Intelligence (AI). Ook wij vinden dit veld bijzonder interessant. We beginnen in deze infographic met de vraag: wat is AI? We geven een definitie en gaan onder meer in op het verschil tussen smalle AI en algemene AI. Er is nog geen algemene AI. AI-systemen worden gespecialiseerd om bepaalde taken uit te voeren. En elke toepassing vereist jaren van gericht onderzoek en een zorgvuldige, unieke constructie. Zodoende is de vooruitgang ongelijk binnen en tussen de domeinen. Naast de huidige ontwikkelingen binnen het veld, kijken we ook alvast naar de toekomst. AI-technologieën dringen op dit moment al (ongemerkt) door in al onze levens. Verwacht wordt dat de rol van AI op allerlei gebieden nog groter zal worden.

Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Infographic: een eerste kennismaking met AI

Artificial Intelligence: Een eerste kennismaking

We kijken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). Er is nog geen algemene AI: systemen worden gespecialiseerd om bepaalde taken uit te voeren.  Specifieke aandacht hebben we voor de (deel)gebieden waarop de ontwikkeling van AI-onderzoek zich op dit moment voornamelijk richt. 

  • Wat is AI?: AI is intelligentie tentoongesteld door machines. De term AI wordt vaak toegepast wanneer een machine cognitieve functies nabootst die geassocieerd worden met de mens, zoals leren en probleem oplossen. 
  • Vormen van AI: Huidige AI omvat smalle AI, die mensen kan overtreffen op een specifieke taak, zoals schaken of het oplossen van vergelijkingen. Algemene AI zou beter presteren op (bijna) elke cognitieve taak.
  • Bereiken van AI: Machine learning houdt zich bezig met de ontwikkeling van algoritmes, waarmee computers leren zonder dat dit expliciet geprogrammeerd is. Deep learning is gebaseerd op het leren van representaties van data. 
  • Toepassingen van AI: Aandacht gaat uit naar computervisie, natuurlijke taalverwerking, automatische spraakherkenning en robotica. AI wordt ook toegepast op de door IoT verzamelde Big Data. AI verwerkt deze voor intelligente en nuttige doeleinden. 
  • Toekomst van AI: De zoekalgoritmen van Google, Siri, Watson van IBM, en autonome auto’s; AI dringt al door in onze levens. AI verandert de manier waarop mensen omgaan met technologie. Toekomstige relaties zullen steeds genuanceerder, flexibeler en meer gepersonaliseerd worden. 

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie
Deel 2 – De huidige staat van AI
Deel 3 – AI-onderzoek: machinaal leren, diep leren en bekrachtigingsleren
Deel 4 – Onderzoek AI: computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica en collaboratieve systemen
Deel 5 – AI research: crowdsourcing, algoritmische speltheorie, IoT en neuromorfische computing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

De toekomst van AI (Artificial Intelligence)

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: