Zo kunnen boeren het Internet of Things toepassen in de landbouw

Technologie kan een grote rol spelen in de hervorming van de landbouw. We zetten graag een aantal Internet of Things-toepassingen op een rijtje. Hiermee kunnen boeren efficiënter en duurzamer werken.

Technologie en het Internet of Things in de landbouw

De komst van slimme landbouw luidt een nieuw tijdperk van duurzame voedselproductie in. Een slimme boerderij levert meer oogst op, maar is toch minder vervuilend. Het resultaat is een efficiëntere en duurzamere landbouwsector. En dat is nodig ook, onder meer met het oog op de stikstofcrisis en de groeiende vraag naar voedsel.  

Een van de slimme technologieën die ingezet kan worden, is het Internet of Things. We zetten in dit artikel graag enkele voorbeelden op een rijtje.

Precisielandbouw met sensoren en IoT

Kassen worden geautomatiseerd met behulp van Internet of Things -toepassingen. Dankzij sensoren kunnen de omgeving en de gewassen gemonitord en bewaakt worden. De informatie wordt vervolgens verwerkt om de optimale groeiomstandigheden te creëren en de gezondheid van elke individuele plant te controleren. Op die manier wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat elke plant precies de hoeveelheid water krijgt die ze nodig heeft, waardoor verspilling wordt tegengegaan. Ook andere factoren, zoals temperatuur, kunnen natuurlijk op deze manier geoptimaliseerd worden.

landbouw boer agri tractor weiland

Door IoT bestuurde LED-lampen in kassen

In kassen kan ook gebruik worden gemaakt van LED-lampen in het ideale spectrum en in de ideale hoeveelheid om fotosynthese tot stand te brengen. De fotosynthetische golflengtes worden gesynchroniseerd met de groei van het gewas om het energieverbruik te minimaliseren en de opbrengst te optimaliseren. Een bijkomend voordeel is dat er dankzij deze optimale groeicondities minder fruit en groente geïmporteerd te worden, waardoor minder transport nodig is en er minder CO2 wordt uitgestoten. Vooral verticale kassen zijn hierbij interssant.

Internet of Things-drones

Ook buiten op het land is dit soort precisielandbouw mogelijk, zoals bijvoorbeeld met IoT-drones. De boer hoeft niet langer over zijn vele hectaren land te lopen om toezicht te houden op zaken als bewatering, grondkwaliteit en bemesting. In plaats daarvan kunnen IoT-drones dit 24 uur per dag, zeven dagen per week doen, zonder vermoeid te raken, terwijl de boer de resultaten alleen maar hoeft te volgen op een telefoon, laptop of tablet.

Het IoT zorgt voor onmisbare data

Bij alle bovenstaande Internet of Things-oplossingen staat het verzamelen van data centraal. Voor precisielandbouw hebben boeren gedetailleerde realtimegegevens over de toestand van elk gewas nodig en moeten ze problemen snel kunnen diagnosticeren. Zodra de gegevens zijn verzameld, kunnen ze snel worden geanalyseerd door software die, in combinatie met gedetailleerde informatie over weersvoorspellingen en -patronen, inzichten en aanbevelingen kan bieden.

Autonome machines en robots

Er zullen steeds meer volledig autonome machines ingezet worden in de landbouw. Veel aspecten van het werk op de boerderij arbeidsintensief, repetitief en handmatig. Deze taken kunnen het gemakkelijkst worden overgedragen aan robots en andere vormen van automatisering. Speciale oogstmachines, tractoren en maaidorsers die zijn uitgerust met sensoren kunnen automatisch taken uitvoeren, waardoor landbouwers andere dingen kunnen doen. Dit zal de efficiëntie verbeteren, ervoor zorgen dat gewassen worden geoogst zodra ze klaar zijn, de houdbaarheid verbeteren en de hoeveelheid afval verminderen.

Voorbeelden van robots in de landbouw

Neem de robot van Fieldwork Robotics die meer dan 25.000 frambozen per dag kan plukken, en daarmee beter presteert dan mensen die er ongeveer 15.000 kunnen plukken in een shift van acht uur. Met behulp van sensoren identificeert en plukt zijn grijper rijp fruit.

Panasonic heeft een tomatenplukrobot ontwikkeld. De robot hangt aan een rail en is uitgerust met een camera met een beeldherkenning die hem helpt tomaten te identificeren en te bepalen of ze klaar zijn om geoogst te worden. Hoewel de robot de tomaten iets langzamer plukt dan de gemiddelde menselijke plukker, kan hij 10 uur of meer achter elkaar werken, wat betekent dat hij over het algemeen toch efficiënter is.

Twee andere voorbeelden van robots die vandaag op de markt zijn, zijn Ecorobotix en Naïo, beide autonome onkruidwiedrobots die sensoren gebruiken om onkruid in het veld te identificeren en weg te halen.

Internet of Things-oplossingen kunnen in veel gevallen waarde toevoegen. Wij passen IoT bijvoorbeeld toe in stadsontwikkeling, de zorg, vastgoedbeheer, binnen- en buitenmilieumetingen, wegenbeheer, recreatie en hospitality, landbouw en veiligheid. 3Bplus denkt proactief mee in de toepassing van IoT-oplossingen. Neem gerust contact met ons op om meer te leren over onze oplossingen.

Bron: Verizon.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: