Veranderingen in de ouderenzorg – aging in place

Veranderingen in de ouderenzorg hebben ervoor gezorgd dat ouderen langer thuis blijven wonen. Elektronische hulpmiddelen en domotica worden ingezet om hen hierbij te ondersteunen. Het doel van deze serie artikelen is nader te kijken naar de visies van de betrokken partijen in de ouderenzorg. We kijken naar de mening van ouderen, zorgverleners, producenten en beleidsmakers over elektronische hulpmiddelen en domotica, en de interacties binnen deze groepen.

De veranderingen in de ouderenzorg

Het kabinet heeft aan het begin van 2015 het zorgsysteem voor ouderenzorg ingrijpend gewijzigd. De wens is dat mensen langer thuis blijven wonen en meer zelf doen. Het doel is de toenemende zorgvraag binnen de ouderenzorg terug te dringen en kosten te besparen. Ouderen kunnen alleen nog worden opgenomen in een verzorgingshuis als ze een indicatie hebben gekregen dat ze ook echt 24 uur per dag verzorgd moeten worden. De rest kan begeleiding aan huis krijgen en moet een beroep doen op de eigen omgeving en spaargeld. De groeiende populatie ouderen, het chronische personeelstekort in de (langdurige) ouderenzorg en de achterblijvende hoeveelheid beschikbare economische middelen zijn echter geen typisch Nederlandse fenomenen. Wereldwijd is het besef toegenomen dat er een (economische) noodzaak bestaat voor interventies die ouderen in hun behoeften ondersteunen. Een van deze interventies bestaat uit implementatie van (kostenbesparende) technologische en elektronische hulpmiddelen in de ouderenzorg. Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Veranderingen in de ouderenzorg

Aging in place

In het algemeen hebben ouderen een sterke aversie tegen opname in een zorginstelling. Ze zijn gehecht aan de eigen woning, herinneringen en bezittingen. Zo’n 90% van de ouderen geeft aan het liefst in de eigen omgeving te blijven wonen in een woning naar keuze, zonder te verhuizen wanneer de behoefte aan zorg verandert. In de literatuur wordt dit thuis oud (willen) worden ook wel “aging in place” genoemd. Ouderen moeten én willen langer thuis wonen. Om er in de ouderenzorg voor te zorgen dat zij dat ook daadwerkelijk kunnen, wordt er gebruik gemaakt van de snelle vooruitgang in elektronica, en informatie- en communicatietechnologie. Het bewijs dat technologische en elektronische hulpmiddelen de potentie bezitten ouderen te ondersteunen bij het thuis oud worden, neemt sinds 2005 toe. Zodoende heeft er in de afgelopen tien jaar een sterke groei heeft plaatsgevonden in de ontwikkeling hiervan. 

Dit artikel is onderdeel van een serie. 

Lees meer: 

Deel 2 – Domotica in de ouderenzorg – kwaliteit van wonen en leven 
Deel 3 – De mening van ouderen over domotica: ‘Als het maar nuttig is’ 
Infographic – Infographic: domotica-implementatie in de ouderenzorg 
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen domotica

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: