Smart cities: alles dat je moet weten over smart cities

Alles dat je moet weten over smart cities: van definitie tot werking

In dit artikel bespreken we smart cities. Wat zijn slimme steden en wat willen ze bereiken? We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de rol van technologie, zoals het Internet of Things en data.

Waarom we wel smart cities van onze steden moeten maken

In 2007 is het aantal mensen dat in steden woont voor het eerst groter dan het aantal mensen dat in plattelandsgebieden woont. In 2030 zal dat zelfs 60 procent zijn en in 2050 woont driekwart van de mensheid in steden. Daarnaast groeien grote steden steeds verder. In 2016 woonde bijvoorbeeld 23 procent van de wereldbevolking in steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Naar verwachting is dat in 2030 maar liefst 27 procent van de wereldbevolking.

Wat kunnen smart cities betekenen voor onze kwaliteit van leven

Mensen voelen zich door de vele kansen op (beter) werk en een beter leven aangetrokken tot steden. Het leven in steden levert echter niet alleen maar voordelen op. Zo is het leven in een stad vaak duurder, onveiliger, eenzamer en ongezonder. Smart cities willen antwoord bieden op deze uitdagingen. Een ideale smart city is een stad waar het prettig en gezond wonen is, waar je kunt beschikken over betrouwbaar transport, waar (goed) werk is, en waar het gezellig en veilig is. En uiteraard is het een duurzame stad.

Wat zijn smart cities: een korte definitie van een slimme stad

Mensen proberen steden eigenlijk al eeuwenlang leefbaar te maken en te houden. Dat streven leidt op dit moment tot een instroom van digitale technologie. De technologie wordt ingezet met het streven de kwaliteit van leven in steden te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van luchtvervuiling, het verbeteren van de gezondheidszorg en het vergroten van veiligheid op straat. Steden waarin technologie op deze manier wordt gebruikt, noemen we ook wel smart cities. De mate waarin technologie toegepast wordt, is voor velen het criterium dat een slimme stad onderscheidt van andere steden.

gebouw bomen groen duurzaamheid smart stad city

Technologie en data zijn onmisbaar in smart cities

Technologie en data zijn zeer belangrijke hulpmiddelen om steden slim te maken. Door data te verzamelen, heb je de beschikking over concrete, feitelijke informatie. Met cijfers kun je vergelijken, rekenen, voorspellen en controleren. Veel van de data is afkomstig uit hetInternet of Things; apparaten met sensoren, die verbonden zijn met het internet. Daarnaast produceren consumenten, organisaties, overheden en bedrijven zelf steeds meer data.

Smart cities nemen beter geïnformeerde beslissingen

Een smart city probeert de stroom gegevens die de stad continu genereert intelligent te benutten. Het gaat dus niet alleen om het verzamelen, maar vooral om het analyseren van data. Data-analyse is het proces van het onderzoeken van big data om patronen, correlaties, voorkeuren en andere nuttige informatie te achterhalen. Uiteindelijk met het doel om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Met de juiste data is een smart city in staat vuilniswagens gerichter onderweg te sturen en verkeer om te leiden wanneer de luchtkwaliteit slecht is.

Smart cities zorgen voor geautomatiseerde processen

Het woord ‘smart’ in smart cities verwijst vaak naar geautomatiseerde/autonome processen. Neem sensoren in slimme verlichting op kantoren die de bewegingen van werknemers volgen. Dit monitoren van beweging levert inzichten op over de manier waarop en de mate waarin ruimten worden gebruikt. Smart city-oplossingen kunnen deze data bijvoorbeeld combineren met data over het weer, waardoor de ventilatie geoptimaliseerd kan worden.

gebouw stad city smart

Een aantal voorbeelden van technologie in smart cities

We zetten tot slot een aantal voorbeelden van smart city-technologie op een rijtje. Hoe worden technologie en data ingezet in slimme steden?

1. Smart cities voorbeelden: doorstroming van verkeer

Het in goede banen leiden van verkeer in een stad is een grote uitdaging. Technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om slimme stoplichten die zorgen voor betere doorstroming. Door de verkeersstromen in een stad te monitoren en te analyseren, kun je wanneer blijkt dat het ergens vaststaat verkeer ook via een andere route laten rijden. Ook een app waarmee je kunt zien waar er nog parkeerplekken vrij zijn, is een voorbeeld van smart ciyt-technologie.

2. Smart cities voorbeelden: informatievoorziening voor het OV

We blijven even bij het thema verkeer. Ook in het OV kan data namelijk ook van grote toegevoegde waarde zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het tonen van real time-informatie over de aankomsttijden van bussen en trams bij de haltes. Verder kan verzamelde data ingezet worden bij het bepalen van (nieuwe) routes en tijden, afhankelijk van waar mensen bijvoorbeeld lang moeten wachten.

3. Smart cities voorbeelden: zoveel mogelijk energie besparen

Natuur en milieu zijn enorm belangrijk in een smart city. Zodoende wordt er zuinig omgegaan met energie. Het gaat dan om toepassingen als slimme meters, elektrische voertuigen, beter netbeheer en het gebruik van duurzame bronnen. Denk ook aan de eerder genoemde slimme (straat)verlichting, die gedimd wordt als er niemand is, en slimme verwarming en airconditioning.

4. Smart cities voorbeelden: gezondheid van inwoners verbeteren

Onder kwaliteit van leven valt natuurlijk ook gezondheid. Er worden in dit veld verschillende technologische oplossingen ingezet. Denk aan wearables, die gezondheidsdata doorsturen naar medische professionals. Onder gezondheidstoepassingen vallen ook sensoren die de kwaliteit van drinkwater en lucht controleren.

5. Smart cities voorbeelden: meer veiligheid op straat

Tot slot noemen we veiligheid. In een smart city moet het ook op straat veilig zijn. Een technologische oplossing die daaraan bij kan dragen, is beeldherkenning. Hiervoor worden slimme camera’s gebruikt, die in (in real-time) camerabeelden kunnen analyseren en interpreteren. Dankzij die slimme camera’s kunnen bijvoorbeeld alarmcentrales gewaarschuwd worden als mensen op afgesloten terreinen worden gedetecteerd.

Wat kan 3Bplus betekenen op het gebied van smart cities?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van smart cities? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme sensortechnologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: