Ouderenwoning: kiezen voor een zorginstelling

Het merendeel van de ouderen wil het liefst thuis oud worden. Daarnaast zijn de naasten van ouderen vrij terughoudend hun een geliefde in een zorginstelling te plaatsen. Desondanks is er globaal gezien een exponentiële groei zichtbaar in het aantal ouderen dat intrek neemt in een zorginstelling. In deze serie artikelen wordt gekeken naar de mogelijke redenen van zowel ouderen als hun naasten voor de keuze voor een zorginstelling. Ook is er aandacht voor het besluitvormingsproces dat hieraan voorafgaat.

Sociale factoren – de keuze voor een zorginstelling

Een van de redenen die ouderen hebben bij de keuze voor een zorginstelling betreft het verminderen van eenzaamheid en isolatie. Met de huidige terugloop in gezinsgrootte hebben ouderen minder familieleden om op terug te vallen. Op hun beurt hebben naasten soms geen tijd, energie of behoefte om de ouderen in kwestie te ondersteunen. Daarnaast kent dit type informele steunsystemen sowieso bepaalde beperkingen. Zo zijn de partner, vrienden en buren vaak van dezelfde leeftijd als de betrokken oudere, zodat ziekte en dood het aantal sociale contacten steeds verder verkleint.

Ook worden ouderen zelf minder mobiel, zodat zij hun overgebleven sociale contacten minder goed kunnen onderhouden en (verder) geïsoleerd raken. Ouderen die de keuze voor een zorginstelling hebben gemaakt, hebben een groter sociaal netwerk dan de ouderen die thuis blijven wonen. Zo heeft het fysiek in de nabijheid van andere mensen wonen invloed op de hoeveelheid contact. Daarnaast worden in zorginstellingen evenementen georganiseerd waarbij interactie met anderen plaats kan vinden en vriendschappen gevormd kunnen worden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Gezondheidsfactoren – de keuze voor een zorginstelling

Een verslechterende gezondheid zorgt voor een gespannen gevoel bij ouderen. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen die het thuis zonder enige vorm van (elektronische) hulp moeten stellen en bij wie het vertrouwen ontbreekt dat zijzelf in staat zijn de juiste beslissingen te nemen. Deze ouderen geven aan dat wanneer zij te broos zijn de dagelijkse taken aan te kunnen en voor zichzelf te zorgen, zij een groter gevoel van veiligheid ervaren in een zorginstelling. Dat geldt ook wanneer hun cognitief functioneren zo verslechterd is dat het een gevaar voor de gezondheid oplevert. Daarnaast is het vragen van hulp aan naasten of het aannemen hiervan voor veel ouderen een vervelende ervaring. Zij willen hun omgeving het liefst zo weinig mogelijk belasten. Zij geven zodoende aan een grotere mate van autonomie te ervaren in een zorginstelling,

Omgevingsfactoren – de keuze voor een zorginstelling

Ook omgevingsfactoren zijn van grote invloed bij de keuze voor een zorginstelling. Zo zijn bijvoorbeeld de faciliteiten, zoals winkels en transport, in en/of nabij een zorginstelling voor veel ouderen een groot pluspunt. Daarnaast staan zorginstellingen in de optiek van ouderen vrijwel altijd in prettige buurten en fijne omgevingen. Ten slotte vinden ouderen het fijn afscheid te mogen nemen van praktische zaken en zorgen, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van hun huis en tuin, en de betaling van hun hypotheek.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – Een zorginstelling voor ouderen – het besluitvormingsproces
Deel 3 – Ouderen in een zorginstelling: de keuze van naasten
Infographic – Als thuis wonen niet meer gaat

Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen zorginstelling

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: