Infographic: thuis blijven wonen met dementie

Thuis wonen met dementie: infographic

Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. Dit heeft echter voor- en nadelen. Waar voorheen vaak werd gekozen voor opname een verpleeghuis is het tegenwoordig met behulp van huisaanpassingen en steun vanuit diverse instanties mogelijk om zowel de dementerende als de betrokken mantelzorger te ondersteunen, zodat oud worden in eigen huis beter mogelijk wordt. De combinatie van deze drie factoren (mantelzorgers, huisaanpassingen en hulp vanuit instanties) maakt dit langer thuis wonen grotendeels mogelijk. In deze infographic komen ze alle drie aan bod, te beginnen met mantelzorgers die helaas veelal wel negatieve effecten van het verzorgen van hun dementerende naaste ervaren. Daarna gaan we in op de inzet van huisaanpassingen en hulpmiddelen voor mensen met dementie. Het is echter ook van belang te zorgen voor dementievriendelijke gemeenschappen. Er kan echter een moment komen dat de dementerende toch moet verhuizen. Zodoende gaan we ook in op het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Infographic: thuis blijven wonen met dementie

Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. Dit heeft echter voor- en nadelen. Waar voorheen vaak werd gekozen voor opname een verpleeghuis is het tegenwoordig met behulp van huisaanpassingen en steun vanuit diverse instanties mogelijk om zowel de dementerende als de betrokken mantelzorger te ondersteunen, zodat oud worden in eigen huis beter mogelijk wordt. De combinatie van deze drie factoren (mantelzorgers, huisaanpassingen en hulp vanuit instanties) maakt dit langer thuis wonen grotendeels mogelijk. In deze infographic komen ze alle drie aan bod, te beginnen met mantelzorgers die helaas veelal wel negatieve effecten van het verzorgen van hun dementerende naaste ervaren. Daarna gaan we in op de inzet van huisaanpassingen en hulpmiddelen voor mensen met dementie. Het is echter ook van belang te zorgen voor dementievriendelijke gemeenschappen. Er kan echter een moment komen dat de dementerende toch moet verhuizen. Zodoende gaan we ook in op het kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

Thuis wonen met dementie: Drie factoren

Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. Het is de combinatie van mantelzorgers, huisaanpassingen en hulp vanuit instanties dat dit langer thuis wonen grotendeels mogelijk maakt.

  • Waarom thuis blijven wonen?: Thuis wonen biedt dementerenden een vetrouwde omgeving en een bekende structurering van het dagelijks leven. Daarnaast wil de partner vaak zo lang mogelijk voor zijn of haar levensgezel blijven zorgen. Ook vermindert het bijvoorbeeld het beroep op professionele zorg. Er kunnen thuis echter onveilige situaties ontstaan. Hoe maken we thuis wonen mogelijk?
  • Mantelzorgers: Ondersteuning van mantelzorgers waarborgt kwaliteit van leven en verlengt de periode dat dementerenden thuis wonen. Ondersteuning richt zich op het omgaan met de dementerende, het behouden van draagkracht en het verlichten van de zorgtaken (door huisaanpassing en hulpmiddelen).
  • Huisaanpassing en hulpmiddelen: Huisaanpassing en hulpmiddelen helpen het zelfstandig wonen te vergemakkelijken. Er is een positief effect op gedrag, eet- en slaappatroon, zelfstandigheid, algehele gezondheid, en veiligheid. Dit heeft ook een positief effect op mantelzorgers, omdat de dementerende minder zorg vraagt.
  • Dementievriendelijke gemeenschap: Mensen met dementie willen als volwaardige burgers in hun wijk wonen. Om hen zo goed mogelijk op te vangen, dient de samenleving gestimuleerd en geactiveerd te worden om een bijdrage te leveren in het realiseren van een open, warm en veilig woon- en leefklimaat.
  • Kleinschalig wonen: Veel dementerenden kunnen zich prima redden in hun woning. Zeker degenenen die nog een partner hebben en/of gebruik maken van huisaanpassingen en hulpmiddelen, en gesteund worden vanuit de woonomgeving. Er kan echter een moment komen, waarop het toch niet meer mogelijk is om in de eigen woning te blijven. Bij kleinschalige woonvormen, waarin diensten en zorg geregeld kunnen worden, draait het vooral om huiselijkheid en herkenbaarheid.

Deze infographic artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is dementie – de symptomen van dementie 

Deel 2 – Thuis wonen met dementie – mantelzorgers 

Deel 3 – Huisaanpassingen, -inrichting en hulpmiddelen voor mensen met dementie 

Deel 4 – Dementievriendelijke gemeenschappen – de rol van instanties 

Deel 5 – Woonvormen voor mensen met dementie – kleinschalig wonen 

Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen dementie

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: