Artificial Intelligence en de ethische grondslag

Wij schrijven met grote regelmaat over Artificial Intelligence (AI). We hebben in het bijzonder aandacht voor de combinatie van het Internet of Things (IoT) en AI. We beschreven de relatie als een keten, waarbij door het IoT verzamelde data geanalyseerd worden met AI. De echte waarde van het IoT zit ons inziens namelijk in de inzichten die analyse van die data oplevert. En hoe sneller je gegevens analyseert, hoe groter de waarde van data. De combinatie van IoT met AI maakt realtime reacties mogelijk. Daarnaast zorgt AI ook voor verwerking van gegevens naderhand, zoals het zoeken naar patronen in gegevens en het uitvoeren van voorspellende analyses.

De ethiek achter AI (Artificial Intelligence)

AI bezit de potentie om de wereld te veranderen. Gezien het duizelingwekkende tempo waarin de benodigde rekenkracht en machine learning-bibliotheken toegankelijk worden, is het aannemelijk dat we snel meer toepassingen van AI zullen zien. Meer toepassingen betekent ook meer manieren waarop (onbedoelde) schade kan optreden. Voeg daaraan de unieke manieren waarop AI mogelijk schade kan veroorzaken toe, en het wordt duidelijk dat het helemaal geen gek idee is om over de ethiek achter AI te spreken.

Het gaat bij ethische AI bijvoorbeeld om het voorkomen van bias en het zorgen voor transparantie van beslissingen, maar ook om bredere issues als cybersecurity en mogelijk banenverlies. Om tot een goed gesprek over ethische AI te komen, moet eerst duidelijk worden waarin AI zoal wordt toegepast… Het aantal (mogelijke) toepassingen is namelijk heel erg groot! Zodoende komt de Amerikaanse denktank AI Initiative, die zich specifiek verdiept in ethische AI, met onderstaande afbeelding, waarin een aantal van de belangrijkste IoT-AI-combinaties in beeld worden gebracht.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

AI toepassingen dagelijks leven

Dit zijn onderdelen van ethische AI

We gaan nog even iets dieper in op ethische AI. AI kan worden ingezet om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Zo kunnen we bijvoorbeeld fraude en criminaliteit opsporen. Wanneer de data (waarmee het AI-systeem getraind wordt) echter biased is, bestaat echter de kans op discriminatie. Denk maar aan data die vooroordelen over geslacht of afkomst in zich draagt. Wanneer het AI-systeem met die data getraind wordt, dan zal het systeem die vooroordelen meewegen in zijn beslissingen. Het is dus essentieel dat er al aan het begin van de ontwikkeling aandacht is voor ethiek.

Ook belangrijk voor ethische AI is het zorgen voor transparantie van beslissingen. Het is niet alleen belangrijk om de output te monitoren, maar ook exact te weten hoe je AI-systeem tot zijn beslissingen en voorspellingen komt. Het probleem is dat het vaak enorm troebel is hoe het systeem tot zijn beslissingen komt; de zogenoemde black box. Het is echter cruciaal om te kunnen uitleggen hoe je AI-model werkt, of nog beter: gebruik te maken van transparante en verklaarbare algoritmen. Op die manier kunnen we allemaal profiteren van de voordelen van AI.            

Meer lezen over Artificial Intelligence?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Slimme oplossingen voor grote problemen
Hybride intelligentie: wanneer mens en AI samenwerken
Big Data-analyse met Artificial Intelligence (AI)

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: