Ouderenwoning: factoren bij de keuze voor een zorginstelling

In dit laatste artikel in deze serie wordt gekeken naar de mogelijke redenen van naasten om ervoor te kiezen ouderen in een zorginstelling te plaatsen. Ook wordt er een conclusie opgesteld wat betreft dit drieluik. De artikelen behandelen de redenen van ouderen en hun naasten om te kiezen voor een zorginstelling. Ook is er aandacht voor het besluitvormingsproces dat hieraan voorafgaat.

De keuze voor een zorginstelling – de redenen van naasten

Naasten spelen een grote rol in het besluitvormingsproces rondom het intrek nemen in een zorginstelling. Zodoende wordt er in dit laatste artikel binnen deze serie gekeken naar de beweegredenen van deze naasten. Waarom laten zij de oudere in kwestie zijn of haar intrek nemen in een zorginstelling? Wanneer een oudere zoveel zorg behoeft dat de naasten vinden dat de risico’s te groot worden, kiezen deze laatsten veelal voor verhuizing naar een zorginstelling. Zij ervaren dit als de optie met de minste gevaren. Wat betreft gezondheid is het voornamelijk problematiek als dementie, alcoholisme, incontinentie en de neiging tot weglopen, die bepalend is voor deze keuze.

Redenen kunnen ook bij de naaste zelf gezocht worden, zo wordt er eerder voor intrek in een zorginstelling gekozen wanneer de naaste de verzorging moet balanceren met werk. Dit geldt ook wanneer hij of zij de zorg als zwaar belastend ervaart. Daarnaast spelen omgevingsfactoren eveneens een rol, zoals wanneer de oudere in kwestie op zichzelf woont, de naasten weinig (fulltime) steun vanuit de gemeenschap ervaren, druk voelen om ouderen zo snel mogelijk uit het ziekenhuis te halen, en alternatieven voor de zorginstelling ontbreken. Ten slotte is voor veel naasten het verhuizen naar een verzorgingshuis simpelweg een logische stap in het leven van een oudere. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

oudere man cafe tafel ouderen

Ouderen in een zorginstelling – de redenen en het besluitvormingsproces

Ouderen verkiezen een zorginstelling wanneer zij meer sociale contacten behoeven, zich veiliger willen voelen en er aan bepaalde omgevingsfactoren wordt voldaan. Het komt de fysieke en geestelijke gezondheid van ouderen ten goede wanneer ouderen een actieve rol spelen in het besluitvormingsproces en wanneer pullfactoren hierbij doorslaggevend zijn. Dit in tegenstelling tot de ouderen voor wie het verhuizen naar een zorginstelling noodzakelijk is vanwege gezondheidsbehoeften of wanneer dit hen opgedrongen is door anderen. Dit laatste scenario is in de praktijk veel gebruikelijker. 

Dit artikel is onderdeel van een serie.
Lees meer:
Deel 1 – De keuze voor een zorginstelling door ouderen 
Deel 2 – Een zorginstelling voor ouderen – het besluitvormingsproces 
Infographic – Als thuis wonen niet meer gaat 
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen zorginstelling

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: