Het verzamelen van data is de sleutel tot duurzame bedrijven

Door data te verzamelen en te vertalen naar betekenisvolle inzichten kunnen bedrijven duurzamer worden. Hoe dat werkt vertellen we je graag. We geven daarbij ook drie concrete voorbeelden van de slimme inzet van data ten behoeve van duurzaamheid.

Met data kun je duurzamer ondernemen

Duurzaamheid is de grootste uitdaging van dit moment. Om de juiste beslissingen te nemen en daarmee duurzamer te gaan ondernemen, moeten bedrijven meer en beter gebruik maken van data. Het verzamelen en analyseren van data kan betekenisvolle inzichten opleveren. Met data kunnen bedrijven naar een op kennis gebaseerde samenleving én een veel duurzamere economie bewegen.

Van data naar inzichten over duurzaamheid

De digitale revolutie heeft ertoe geleid dat data veel sneller wordt gegenereerd. De beschikbaarheid van al deze gegevens en de mogelijkheid om ze te controleren, vergelijken en analyseren heeft ons in staat gesteld om betekenisvolle inzichten te ontdekken. De uitdaging voor veel bedrijven is echter te weten hoe ze de (enorme hoeveelheid) verzamelde gegevens om kunnen zetten in betekenisvolle informatie. Dat is aan de ene kant een technologische uitdaging, aan de andere kant een kwestie van kennis en kunde. Hoe ga je van kale data naar inzichten naar nieuwe diensten? Kansen? Trends? En zelfs voorspellingen?

groen duurzaamheid laptop technologie

Er zijn drie concepten die verband houden met deze uitdagingen bij het gebruik van data voor duurzaamheid.

  1. Besluitvorming op basis van data. Gegevens zijn van cruciaal belang om te begrijpen wat er gebeurt, wanneer en hoe het zal gebeuren, de actie die ondernomen kan worden, en de voorspellingen en aanbevelingen die kunnen worden gegeven.
  2. Automatisering. Processen waarvoor eerder manuele handelingen nodig waren, kunnen dankzij data volledig autonoom worden uitgevoerd.
  3. Artificial Intelligence (AI). Bij zowel betere besluitvorming als automatisering is analyse van de data met AI onmisbaar.

De hoeveelheid gegevens die bedrijven kunnen verzamelen kan enorm zijn. Het gaat dan om door het Internet of Things (IoT) verzamelde data over zaken als energieverbruik en CO2-uitstoot, maar bijvoorbeeld ook om informatie over het weer. Het is onmogelijk om al deze gegevens met traditionele methoden te beoordelen en te begrijpen. Ook kost het gewoon te veel tijd. Om de volledige voordelen van data te oogsten, moeten we de snelheid en nauwkeurigheid van analyse verbeteren. Dat kan met AI.

Voorbeelden van data voor duurzaamheid

Slimme gebouwen

Alleen al door gebruik te maken van slimme verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), samen met slimme zonwering en ramen, kunnen we tot wel 10 procent besparen op de energie die wordt gebruikt om een gebouw te verwarmen en te koelen. De state-of-the-art HVAC-systemen van vandaag stellen beheerders in staat om instellingen centraal te wijzigen, bijvoorbeeld vanaf hun smartphone. Ook is het vaak mogelijk om het gebruik in te stellen op basis van vooraf gedefinieerde regels en te leren van gedrag uit het verleden. Daarbij kunnen ook andere gegevens (zoals de bezetting van de ruimte of de buitentemperatuur) gebruikt worden.

Precisielandbouw en automatisering

In kassen kunnen sensoren de omgeving en de gewassen monitoren. De informatie wordt vervolgens verwerkt om de optimale groeiomstandigheden te scheppen en de gezondheid van elke individuele plant te controleren. Op die manier wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat elke plant precies de hoeveelheid water krijgt die ze nodig heeft, waardoor verspilling wordt tegengegaan. Ook buiten op het land is dit soort precisielandbouw mogelijk, zoals bijvoorbeeld met slimme drones. Daarnaast zullen er steeds meer volledig zelfstandige machines ingezet worden in de landbouw. Speciale oogstmachines, tractoren en maaidorsers die zijn uitgerust met sensoren kunnen automatisch taken uitvoeren.

Energieverbruik bijhouden

Bedrijven kunnen sensoren inzetten om gegevens over hun energieverbruik te verzamelen en te analyseren. Dat kan zelfs op het niveau van individuele apparaten, zo kunnen machines, de airconditioning en de verlichtingssystemen allemaal gemonitord worden. De analyse laat zien waar het energieverbruik het hoogst is, en soms zelfs waar onnodig veel energie wordt verbruikt. En dat zijn precies de (realtime) gegevens die je nodig hebt om het energieverbruik te verminderen. De gegevens kunnen ook uitschieters laten zien in het energieverbruik van systemen. Daarmee kunnen verouderde systemen herkend worden, die onnodig veel energie verbruiken, en kunnen deze vervangen worden.

3Bplus helpt je bedrijf graag verduurzamen. We kunnen daarbij uiteraard ook gebruik maken van data, het Internet of Things en andere slimme oplossingen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: