De toepassing van serious games in het onderwijs

In onze blog bespreken we wat ons bij 3Bplus bezighoudt. We behandelen nieuwe ideeën en technologieën, en vertellen hoe wij deze inzetten. Ditmaal beantwoordt redacteur Alie Sierkstra een aantal vragen over serious games in het onderwijs. Zij werd geïnterviewd door Floris Ros en Quirijn van Toledo, die hun Profielwerkstuk wijden aan dit onderwerp.

Serious games in het onderwijs

Ziet u een toekomst voor serious games in het onderwijs? En zo ja, verdwijnen boeken dan?
Er is zeker een rol weggelegd voor serious games in het onderwijs. De spelelementen maken het leren leuker, creatiever en interactiever, waardoor scholieren gemotiveerder zijn en betere resultaten behalen. Ik zie een toekomst voor me waarin informatie op verschillende manieren gepresenteerd wordt. Juist door hierin combinaties te maken, wordt informatie beter onthouden en kunnen leerlingen/studenten deze kennis vervolgens ook beter toepassen. Mijns inziens moeten boeken, video en games allemaal gecombineerd worden.

Wat zijn de positieve en negatieve punten als we boeken vervangen door serious games?
Ik denk dat serious games veel beter aansluiten bij de belevingswereld van scholieren. Ook denk ik dat de wereld steeds verder zal digitaliseren. Het is in dat opzicht goed dat scholieren zoveel mogelijk met techniek in aanraking komen. We moeten echter uitkijken dat hetgeen je leert op de middelbare school ook nu nog aansluit op hetgeen de maatschappij vraagt. Dat is voor mij een tweede reden om geen afscheid te nemen van boeken. Ook zou het compleet in de ban doen van boeken natuurlijk sowieso eeuwig zonde zijn!

Verslaafd aan serious games?

Kan er verslaving optreden bij leergames als ze ‘te’ leuk worden?
Ik denk niet dat een verslaving per se te maken heeft met hoe leuk iets is. Ik ken niemand die verslaafd is aan The Legend of Zelda, maar wel een aantal World of Warcraft-spelers die symptomen van een verslaving vertonen. Als je vraagt welke van deze games leuker is, zullen de meeste mensen/recensenten Zelda zeggen. Dat World of Warcraft verslavender is, ligt meer aan het feit dat de game niet uit te spelen is, je met je vrienden speelt en je bijvoorbeeld beloond wordt met steeds betere wapens en uitrusting. Dat neemt echter niet weg dat we zeker moeten uitkijken dat we serious games niet te verslavend maken.

Wordt er onderzoek gedaan naar gameverslaving?
Ja, er wordt gelukkig veel onderzoek gedaan naar gameverslaving. Ik denk dat we deze kennis ook goed kunnen toepassen op serious games. Zoals ik eerder aangaf, ligt er bijvoorbeeld een gevaar ik beloningssystemen. Een trigger daarbij is willekeurigheid van de beloning. Daarom waren zogenaamde “loot boxes” recent ook veel in het nieuws. Ik vind het een goede zaak dat beleidsmakers hier tegen optreden.

Acceptatie van serious games

Wat verklaart de verschillen in resultaten tussen jongens en meisjes?
Ik denk zeker niet dat meisjes minder goed zijn in gamen of er minder plezier aan beleven. Helaas leven we nog steeds in een wereld waarin meisjes en jongens constant te horen en zien krijgen wat passend of normaal is voor hun gender. We vinden het heel normaal als een jongen gamet, maar vinden het een uitzonderlijke of zelfs rare hobby voor een meisje. Meisjes hebben zodoende minder ervaring met gamen en durven die vaak ook niet op te doen. En aangezien gamen behoorlijk wat vaardigheden vraagt, baart oefening juist kunst. Zodra meisjes meer in aanraking komen met games zullen de verschillen in prestaties denk ik verdwijnen.

Hoe snel worden serious games in het onderwijs geaccepteerd?
Het zal denk ik een vrij langzaam proces zijn. Veel van de huidige beleidsmakers zien de voordelen van (serious) games niet, onder meer omdat ze er simpelweg niet mee op zijn gegroeid. Ook hebben games in algemene zin nog altijd een vrij negatief imago, zo zouden ze volgens velen agressie opwekken. Gelukkig komen de positieve effecten van serious games duidelijk naar voren in onderzoek en zijn er steeds meer bedrijven geïnteresseerd in het maken ervan. Hopelijk geeft dat de implementatie een flinke boost.

Alie Sierkstra
LinkedIn

Lees meer over serious games:

Deel 1 – Wat zijn serious games: een introductie
Deel 2 – Serious games in de gezondheidszorg – toepassingen
Deel 3 – Serious games voor ouderen – balans en cognitie
Deel 4 – De toekomst van serious games in de gezondheidszorg
Infographic – Serious games-toepassingen in de zorg

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: