Duurzaamheid als antwoord op klimaatverandering

In deze serie artikelen zijn we tot dusver ingegaan op hetgeen klimaatverandering precies is. We gaven een definitie en gingen vervolgens in op de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. We besteden hierbij extra aandacht aan de impact op de mens. In dit laatste artikel binnen deze serie gaan we in op duurzaamheid. Wat is duurzaamheid en hoe bereiken we het?Tekst gaat verder onder de afbeelding.

luchtvervuiling milieu fabriek industrie klimaatverandering

Menselijke duurzaamheid op aarde

Tegen een achtergrond van globale populatietoename en ontwikkelingslanden die eveneens de energie intensieve, hoge consumptie, westerse levensstijl wensen, moet klimaatverandering een halt toe worden geroepen. Dit kan uiteraard bereikt worden door minder te consumeren, maar ook door de productiecyclus, het gebruik en de afdanking duurzamer te maken. Duurzaamheid betreft het uithoudingsvermogen van systemen en processen. De term wordt sinds de jaren ‘80 gebruikt in het kader van menselijke duurzaamheid op aarde. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voldoet aan de eisen van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien. Hiertoe moeten hernieuwbare resources een duurzame opbrengst opleveren, zo moet de snelheid van opbrengt die van hernieuwing niet voorbij streven. Ook moet er voor niet hernieuwbare resources een equivalent in de vorm van hernieuwbare resources ontwikkeld worden en moet de afvalproductie de assimilatiecapaciteit van de omgeving niet voorbij streven.

Hoe bereiken we duurzaamheid?

Er is overduidelijk een ongekende collectieve inspanning nodig om het menselijk gebruik van natuurlijke resources terug te dringen binnen duurzame grenzen. Het bereiken van duurzaamheid zal ervoor zorgen dat de aarde menselijk leven kan blijven ondersteunen. Ondanks toegenomen populariteit van de term is het echter de vraag of menselijke maatschappijen dit kunnen bereiken in het licht van milieudegradatie, overconsumptie, populatiegroei en de jacht op onbeperkte economische groei in een gesloten systeem. De uitdaging voor duurzaamheid is om westerse consumptie aan banden te leggen en te managen, terwijl de levensstandaard voor mensen in ontwikkelingslanden toeneemt zonder dat er meer resources gebruikt worden en de omgeving beïnvloed wordt.

Duurzame levenswijzen reorganiseren levenscondities op velerlei manieren. Denk aan duurzame steden en woongemeenschappen, maar ook aan duurzame landbouw, architectuur en energie, en aanpassingen in individuele levensstijlen. Het naar duurzaamheid toe werken, is een sociale uitdaging, waarbij (inter)nationale wetgeving, stadsplanning en transport, lokale en individuele levensstijlen en ethisch consumentisme allemaal een rol spelen.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is klimaatverandering: een introductie Deel 2 – Oorzaken en gevolgen van klimaatverandering Infographic – Hoe bereiken we duurzaamheid? Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen klimaatverandering

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: