Voorbeelden van IoT-toepassingen in slimme gebouwen

Woningen en gebouwen worden steeds slimmer. Slim verwijst hierbij naar geautomatiseerde/autonome processen die onder meer operationele kosten verlagen, energie besparen, ruimtegebruik optimaliseren, veiligheid verhogen en comfort verbeteren. In slimme gebouwen worden allerlei apparaten, zoals airconditioning, computers en smartphones voorzien van sensoren en aan het internet gekoppeld. De (Internet of Things-)apparaten verzamelen data, waarna deze geanalyseerd kan worden, met Artificial Intelligence (AI). We spreken hierbij over de keten van slimme oplossingen. Het IoT werd in de begindagen vooral gezien als een op zichzelf staand fenomeen. Inmiddels is het echter duidelijk dat IoT-toepassingen juist goed geïntegreerd kunnen worden in een keten, met ook AI. Een van de toepassingsgebieden is dus slimme gebouwen.

14 IoT-toepassingen voor slimme gebouwen

IoT-oplossingen in slimme gebouwen hebben bijvoorbeeld te maken met sensoren die de bewegingen van gebruikers volgen. Dit monitoren van beweging levert inzichten op over de manier waarop en de mate waarin ruimten worden gebruikt. Slimme oplossingen kunnen deze data bijvoorbeeld combineren met data over het weer, waardoor de ventilatie geoptimaliseerd kan worden. IoT kan ook een rol spelen in de beveiliging. Door het pand uit te rusten met sensoren kunnen bewegingen na sluitingstijd worden geanalyseerd en eventueel automatisch worden gemeld aan de beveiliging. Er zijn echter nog veel meer IoT-toepassingen op te noemen waarmee we gebouwen slimmer kunnen maken. Ingram Micro vangt 14 van deze toepassingen in onderstaande infographic.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

iot internet of things smart buildings slimme gebouwen toepassingen infographic

Ten slotte geven we nog even wat achtergrondinformatie. Slimme oplossingen kunnen natuurlijk ook toegepast worden op kleinere schaal (slimme huizen) en grotere schaal (slimme steden).

Wat zijn slimme huizen?

Smart homes zijn huizen (ook appartementen en kamers in zorginstellingen) waarin slimme oplossingen geïntegreerd zijn. Met andere woorden: een huis met intelligente technologie dat dagelijkse activiteiten vereenvoudigt en automatiseert, zoals het aandoen van lampen, het vergrendelen van de deur, het laten zakken van het zonnescherm en het wijzigen van de thermostaat. Net als in een slim gebouw kunnen slimme apparaten in een woning gebruikers- en omgevingsgegevens vastleggen en analyseren, waarna er kan worden gereageerd op de situatie. De situatie van de gebruiker thuis kan worden waargenomen door de interactie van de persoon met de apparaten of systemen (zoals het aanzetten van apparatuur), via passieve apparaten in muren of deuren (bijvoorbeeld omgevingssensoren) of door draagbare objecten (zoals wearables). Slimme apparaten kunnen vervolgens ook veranderingen in situaties registreren, zoals bijvoorbeeld een valpartij.

Wat zijn slimme steden?

IoT speelt straks een rol in alle facetten van ons leven: werk, privé en de omgeving waarin wij leven. IoT biedt niet alleen voor meer comfort voor de gebruiker, maar verbetert ook productieprocessen en biedt oplossingen voor problemen rond energie, gezondheidszorg en onderwijs. We zien een enorme instroom van digitale technologieën, niet alleen in huizen en gebouwen, maar ook in de overkoepelende stedelijke ruimte. Er is een duidelijke trend waarbij slimme apparaten en relevante data worden gebruikt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Onder de noemer smart cities wordt deze technologie ingezet om de efficiency van systemen te verbeteren, kosten te reduceren, betrouwbaarheid te verbeteren en betere dienstverlening te bieden. Smart cities gebruiken IoT-apparaten om data te verzamelen, analyseren en uit te wisselen. Deze communicatie is wat de steden echt slim maakt. Met deze juiste connecties en data kan het IoT verkeersopstoppingen, geluidsoverlast, criminaliteit en vervuiling verminderen.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Smart home-toepassingen
De toekomst van het IoT: je eigen, beveiligde smart home
Smart Industry met IoT (Internet of Things)

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: