FAQ over het Internet of Things (IoT)

In onze FAQ-artikelen beantwoorden we steeds vijf vragen over een thema. In dit artikel staat het Internet of Things (IoT) centraal.

Wat is het Internet of Things?

Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van verbonden apparaten. De apparaten zijn verbonden met het internet. De apparaten verzamelen data, bijvoorbeeld over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. De data wordt verzameld met behulp van sensoren. De apparaten kunnen deze informatie vaak ook verzenden. Anders gezegd: het IoT bestaat uit alle verbonden apparaten met internettoegang die gegevens verzamelen en verzenden. In wezen kan vrijwel elk apparaat worden aangesloten. Het IoT omvat zodoende apparaten in alle soorten en maten – van slimme magnetrons tot autonome auto’s en wearables.

Alhoewel het vaak mogelijk is om IoT-apparaten instructies te geven, is dat voor het functioneren van veel apparaten niet nodig. Sommige IoT-apparaten kunnen de verzamelde data kunnen gebruiken om zelf beslissingen te nemen. Anders gezegd: met het IoT worden alledaagse voorwerpen een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen.

Hoe werkt het Internet of Things?

De apparaten van het IoT zijn uitgerust met sensoren. Met deze sensoren verzamelen de apparaten gegevens over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. De verzamelde data kan zo simpel zijn als een meting van de temperatuur of zo complex als een volledige video feed. Maar denk ook aan sensordata in de vorm van locatie, geluid, of vochtigheid, en verschillende metingen van machines of ons lichaam. Deze apparaten hebben een ingebouwde (draadloze) connectiviteit, zodat ze verbonden kunnen worden met het internet en gegevens kunnen uitwisselen.

Met IoT leggen we (continue) meetwaarden van sensoren vast. Deze data bevat een schat aan informatie! Om daarvan te profiteren, moeten we de data echter wel analyseren. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld trends herkennen en voorspellingen doen. De analyse van data vindt soms plaats in de IoT-apparaten zelf, maar er kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van de Cloud. IoT-apparaten versturen hun data voor het grootste deel draadloos, bijvoorbeeld via het mobiele netwerk.

De data-analyse kan heel eenvoudig zijn, zoals controleren of de temperatuurwaarde binnen een acceptabel bereik ligt. Of complex, zoals het gebruik van Artificial Intelligence om objecten te identificeren op live videobeelden. De geanalyseerde data wordt vervolgens gebruikt om (intelligente) acties uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een waarschuwing aan de gebruiker wanneer de temperatuur in de koude opslag te hoog is. Sommige acties kunnen echter ook automatisch worden uitgevoerd. Met andere woorden: het systeem kan de temperatuur soms ook zelf aanpassen. Zodoende noemen we IoT-apparaten ook wel eens slimme apparaten. Het is echter niet altijd eenrichtingsverkeer; de gebruiker kan vaak ook een actie uitvoeren en het systeem beïnvloeden. De gebruiker kan de temperatuur bijvoorbeeld aanpassen via een app op zijn telefoon.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

netwerk connectiviteit verkeer transport logistiek mobiliteit slimme stad smart city internet of things iot 5g wifi

Wat zijn de voordelen van het Internet of Things?

Met het IoT verzamelen we data die voorheen vaak niet voorhanden was. We leggen (continue) allerlei meetwaarden van diverse sensoren vast, die we vervolgens kunnen uitlezen en/of analyseren. Met deze analyses kunnen we trends herkennen en voorspellingen doen. Daarmee worden IoT-gegevens omgezet in nuttige informatie, waarmee je betere beslissingen kunt nemen.

Het IoT draait ook om het idee het leven eenvoudiger te maken. Met het IoT (en zeker met toevoeging van Artificial Intelligence) kunnen apparaten (steeds betere) autonome beslissingen nemen, zodat we veel taken kunnen automatiseren. Een ander veelgenoemd voordeel heeft betrekking op efficiëntere processen. Om een heel concreet voorbeeld te geven: dankzij het IoT kunnen vuilnisbakken ons laten weten hoe vol ze zijn en dus of ze geleegd moeten worden. Wie handig gebruik weet te maken van dergelijke informatie, kan veel efficiënter te werk gaan. Zo hoeven er geen vuilniswagens te rijden als de vuilnisbakken toch niet vol zijn. Door IoT krijgen we veel meer inzicht en invloed op situaties, namelijk doordat er continue betekenisvolle informatie ontstaat, die omgezet kan worden in (automatische) actie.

Wat zijn praktijkvoorbeelden van het Internet of Things?

Een van de bekendste voorbeelden van een IoT-toepassing zijn wearables, ook wel smart watches. Of neem je smart tv of slimme speaker; ook voorbeelden van IoT-apparaten. De toepassingen van IoT zijn eindeloos, zodoende kiezen we ervoor drie voorbeelden uit te lichten:

  1. Met IoT in de gezondheidszorg kunnen we de monitoring van patiënten verbeteren. Met draagbare sensoren kunnen artsen op afstand en in real-time de gezondheidstoestand van een patiënt volgen en ernaar handelen. Bijvoorbeeld om de bloeddruk of glucosewaarden van patiënten in de gaten te houden. De arts kan in kortere tijd veel meer patiënten analyseren, en sneller patronen herkennen en de behandeling aanpassen. Bij een noodgeval kan er vervolgens automatisch contact gemaakt worden met hulpdiensten. Dit betekent ook dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Denk in deze categorie aan sensoren die doorgeven of er in huis nog sprake is van beweging. IoT wordt niet alleen ingezet voor bewaking op afstand, maar ook voor onderhoud van medische apparatuur en het vergroten van efficiëntie, bijvoorbeeld door medicijnvoorraden beter bij te houden en te beheren.
  2. Het Industriële Internet of Things (IIoT) verwijst naar onderling verbonden apparaten die ingezet worden voor industriële toepassingen. Apparaten in de hele keten kunnen met elkaar communiceren. Dit zorgt ervoor dat er sneller en nauwkeuriger beslissingen genomen kunnen worden. Een bekend voorbeeld is voorspellend onderhoud, waarbij (real-time) data wordt gebruikt om defecten in machines te voorspellen. Hierdoor kan er al actie ondernomen worden voordat een defect zich voordoet en een machine uitvalt. Asset tracking is een ander voorbeeld van een IIoT-toepassing. Hiermee is het voor leveranciers mogelijk om de locatie, status en staat van producten in de gehele supply chain volgen. Het IIoT-systeem stuurt belanghebbenden bijvoorbeeld meteen een waarschuwing als goederen beschadigd zijn of het risico lopen beschadigd te raken. Zodoende is het mogelijk om onmiddellijk of preventief actie te ondernemen.
  3. Smart homes zijn huizen waarin IoT-apparaten zijn toegepast. Met andere woorden: een huis met intelligente technologie dat dagelijkse activiteiten vereenvoudigt en automatiseert, zoals het aandoen van lampen, het vergrendelen van de deur en het wijzigen van de thermostaat. Een smart home kan ook IoT-toepassingen op het gebied van zorg bevatten. In het verlengde hiervan vinden we smart cities. In een smart city zijn alle onderdelen van de stad (apparaten, voertuigen en gebouwen) met elkaar verbonden. Gegevens staan centraal in de slimme stad. Deze gegevens kunnen uit vele bronnen komen, waaronder demografische gegevens en  smart phone-data. Veelal zal de data echter afkomstig zijn van IoT. In een smart city wordt de data die de stad continu genereert intelligent benut, bijvoorbeeld om verkeer beter door te laten stromen met slimme verkeerslichten.

Wat zijn de nadelen van het Internet of Things?

De inzet van IoT werpt ook bezwaren en vragen op. De meest voor de hand liggende hebben te maken met de beveiliging van data. IoT -apparaten verzamelen gegevens, waaronder vaak ook gevoelige en persoonlijke gegevens, zoals je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Andere voorbeelden zijn financiële gegevens en informatie over je gezondheid of je locatie. Omdat IoT-apparaten je gegevens verzenden en opslaan, is je privacy kwetsbaar. Het feit dat je met alles verbonden bent, betekent dat er meer manieren zijn om toegang te krijgen tot je informatie. Hackers kunnen nu toegang krijgen tot iemands netwerken via thermostaten, sloten, koelkasten, babyfoons, gloeilampen, slimme meters en nog veel meer.

Data kan misbruikt worden, niet alleen door cybercriminelen, maar ook door de rechtmatige eigenaar van de data. Gedetailleerde informatie, in handen van marketeers, financiële instellingen, werkgevers en overheid, kan van invloed zijn op vrijwel alles: relaties, het vinden van een baan, het afsluiten van een lening en het mogen boarden van een vliegtuig. Denk maar eens aan profilering, waardoor discriminerende beslissingen worden. Of neem automatische identificatie van personen op camerabeelden of middels spraakherkenning.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Haal meer uit je IoT-toepassingen met Artificial Intelligence (AI)
De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT, Big Data en AI
Wat doe je met babbelzieke IoT in je huis?
Slimme oplossingen, slimme apparaten en slimme steden

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: