Dementievriendelijke gemeenschappen – de rol van instanties

Mensen met dementie willen veelal zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zoals we in eerdere artikelen bespraken, is met behulp van mantelzorgers, huisaanpassingen en steun vanuit diverse instanties tegenwoordig vaak ook daadwerkelijk mogelijk. Het is echter ook van belang te zorgen voor dementievriendelijke gemeenschappen. In dit artikel geven we een definitie van deze dementievriendelijke gemeenschappen en laten we zien welke rol instanties in het creëren ervan kunnen spelen. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Dementievriendelijke gemeenschappen

Dementievriendelijke gemeenschappen

Mensen met dementie willen als volwaardige burgers in hun wijk wonen en niet meer afgezonderd worden. Om hen zo goed mogelijk op te vangen, dient de samenleving gestimuleerd en geactiveerd te worden om een bijdrage te leveren in het realiseren van een open, warme en veilige woon- en leefklimaat. Uitgangspunt van een ‘dementievriendelijke gemeenschap’ is dat dementerenden kunnen blijven meedraaien in de lokale gemeenschap, deel kunnen nemen aan het openbare leven en zich veilig en vertrouwd thuis voelen in de eigen wijk. Dit wordt bewerkstelligd doordat mensen een grotere acceptatie ervaren en minder in een sociaal isolement terecht komen. Meer kennis over dementie bij de omgeving zal een stimulerend effect hebben op het vergroten van het sociaal vangnet rond personen met dementie en mantelzorgers. Daarnaast kunnen mensen dankzij deze gemeenschappen langer thuis kunnen blijven wonen en zal hun levenskwaliteit toenemen, zodat de vraag naar voorzieningen en/of opname afgeremd wordt.

De rol van instanties bij dementievriendelijke gemeenschappen

In de wijk van de toekomst zullen burgers met beperkingen te midden van burgers zonder beperkingen wonen. Samen zullen ze gestalte geven aan het leven in de wijk en zich om elkaar bekommeren. Woningcorporaties zullen zich in de wijk buigen over de juiste huisvesting en gemeenten zullen zorgdragen voor een passend welzijnsaanbod. In de woonwijken zelf zal daarbij toenemend om meer complexe zorgverlening gevraagd worden, die niet meer primair intramuraal gegeven wordt. Technologische mogelijkheden en ontwikkelingen op medisch en verpleegkundig gebied maken de zorgverlening minder locatie-afhankelijk, zodat deze in de eigen woonomgeving ontvangen kan worden. Deze vermaatschappelijking naar meer dementievriendelijke gemeenschappen vereist meer concreet: inspanningen van woningcorporaties op het gebied van levensloopbestendig bouwen, versterking van de thuiszorg, betere samenwerking tussen thuiszorg en institutionele zorg, proactief gemeentelijk beleid, goede welzijnsvoorzieningen, visionaire zorgverzekeraars, en een civil society met actieve inzet van familie en informele zorg, die daartoe wel goed ondersteund moet worden. 

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is dementie – de symptomen van dementie 

Deel 2 – Thuis wonen met dementie – mantelzorgers 

Deel 3 – Huisaanpassingen, -inrichting en hulpmiddelen voor mensen met dementie 

Deel 5 – Woonvormen voor mensen met dementie – kleinschalig wonen 

Infographic – Thuis blijven wonen met dementie 

Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen dementie

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: