Hoe technologie mensen met dementie helpt thuis te blijven wonen

Dementie: zo lang mogelijk thuis wonen met technologische hulpmiddelen

In dit artikel bespreken we een aantal technologische hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om mensen met dementie zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis te laten wonen. We bespreken onder meer huisautomatisering en monitoring met sensoroplossingen.

Met dementie toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Over het algemeen blijven mensen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Dat geldt ook voor veel mensen met dementie. Vaak willen zij ook het liefst in hun vertrouwde omgeving blijven. Ook veel naasten vinden het prettig als hun geliefde zo lang mogelijk thuis blijft wonen. Een bijkomend voordeel is dat wanneer mensen langer thuis blijven wonen er een minder groot beroep gedaan hoeft te worden op professionele zorg.

Hoe maken we langer thuis wonen met dementie mogelijk?

Dankzij de inzet van mantelzorgers is het mogelijk om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ook huisaanpassingen en hulpmiddelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Niet alleen kunnen huisaanpassingen en hulpmiddelen ingezet worden om mensen veilig en comfortabel thuis laten wonen, ook kunnen we op deze manier mantelzorgers ontlasten.

Wij zetten in dit artikel een aantal technologische hulpmiddelen op een rijtje.

Huisautomatisering toegepast voor mensen met dementie

Wanneer mensen langer thuis willen blijven wonen, moet hun huis daar natuurlijk wel geschikt voor zijn. Ze moeten comfortabel kunnen wonen. Met dat doel kunnen we bijvoorbeeld huisautomatisering (ook wel domotica genoemd) toepassen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het op afstand kunnen bedienen van gordijnen en verlichting.

Monitoring in de woning toegepast voor mensen met dementie

Om mensen thuis veilig te houden, kan monitoring ingezet worden. Het kan dan gaan om monitoring van de persoon zelf – daarover over straks meer – en/of monitoring van de woning. Bij het monitoren van de woning kunnen er bijvoorbeeld sensoren naast het bed geplaatst worden, waardoor opgemerkt wordt of iemand uit bed is gestapt of is gevallen. De sensoroplossing kan zo worden ingesteld dat er een melding gegeven wordt als iemand binnen 30 minuten nog niet terug is.

Dwaaldetectie en -alarmering toegepast voor mensen met dementie

In het verlengde van monitoring ligt dwaaldetectie. Met deze sensoroplossing kunnen we monitoren (en eventueel alarmeren) als iemand zijn kamer of huis verlaat. We noemen dit ook wel geofencing: wanneer een vooraf ingestelde zone, zoals de woning, wordt overschreden, wordt actie ondernomen. Deze oplossing kan gecombineerd worden met camera’s of GPS. Op die manier kunnen mensen die gaan dwalen gemakkelijker gevonden worden.

Monitoring via wearables toegepast voor mensen met dementie

Zoals gezegd is het ook mogelijk om mensen te monitoren. Dat gebeurt bijvoorbeeld met wearables. Met wearables kunnen de gezondheid en het welzijn van mensen in de gaten gehouden worden. Op die manier kan er preventief zorg geboden worden én kunnen onnodige bezoekjes aan zorgprofessionals worden vermeden. Dat levert natuurlijk ook voordelen voor de zorg op.

Zorgrobots in de woning toegepast voor mensen met dementie

Naast huishoudelijke robots, zoals stofzuigerrobots, zien we ook steeds meer zorg- en gezelschapsrobots in woningen verschijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om robots waarmee mensen kunnen communiceren, die hen eraan herinneren hun medicijnen te nemen en die hen gezelschap houden. Geavanceerde gezelschapsrobots kunnen daarbij reageren op spraak, gedrag en gezichtsuitdrukkingen. Ook zijn er levensechte robothuisdieren, waarmee mensen kunnen knuffelen.

Virtual Reality-toepassingen toegepast voor mensen met dementie

Virtual Reality (VR) kan bij mensen met dementie op meerdere manieren ingezet worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om reminiscentietherapie. Bij deze therapie kunnen mensen locaties uit hun verleden bezoeken, zoals bijvoorbeeld de stad waar ze opgegroeid zijn. Ook kan VR ingezet worden om naasten een idee te geven van hoe het is om te leven met deze ziekte.

Wat 3Bplus voor mensen met dementie en hun naasten betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties, onder meer in de zorg en op het gebied van smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: