Zorg: waarom lukt het niet met de adoptie van e-health?

Met de eHealth-monitor meten Nictiz en Nivel jaarlijks de stand van zaken rond de adoptie van digitale zorgtechnologie (ook wel e-health) in Nederland. Smarthealth zet de resultaten van de eHealth-monitor 2018 op een rijtje. Wij vatten op onze beurt een aantal van de conclusies samen.

Weinig e-health bij de huisarts

Het eerste dat ons opvalt, is dat het maar bij een kwart van de huisartsen mogelijk is om inzage te krijgen in je eigen medicatiedossier. Sterker nog: andere delen van het huisartsdossier zijn helemaal niet of nauwelijks in te zien voor de burger. Er is dan ook maar een kleine groep dokters die meent dat patiënten daadwerkelijk behoefte hebben aan deze online inzage. Zij zetten vraagtekens bij de vermeende positieve effecten van dossierinzage. Dit zijn opvallende conclusies, aangezien bij patiëntenorganisaties, het ministerie van VWS en de artsenkoepels de overtuiging heerst dat het goed informeren van de patiënt tot betere zorg leidt. En dat informeren moet volgens hen onder meer gebeuren door medische dossiers inzichtelijk te maken.

Te weinig tijd voor e-health…

Er zijn altijd nog maar weinig mensen die gebruik maken van e-health-toepassingen, zelfs als artsen zeggen deze wel aan te bieden. Het feit dat dat patiënten nog weinig gebruik maken van toepassingen als online inzage en de mogelijkheid om online afspraken te maken, kan echter ook te maken hebben met gebreken op gebieden als bruikbaarheid. Als artsen twijfelen aan het positieve effect van deze toepassingen, is de kans immers groot dat ze weinig aandacht besteden aan de gebruiksvriendelijkheid. Een voorbeeld: veel huisartspraktijken geven inmiddels aan via e-mail bereikbaar te zijn. In de praktijk blijkt het echter niet zo te zijn dat de patiënt (binnen een dag of sneller) op antwoord mag rekenen. Wij kennen in ieder geval tal van praktijken waar het zelfs lastig is om digitaal met de assistenten in contact te komen. Met andere woorden: het feit dat er gemaild kán worden, betekent niet dat werkprocessen daarop ingeregeld zijn. Een veelgehoorde verklaring bij huisartsen is dat zorgen rondom privacy en de drukte van de dagelijkse praktijk ervoor zorgen dat er weinig aandacht besteed wordt aan e-health.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

zorg gezondheidszorg e-health smartphone wifi internet

Groei wearables gestopt

Natuurlijk kunnen burgers zelf ook met e-health bezig zijn! Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om allerlei gegevens over je gezondheid te tracken, bijvoorbeeld met smartwatches en andere wearables. In de afgelopen jaren nam het aantal mensen dat zelf gezondheidswaarden bijhield steeds toe. In 2018 lijkt echter een trendbreuk ingezet. Op basis van deze gegevens kunnen we echter nog niet spreken over een structurele daling. Hopelijk biedt de eHealth-monitor 2019 nieuwe inzichten.

Gebrek aan visie bij zorgpersoneel?

Ons laatste aandachtspunt uit de eHealth-monitor van 2018 heeft te maken met (een gebrek aan) visie. De helft van al het zorgpersoneel geeft namelijk aan niet te weten of er binnen hun werkomgeving überhaupt wel een visie en doelstellingen wat betreft e-health zijn geformuleerd! En dat is ons inziens enorm problematisch… Want wanneer al deze mensen niet weten WAAROM een e-health-toepassing in wordt gezet, is de kans op succesvolle adoptie ervan natuurlijk wel heel klein.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
VR in de zorg – training, exposure en meer
AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: