Zo kan technologie de overheid ondersteunen

Volgens Deloitte leven we misschien wel in een van de meest gedenkwaardige tijden in de menselijke geschiedenis. Het bedrijf baseert zich bij de uitspraak op ‘verbluffende technologische vooruitgang die in het verschiet ligt’. Deze technologische vooruitgang doet hen denken aan eerdere grote innovaties, zoals de uitvinding van de drukpers, de stoommachine en vaccins. Alhoewel deze grote innovaties plaatsvonden in de private sector hadden ze ook impact op de publieke sector. Grote veranderingen brachten nieuwe vormen van overheid met zich mee. Ook nu zal de overheid weer met een antwoord op de huidige technologische vooruitgang moeten komen.

In het Government Trends 2020-rapport worden negen tech-trends geïdentificeerd waarmee overheden zichzelf (kunnen) verbeteren. We lichten er een aantal van deze trends uit.

De inzet van Artificial Intelligence

De komende jaren veranderen overheden door toepassing van Artificial Intelligence (AI). AI-toepassingen die consumenten nu al tegenkomen, worden ook bij de overheid ingevoerd. De overheid heeft echter ook als beleidsmaker met AI te maken. De manier waarop overheden reageren op AI –zowel als beleidsmaker als gebruiker – zal onze samenleving in grote mate vormgeven.

Aandacht voor data-ethiek

Nu overheden meer data gaan verzamelen, moet er ook aandacht zijn voor ethische vraagstukken. Informatie is macht. Overheden zullen een belangrijke rol spelen bij de opkomst van data-ethiek, wederom niet alleen als de eigenaar van enorme hoeveelheden data, maar ook als beleidsmaker. In het verlengde hiervan liggen vraagstukken over privacy en transparantie; hoe komt het AI-systeem dat de data analyseert bijvoorbeeld tot zijn beslissing?

Dat er ook een hoop mis kan gaan wanneer we AI inzetten, blijkt bijvoorbeeld wel uit de toeslagenaffaire. Wanneer AI wordt ingezet om belangrijke beslissingen te nemen, is het zaak te zorgen voor ethische AI. Het gaat bij ethische AI onder meer om het voorkomen van bias, het zorgen voor transparantie van beslissingen en het veilig houden van (privacygevoelige) data. Op die manier kunnen we allemaal profiteren van de voordelen van AI.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

straat stad verkeer city smart logistiek mobiliteit transport

Inzicht met AI en gedragskunde

Met onze data kunnen overheden beter anticiperen. AI kan namelijk voorspellende analyses uitvoeren, waarmee we zelfs (waarschijnlijke) problemen kunnen aanpakken voordat ze ontstaan. De voorspellende waarde van data die we met AI kunnen realiseren, zien we bijvoorbeeld terug in voorspellend onderhoud. Er is ook een verschuiving zichtbaar naar voorschrijvende analyse, waarbij data gebruikt wordt om een actie of strategie voor te stellen.

Aanverwant hieraan is de toepassing van gedragskunde. Hoe nemen mensen beslissingen? En hoe kunnen we ze ‘nudgen’, oftewel een zetje in de juiste richting geven? We bespraken nudgen al eens in het kader van klimaatactie.

De digitale identiteit van burgers

Burgers staan logischerwijs centraal bij deze tech-trends. Deloitte spreekt bijvoorbeeld over het verbeteren van dienstverlening via een unieke digitale identiteit. Een one size fits all-benadering werkt niet meer. Middels een overkoepelende digitale identiteit kunnen we gegevens beter integreren, hetgeen handig is voor de burger. Ook maakt het de overheid efficiënter.

Een verdere verschuiving naar smart cities

Ten slotte noemen we een verschuiving naar smart overheid. Het gaat dan om het invoeren van smart city-toepassingen. Met verbonden technologie kunnen we allerlei issues aanpakken: van mobiliteit tot gezondheidszorg en het milieu.

Een smart city probeert de stroom gegevens die de stad continu genereert intelligent te benutten. Uiteindelijk met het doel om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Met de juiste data is een smart city bijvoorbeeld in staat vuilniswagens gerichter onderweg te sturen en verkeer om te leiden wanneer de luchtkwaliteit slecht is.

Steden lopen voorop in deze trend. Het gaat dan echter wel om een vroege acceptatie, waarbij financiering (en niet technologie) vaak de grootste beperking vormt.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Vijf nieuwe trends op het gebied van technologie in smart cities
Vier trends op het gebied van slimme oplossingen
Slimme oplossingen voor grote problemen
De 10 belangrijkste consumenten tech trends voor 2019

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: