Smart cities, smart homes met het Internet of Things (IoT)

Smart cities, smart homes: een slimme leefomgeving met het IoT

In dit artikel bespreken we smart homes, smart cities en smart buildings. Wat hebben deze termen met elkaar gemeen? Wat is het verband? Dat heeft alles te maken met het Internet of Things (IoT).

Smart cities smart homes: wat zijn slimme woningen?

Smart homes zijn woningen die uitgerust zijn met verschillende Internet of Things-apparaten. Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van apparaten, die verbonden zijn met het internet. En dat betekent dat ze data kunnen verzenden en data kunnen ontvangen. Daarmee wordt het mogelijk om allerlei activiteiten te vereenvoudigen of te automatiseren. Zo kunnen bewoners van een smart home via hun tablet inloggen op hun beveiligingssysteem, en via hun slimme speaker de temperatuur regelen en de wasmachine aanzetten.

Smart cities smart homes: wat zijn slimme gebouwen?

Ook in smart buildings worden allerlei apparaten, zoals airconditioning en verlichting, aan het internet gekoppeld. De IoT-apparaten in slimme gebouwen worden eveneens ingezet om activiteiten te vereenvoudigen of te automatiseren. Dat heeft allerlei voordelen, zoals het verbeteren van comfort, het verhogen van de veiligheid en het besparen van energie. Een smart building schakelt bijvoorbeeld automatisch de verwarming uit in een ongebruikte ruimte.

Smart cities smart homes: het Internet of Things is overal

Het IoT kan dus ingezet worden in huizen en in gebouwen. Er is echter ook een grootschaligere inzet mogelijk, namelijk in onze overkoepelende leefomgeving. We zien een enorme instroom van IoT, niet alleen in huizen en gebouwen, maar ook in de overkoepelende stedelijke ruimte. We spreken daarbij ook wel over smart cities.

Smart cities, smart homes: een slimme leefomgeving dankzij smart cities, smart homes met IoT.

Smart cities smart homes: wat willen slimme steden bereiken?

Een smart city moet kort gezegd een goede plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Om die doelstelling te bereiken, moet een smart city antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, zoals duurzaamheid. Hiertoe maakt men onder meer gebruik van (slimme) IoT-technologie. De mate waarin technologie geïntegreerd is in het leven in de stad geldt voor sommigen zelfs als het criterium dat slimme steden onderscheidt van andere steden.

Smart cities smart homes: wat maakt een slimme stad slim?

In een smart city wil je zoveel mogelijk onderdelen verbinden met het IoT. Wanneer alle onderdelen met elkaar verbonden zijn, kun je immers gegevens verzamelen en uitwisselen. En gegevens staan centraal in de slimme stad. In een smart city wordt deze voortdurend aanzwellende stroom gegevens (big data) die de stad continu genereert intelligent benut.

Smart cities smart homes: IoT-apparaten in een slimme stad

We geven je ten slotte graag een voorbeeld van wat IoT-apparaten kunnen betekenen voor een stad. We richten ons daarbij op mobiliteit.

Een slimme stad wil het verkeer zo veel mogelijk in goede banen leiden. Op die manier kunnen we verkeersongevallen verminderen, evenals vervuiling en de tijd die mensen (onnodig) in het verkeer doorbrengen. Met IoT-apparaten kunnen we gegevens over de beweging van mensen en voertuigen verzamelen. Om verkeer in goede banen te leiden, is het belangrijk dat het belangrijk om te weten hoeveel mensen zich waar en wanneer bevinden. Op die manier krijgen we bijvoorbeeld zicht op gevaarlijke kruispunten en vervuiling.

De verzamelde data over verkeersstromen kan vervolgens ingezet worden voor apps die automobilisten helpen een parkeerplek te vinden. Daarnaast kan de data gebruikt worden voor slimme verkeerslichten, die de doorstroom verbeteren. Of neem slimme straatverlichting, die gedimd wordt als er niemand is en gaat branden als er een voetganger aankomt. Ook kunnen er voorspellingen gedaan worden en op basis daarvan specifieke verkeersroutes aangeraden worden. Het openbaar vervoer kan ook baat hebben bij data, bijvoorbeeld door bij de haltes real time-informatie te tonen over de aankomsttijden.

Smart cities smart homes: wat kan 3Bplus voor je bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen wat betreft smart cities, smart homes? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van slimme technologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: