Wim Kromwijk maakt met LaCoTA langer comfortabel thuis wonen mogelijk

Wim Kromwijk is initiatiefnemer en directeur van LaCoTA. Met die coöperatie wil hij het mogelijk maken om lang comfortabel thuis te blijven wonen. Dat doet LaCoTA door informatie te ontsluiten, mensen vertrouwd te maken met thuistechnologie en op buurtniveau de verbindende schakel te zijn.

Werkzaam in de ouderenzorg

“Ik werk mijn leven lang al in de ouderenzorg. Ik ben begonnen in de thuiszorg, waar ik de ouderenzorg van dichtbij heb leren kennen. Daarna heb ik gewerkt bij COSBO-Nederland, de  toenmalige landelijke koepel van ouderenbonden. Eind zeventiger jaren heb ik daar een bijdrage kunnen leveren aan de emancipatie van senioren. Ik ben verder 18 jaar directeur geweest van de LOC, de landelijke organisatie van cliëntenraden. In die tijd hebben we kwaliteitsbeleid gemaakt, zoals een participatiewet waardoor cliënten konden meepraten over de kwaliteit van hun zorg.”

Langer zelfstandig thuis wonen

“Er is op een gegeven moment afgesproken dat we in Nederland voldoende verzorgingshuizen hadden en dat toekomstige senioren – waarvan er heel veel zouden komen – behoefte zouden hebben aan andere huisvesting. Toen is het idee van extramuralisering, het langer zelfstandig thuis wonen, al ontstaan. We zijn nu ruim 40 jaar verder en we zijn er met zijn allen nog steeds heel druk mee bezig. Samen met de LVGO, de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen, heb ik gewerkt aan het ontwikkelen van meer nieuwe woonvormen zoals Gestippeld Wonen, Buurgemeenschappen, Ecodorpen en Woonboerderijen voor Senioren.  En nu ben ik bijvoorbeeld bezig met thuistechnologie, waarmee we langer thuis wonen kunnen ondersteunen.”

Het ontstaan LaCoTA

“Ik heb samen met Verkerk Service Systemen de coöperatie LaCoTA opgericht. We wilden thuistechnologie goed tussen de oren van cliënten krijgen. Daar is ondersteuning en training voor nodig, en een technologiebedrijf kan dat nooit allemaal voor hun rekening nemen. Er is samenwerking met woonzorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en bibliotheken voor nodig. Als non-profitorganisatie kan LaCoTA al die partijen bij elkaar brengen.”

Het drievoudige doel

“LaCoTA wil alle beschikbare informatie die nodig is om lang comfortabel thuis te kunnen wonen ontsluiten. Het gaat dan om informatie van zorgverzekeraars, gemeenten en welzijnsorganisaties. Daarnaast willen we mensen vertrouwd maken met thuistechnologie, zodat ze kunnen profiteren van alle bijbehorende zegeningen. Ten slotte willen we de verbindende schakel op wijkniveau zijn. We willen dat buurtbewoners en mantelzorgers omkijken naar eenzame en of kwetsbare mensen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

smart home slim huis woning huisautomatisering domotica

Thuistechnologie als hulpmiddel

“De Wmo is een aantal jaar geleden drastisch omgevormd. Gemeente kregen de opdracht tot het uitbouwen van het sociaal domein. Daarbij werd geconstateerd dat als mensen lang zelfstandig thuis moeten wonen, dat ze daar thuistechnologie, e-healthcommunicatie, zorg op afstand en monitoring bij meldkamers voor nodig hebben. Eerst met Verkerk Service Systemen en later met Cubigo en XSAnywhere kwam LaCoTA uiteindelijk tot een nieuw platform: SchermVan.”

Schermvan

“Met SchermVan brengen we (zorg)diensten, beeldbellen, thuistechnologie en gemeentelijke informatie samen in één app. We zijn de enigen die zich ook richten op die gemeentelijke informatie, omdat we weten hoe moeilijk het inwinnen van die informatie is. Stel dat iemand van de trap valt en de familie van de een op de andere dag mantelzorg moet organiseren, dan moeten ze gewoon snel toegang hebben tot al deze regelingen. Ook moeten ze thuistechnologie kunnen aanschaffen. Het liefst in modulaire vorm en met onderlinge compatibiliteit. Dat is wat we bieden met SchermVan.”

De verbindende factor

“LaCoTA wil bijdragen aan het vertrouwd maken van senioren, buurtbewoners, mantelzorgers en andere cliëntengroepen met thuistechnologie, e-health en zorgcommunicatie. We zitten dicht bij de technologie én hebben kennis van welzijnswerk. Ik denk dat het heel kenmerkend voor LaCoTA is: we hebben een zeer integrale kijk. We verbinden partijen: er zijn heel veel eilandjes, die we willen samensmeden tot een gemeenschappelijke visie. We doen dat bijvoorbeeld samen met 3Bplus. 3Bplus-oprichter Ronald de Jongh is commissaris in de raad van commissarissen van LaCoTA.”

Digi-Domoticateam

“Digi-Domoticateams kunnen digitaal en door huisbezoek kwetsbare en/of eenzame mensen ondersteunen bij het gebruik van thuistechnologie. Waarschijnlijk krijgen bibliotheken daar een belangrijke rol in. Nu al verzorgen zij veel cursussen computervaardigheden. Het wegwijs maken in thuistechnologie, e-health en zorgcommunicatie zal daar in de nabije toekomst ongetwijfeld ook deel van gaan uitmaken. Maar dat kan echter nooit door de bibliotheek alleen gedaan worden. Een Digi-Domoticateam biedt ondersteuning bij het langer zelfstandig thuis wonen. De teams bestaan uit vrijwilligers en mogelijk ook stagiaires van ROC’s.”

Coalities tegen eenzaamheid

“De overheid zet nu al een aantal jaren in op gemeentelijke coalities tegen eenzaamheid, waarin welzijnsorganisaties en mensen van de gemeente kijken hoe eenzame mensen getraceerd kunnen worden. Wanneer je die mensen gevonden hebt, moet je ze echter ook iets concreets kunnen bieden. LaCoTA wil helpen om dat goed te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen, waarmee mensen op een gemakkelijke manier contacten elders in het land kunnen onderhouden.”

Mijn Trefpunt

“Met Mijn Trefpunt is het voor mensen mogelijk om contact te houden of om hun sociale netwerk uit te breiden. Mailen en beeldbellen behoren tot de opties, net als het fysiek ontmoeten van andere deelnemers om samen activiteiten te ondernemen. Mijn Trefpunt kan ook dienst doen als een Virtuele Woongemeenschap, waarbij de nadruk ligt op het naar elkaar omkijken. Er kan ook via SchermVan ingelogd worden op Mijn Trefpunt.”

Meer naar elkaar omkijken

“We willen dicht bij mensen in de wijk zorgvuldige, warme ondersteuning organiseren. De doelstelling is eigenlijk om ervoor te zorgen dat mensen ‘meer naar elkaar omkijken’. Een uitspraak die je nu tijdens coronatijd overigens vaak hoort. Het virus zorgt sowieso voor een versnelling rondom beeldbellen. Dat is belangrijk omdat zorg steeds intensiever thuis moet worden gegeven. Dat besef is gelukkig nu wel breed gedragen.”

Weg van technische speeltjes

“De overheid probeert nu met subsidie thuistechnologie en e-health te ondersteunen. Ik hoop dat het geld niet alleen maar gebruikt wordt om technische speeltjes bij mensen thuis te krijgen, maar dat het daadwerkelijk ingezet wordt voor langdurige ondersteuning om langer comfortabel thuis te kunnen wonen. We moeten tot een gemeenschappelijk aanpak komen. We moeten gemeenten, welzijnsorganisaties en alle andere partijen betrekken om op buurtniveau een netwerk te kunnen organiseren.”

Wim Kromwijk Lacota

Wim Kromwijk is initiatiefnemer en directeur van LaCoTA.
Je vindt hem op LinkedIn.

LaCoTA op Twitter.
LaCoTA op Facebook.
LaCoTA op LinkedIn.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: