Alles dat bedrijven moeten weten over duurzaamheid

Duurzaamheid: alles dat bedrijven moeten weten over duurzaamheid

In dit artikel gaan we in op duurzaamheid. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor duurzaam ondernemen. Waarom zou je als bedrijf duurzaam willen worden en wat de producten van 3Bplus daarbij betekenen?

Wat is duurzaamheid: een korte definitie van de term

Duurzaamheid gaat in de kern om het uithoudingsvermogen van systemen en processen. De term wordt sinds de jaren ‘80 gebruikt in het kader van menselijke duurzaamheid op aarde. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voldoet aan de eisen van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Simpel gezegd: we moeten zo met onze aarde omgaan dat de generaties na ons ook in hun behoeften kunnen voorzien. Duurzaam leven, wonen en werken betekent dus zoveel als zorgen dat de aarde bewoonbaar blijft.

Duurzaamheid uitdrukken met de drie P’s: People, Planet en Profit

Duurzaamheid wordt wel eens voorgesteld als het perfecte evenwicht tussen de drie P’s: People (mens), Planet (milieu) en Profit (economie). Op dit moment zijn die P’s echter niet in evenwicht: we  putten de aarde uit met overconsumptie, populatiegroei en ons grote gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals olie, gas en bomen. Het in evenwicht brengen van de drie P’s is echter wel de enige manier om ervoor te zorgen dat de aarde (menselijk) leven kan blijven ondersteunen, ook in de toekomst.

Waarom kiezen voor duurzaamheid: klimaatverandering stoppen

Het gebruik van fossiele brandstoffen, het kappen van bossen en het houden van vee, het zijn drie voorbeelden van de manier waarop de mens bezig is om het klimaat te veranderen. Het klimaat verandert door ons gedrag inmiddels dusdanig dat het voortbestaan van alle organismen op deze planeet in gevaar is gekomen. Klimaatrampen eisen een zwaardere menselijke tol en komen met een hoger prijskaartje. Destructieve plotselinge zware regenval, hevige tropische stormen, herhaalde overstromingen en droogte zullen naar alle waarschijnlijkheid toenemen. Een duurzamere manier van leven, werken en wonen, is nodig om klimaatverandering een halt toe te roepen.

groen duurzaamheid laptop technologie

Duurzaamheid voor bedrijven: wat is een duurzaam bedrijf?

Ook (of juist!) bedrijven moeten hun steentje bijdragen aan het stoppen van klimaatverandering. Een duurzame onderneming is een onderneming die tijdens het verdienen van geld ook aandacht heeft voor verbetering van natuur en milieu. Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat natuur en milieu geen schade ondervinden door de activiteiten van het bedrijf. Met andere woorden: het doel van een duurzaam bedrijf is om zaken te doen binnen de grenzen van het milieu.

Duurzaamheid voor bedrijven: waarom duurzaam ondernemen?

Een van de grootste drempels om duurzaam te ondernemen is met de vraag wat duurzaamheid een bedrijf oplevert. Duurzaam ondernemen kent een groot aantal voordelen. Duurzaam ondernemen heeft bijvoorbeeld een positief effect op de concurrentiepositie van een bedrijf. Zo verbetert duurzaam ondernemen het imago van het bedrijf. Daarmee wordt bedrijf aantrekkelijker voor klanten, potentiële medewerkers en beleggers.

Daarnaast zien we ook steeds vaker dat bedrijven die niets doen met duurzaamheid te maken krijgen met financiële nadelen, zoals het betalen van meer rente en premie bij het afsluiten van leningen en verzekeringen. Argumenten dat het meer kost om duurzaam te ondernemen kloppen vaak niet wanneer wordt geanalyseerd over een langere tijdspanne.

Er is een correlatie tussen duurzaamheid en financiële prestaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheid hogere prijzen te vragen, belastingvoordelen en het besparen op kosten voor energie, afval, materiaal en water. De financiële voordelen kunnen ook schuilen in nieuwe markten, hogere productiviteit van werknemers en het aantrekken van nieuw talent.

Duurzaamheid in je bedrijfsvoering: hoe begin je?

Wil je duurzamer ondernemen? Kies dan bijvoorbeeld voor elektronische correspondentie in plaats van papier. Op een hoger niveau kun je denken aan het kiezen voor groene stroom, het verminderen van je hoeveelheid afval en over te stappen op duurzame materialen, die bij voorkeur gerecycled kunnen worden wanneer ze versleten zijn. Kom je niet om wegwerpartikelen heen? Kies dan voor biologisch afbreekbare materialen. Ten slotte denkt een duurzaam bedrijf ook na over leveranciers en andere partners. Ondernemen zij ook duurzaam?

Duurzaamheid met behulp van de technologie van 3Bplus

Technologie kan bijdragen aan een duurzame manier van leven, wonen en werken. We zetten een aantal van onze producten en diensten op een rijtje:

  1. We helpen je graag grip krijgen op je stroomverbruik. Of het nu gaat om het lichtnet, machines, ventilatiesystemen of andere verbruikers; met onze oplossing krijg je inzicht in alle mogelijke informatie over het stroomverbruik binnen je organisatie of locatie. Met de oplossing kun je precies zien hoe veel elektriciteit je bedrijf gebruikt, tot op het niveau van individuele apparaten. Hiermee heb je de benodigde informatie om verspilde kosten en middelen te reduceren en de operationele efficiëntie van je bedrijf te verbeteren.
  2. We bieden diverse sensoroplossingen waarmee je bijvoorbeeld bodem-, water- en luchtkwaliteit, grondwaterstand en parkeerbewegingen kan meten. Op basis van die data kun je zaken gericht verbeteren of voorzorgsmaatregelen treffen. Ook voor woningen hebben we complete sensoroplossingen, onder meer gericht op energie-efficiency, waarbij integratie met een slimme meter mogelijk is.
  3. Zonnepanelen en windmolens leveren groene stroom. Soms is de opgewekte stroom op dat moment echter helemaal nog niet nodig, bijvoorbeeld als het een vrije dag is. Wanneer de stroom nog niet nodig is, wordt het opgeslagen in waterstofcellen. Deze blauwe stroom wordt vervolgens ingezet als er niet direct groene stroom beschikbaar is. Grijze stroom wordt alleen nog gebruikt op piekmomenten of als er geen groene/blauwe energie voor handen is.
gebouw bomen groen duurzaamheid smart stad city kantoor

Ook technologie kan helpen bij het bereiken van duurzaamheid

Ook technologie kan helpen om je bedrijf duurzaam te maken. Denk aan sensoren, die beweging detecteren en de verlichting aanpassen. Is er niemand? Dan gaat de verlichting uit. Ook een slimme thermostaat maakt je bedrijf duurzamer. De bezetting in ruimtes kan gemeten worden en de verwarming aangepast worden aan de behoefte. Ook kun je de airco aansluiten op de slimme thermostaat, waardoor de verwarming netjes maat houdt met je airco.

Duurzaamheid met behulp van de technologie van 3Bplus

Technologie kan dus zeker bijdragen aan duurzaamheid. We vertellen je graag meer over de oplossingen van 3Bplus:

  1. We helpen je grip krijgen op je stroomverbruik. Of het nu gaat om het lichtnet, machines, ventilatiesystemen of andere verbruikers; met onze oplossing krijg je inzicht in alle mogelijke informatie over het stroomverbruik binnen je organisatie of locatie. Met de oplossing kun je precies zien hoe veel elektriciteit je bedrijf gebruikt, tot op het niveau van individuele apparaten. Hiermee heb je de benodigde informatie om verspilde kosten en middelen te reduceren en de operationele efficiëntie van je bedrijf te verbeteren.
  2. We bieden diverse sensoroplossingen waarmee je bijvoorbeeld bodem-, water- en luchtkwaliteit, grondwaterstand en parkeerbewegingen kan meten. Op basis van die data kun je zaken gericht verbeteren (meten is weten!) of voorzorgsmaatregelen treffen. Ook voor woningen hebben we complete sensoroplossingen, onder meer gericht op energie-efficiëntie, waarbij integratie met een slimme meter mogelijk is.
  3. Zonnepanelen en windmolens leveren groene stroom. Soms is de opgewekte stroom op dat moment echter helemaal nog niet nodig, bijvoorbeeld als het een vrije dag is. Wanneer de stroom nog niet nodig is, wordt het opgeslagen in waterstofcellen. Deze blauwe stroom wordt vervolgens ingezet als er niet direct groene stroom beschikbaar is. Grijze stroom wordt alleen nog gebruikt op piekmomenten of als er geen groene/blauwe energie voor handen is.

Duurzaamheid: wat 3Bplus voor je bedrijf kan betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van duurzaamheid? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme technologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: