078-2034021 [email protected]

Alles dat bedrijven moeten weten over duurzaamheid

Duurzaamheid: alles dat bedrijven moeten weten over duurzaamheid

In dit artikel gaan we in op duurzaamheid. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor duurzaam ondernemen. Waarom zou je als bedrijf duurzaam willen worden en wat de producten van 3Bplus daarbij betekenen?

Wat is duurzaamheid: een korte definitie van de term

Duurzaamheid gaat in de kern om het uithoudingsvermogen van systemen en processen. De term wordt sinds de jaren ‘80 gebruikt in het kader van menselijke duurzaamheid op aarde. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voldoet aan de eisen van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Simpel gezegd: we moeten zo met onze aarde omgaan dat de generaties na ons ook in hun behoeften kunnen voorzien. Duurzaam leven, wonen en werken betekent dus zoveel als zorgen dat de aarde bewoonbaar blijft.

Waarom kiezen voor duurzaamheid: klimaatverandering stoppen

Het gebruik van fossiele brandstoffen, het kappen van bossen en het houden van vee, het zijn drie voorbeelden van de manier waarop de mens bezig is om het klimaat te veranderen. Het klimaat verandert door ons gedrag inmiddels dusdanig dat het voortbestaan van alle organismen op deze planeet in gevaar is gekomen. Klimaatrampen eisen een zwaardere menselijke tol en komen met een hoger prijskaartje. Destructieve plotselinge zware regenval, hevige tropische stormen, herhaalde overstromingen en droogte zullen naar alle waarschijnlijkheid toenemen. Een duurzamere manier van leven, werken en wonen, is nodig om klimaatverandering een halt toe te roepen.

Duurzaamheid voor bedrijven: wat is een duurzaam bedrijf?

Ook (of juist) bedrijven moeten hun steentje bijdragen aan het stoppen van klimaatverandering. Een duurzame onderneming is een onderneming die tijdens het verdienen van geld ook aandacht heeft voor verbetering van natuur en milieu. Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat natuur en milieu geen schade ondervinden door de activiteiten van het bedrijf. Met andere woorden: het doel van een duurzaam bedrijf is om zaken te doen binnen de grenzen van het milieu.

Duurzaamheid voor bedrijven: waarom duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen kent een groot aantal voordelen. Duurzaam ondernemen heeft bijvoorbeeld een positief effect op de concurrentiepositie van een bedrijf. Zo verbetert duurzaam ondernemen het imago van het bedrijf. Daarmee wordt bedrijf aantrekkelijker voor klanten en potentiële medewerkers. Er is een correlatie tussen duurzaam ondernemen en financiële prestaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheid hogere prijzen te vragen, belastingvoordelen en het besparen van kosten voor energie, afval, materiaal en water. De financiële voordelen kunnen ook schuilen in nieuwe markten, hogere productiviteit van werknemers en het aantrekken van nieuw talent.

Duurzaamheid met behulp van de technologie van 3Bplus

Technologie kan bijdragen aan een duurzame manier van leven, wonen en werken. We zetten een aantal van onze producten en diensten op een rijtje:

  1. We helpen je graag grip krijgen op je stroomverbruik. Of het nu gaat om het lichtnet, machines, ventilatiesystemen of andere verbruikers; met onze oplossing krijg je inzicht in alle mogelijke informatie over het stroomverbruik binnen je organisatie of locatie. Met de oplossing kun je precies zien hoe veel elektriciteit je bedrijf gebruikt, tot op het niveau van individuele apparaten. Hiermee heb je de benodigde informatie om verspilde kosten en middelen te reduceren en de operationele efficiëntie van je bedrijf te verbeteren.
  2. We bieden diverse sensoroplossingen waarmee je bijvoorbeeld bodem-, water- en luchtkwaliteit, grondwaterstand en parkeerbewegingen kan meten. Op basis van die data kun je zaken gericht verbeteren of voorzorgsmaatregelen treffen. Ook voor woningen hebben we complete sensoroplossingen, onder meer gericht op energie-efficiency, waarbij integratie met een slimme meter mogelijk is.
  3. Zonnepanelen en windmolens leveren groene stroom. Soms is de opgewekte stroom op dat moment echter helemaal nog niet nodig, bijvoorbeeld als het een vrije dag is. Wanneer de stroom nog niet nodig is, wordt het opgeslagen in waterstofcellen. Deze blauwe stroom wordt vervolgens ingezet als er niet direct groene stroom beschikbaar is. Grijze stroom wordt alleen nog gebruikt op piekmomenten of als er geen groene/blauwe energie voor handen is.

Duurzaamheid: wat 3Bplus voor je bedrijf kan betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van duurzaam ondernemen? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme technologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. – afbeelding omschrijving: gebruik keyword 2x, gebruik 70/100 characters met spatie