Wat weten we al over het effect van 5G op onze gezondheid?

Zoals we in eerdere artikelen al eens besproken hebben, kent 5G een hoop voordelen. Anders gezegd: de vijfde generatie mobiele netwerken heeft heel wat te bieden, mede dankzij de hoge snelheid en de lage latency. Wij zijn bijvoorbeeld erg enthousiast over hetgeen 5G kan betekenen voor het Internet of Things (IoT), eventueel gecombineerd met Artificial Intelligence (AI)!

Waarom maken mensen zich zorgen over de komst van 5G?

De afgelopen weken was 5G echter vooral negatief in het nieuws. Er blijkt namelijk een groep mensen te zijn die zich zorgen maken over gezondheidseffecten van de nieuwe telecomnorm. In dit artikel gaan we zodoende eens in op eventuele stralingseffecten en gezondheidsrisico’s van 5G.

Waar de hierboven beschreven groep zich vooral druk over lijkt te maken, is de groei in het aantal zendmasten dat 5G nodig heeft. Ons land telt momenteel circa 46.000 zendmasten. Voor een dekkend 5G-net heb je zeker 10 procent meer masten nodig, oftewel een kleine vijfduizend masten meer.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Je wifi signaal versterken: zelf je wifi signaal versterken doe je met deze tips.

Wat je eerst moet weten over 5G

Gelukkig is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling. De wetenschappelijke consensus is dat mobiele straling ongevaarlijk voor de gezondheid is. Deze dringt namelijk slechts mondjesmaat het lichaam binnen, in ieder geval te kort om voor schade te zorgen.

Een tweede punt: toestellen met 5G produceren dezelfde soort straling als toestellen die werken met 2G, 3G en 4G. We hebben dus al meer dan twintig jaar te maken hebben met straling van mobiele communicatie. Toch is in die periode het aantal hersentumoren bijvoorbeeld niet gestegen. Sterker nog: we worden sowieso voortdurend omringd door elektromagnetische straling. Niet enkel van 4G of 5G, maar bijvoorbeeld ook van televisie- en radiosignalen, en wifi. Daarnaast komt de straling ook uit natuurlijk bronnen zoals zonlicht, waarvan de intensiteit ook nog eens vele malen hoger is.

Ook is het belangrijk om te weten dat de elektromagnetische straling van 5G een zogenoemde niet-ioniserende straling betreft, net als bijvoorbeeld 4G, dus. Dat betekent dat de straling op een lager spectrum ligt dan de ioniserende straling van röntgenstralen of radioactieve straling. Zodoende heeft ook niet dezelfde gezondheidseffecten als die ioniserende straling.

De verschillen tussen 4G en 5G

Ondanks dat 5G dezelfde straling uitzendt als 2G, 3G of 4G, is er wel een verschil in de wijze waarop de signalen worden uitgezonden. Een deel van de 5G-masten bundelt de straling namelijk en richt deze (kortdurend) op de gebruiker. Dat gebeurt echter enkel wanneer de gebruiker verbinding maakt. Ook zijn er in de directe omgeving juist minder elektromagnetische velden. Een derde verschil: 5G maakt meer gebruik van hoge radiofrequenties, die minder ver het lichaam binnendringen dan 3G- of 4G-straling. Tegelijk zorgt dat er juist wel weer voor dat veel meer masten nodig zijn om dezelfde goede dekking te garanderen.

Vanwege deze verschillen tussen 5G en zijn voorgangers, en het feit dat sommige mensen wel degelijk gezondheidsklachten rapporteren, wordt er grootschalig onderzoek gedaan naar de effecten van mobieletelefoniegebruik en elektromagnetische straling op onze gezondheid. Het gaat daarbij om verschillende (grootschalige) onderzoeken, waaraan wereldwijd tienduizenden mensen meedoen, ook in Europa. De onderzoekers kijken dus bijvoorbeeld naar kanker, maar ook naar misselijkheid en hoofdpijn. Daaruit komt onder meer naar voren dat mensen die vaker hun mobiele telefoon gebruiken ook vaker hoofdpijn rapporteren. Dat heeft alleen niets met de straling te maken, zodat er een andere verklaring gezocht moet worden.

Geen verbod, wel verstandige beperkingen

Hoewel niet bewezen is dat 5G schadelijk is, is omgekeerd ook nog niet onomstotelijk bewezen dat het de elektromagnetische straling geen enkel effect heeft op onze gezondheid. We kunnen bijvoorbeeld nog niet goed voorzien aan hoeveel elektromagnetische straling we straks in de praktijk worden blootgesteld. De betrokken instanties neemt de zorgen serieus en houden zodoende een vinger aan de pols houden. Dat leidt er onder meer toe dat de straling natuurlijk sowieso onder de Europese maximumnormen blijft.

En dan de grote vraag: moeten we 5G verbieden? Aangezien we nu al beperkingen op straling inzetten, inclusief extra veiligheidsmarges, is de consensus dat we 5G gewoon in gebruik kunnen nemen. Dat neemt echter niet weg dat we klachten altijd serieus moeten nemen. Wetenschappers roepen daarom bijvoorbeeld op tot het ALATA-principe, wat staat voor As Low As Technically Achievable. Met andere woorden: zolang er ook maar enige onzekerheid bestaat over gezondheidseffecten – hoe klein dan ook – is het altijd goed om de hoeveelheid elektromagnetische straling zoveel mogelijk te beperken. 5G helemaal verbieden, is echter een te heftige en vooralsnog ongefundeerde stap. Mede ook aangezien het de verwachting is dat 5G de oudere netwerken op den duur helemaal zal vervangen.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

De gevaren van 5G volgens een Europees security-onderzoek
Wifi 7 kan fysieke aanwezigheid waarnemen zonder sensoren
Cybersecurity in 2020: aandachtspunten voor bedrijven
Vijf nieuwe trends op het gebied van technologie in smart cities

Bronnen

AD
eos wetenschap
Kennisplatform elektromagnetische velden
Radar
RTLZ
Trouw

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: