Wat is IoT (Internet of Things): een introductie

In deze serie artikelen behandelen we het Internet of Things (IoT; internet der dingen). Het IoT is een netwerk van verbonden objecten die gegevens verzamelen en delen over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. Het internet is wat al deze objecten of “dingen” met elkaar verbindt. Het grootste voordeel van het IoT is dat een hoop handmatige processen geautomatiseerd kunnen worden. Ook kunnen apparaten verschillen opmerken en hun programma daarop aanpassen. Naar verloop van tijd neemt ons energieverbruik af, verspillen we minder producten en verbeteren productieprocessen. We bespreken in deze serie de toepassingen, de werking en de toekomst van IoT. Maar we beginnen met een uitgebreide definitie. Want wat is IoT?

Wat is IoT – de slimme apparaten op het internet der dingen

Om te begrijpen wat het Internet of Things (IoT; internet der dingen) is, kijken we eerst naar internet zelf. Het internet een verzameling computers, servers, smartphones en tablets die verbonden zijn door ip-adressen. Het IoT wil ook apparaten zonder (computer)scherm met elkaar laten communiceren. De dingen van het internet der dingen hebben een ingebouwde draadloze connectiviteit, zodat ze gemonitord, gecontroleerd en verbonden kunnen worden met het internet via een mobiele app. Daarbinnen kunnen ze gegevens uitwisselen. Deze gegevens worden verzameld uit de omringende omgeving van de dingen. Ze doen dat met behulp van sensoren, processors en communicatiehardware.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

huis woning ouderen smart home slim huisautomatisering domotica ouderen

Wat is IoT – slimme apparaten die gegevens verzamelen

De apparaten kunnen hun omgeving monitoren, statussen doorgeven, instructies ontvangen en zelf actie kunnen ondernemen op basis van de informatie die ze ontvangen. Ook kunnen ze soms praten met andere gerelateerde apparaten en reageren op de informatie die ze van elkaar krijgen. Mensen kunnen met de dingen communiceren om ze in te stellen, instructies te geven of toegang te krijgen tot de gegevens, maar de dingen doen het meeste van hun werk zonder menselijke tussenkomst. Het IoT bestaat dus uit alle “verbonden” of “slimme” apparaten met internettoegang die gegevens verzamelen, verzenden en ernaar handelen.

Wat is IoT – slimme apparaten die autonome beslissingen nemen

IoT maakt de wereld om ons heen slimmer door apparaten met elkaar te laten communiceren. Philco bracht in 1939 een apparaat uit waarmee je de zenders en het volume van je radio kon regelen. Dat is echter geen slim apparaat, maar een afstandsbediening. Bij slimme apparaten draait het niet om het bedienen van een apparaat, maar de communicatie tussen apparaten zonder dat de gebruiker hiermee bezig hoeft te zijn. De semi-intelligente apparaten op het IoT kunnen communiceren met personen en andere objecten en zijn in staat om autonome beslissingen te nemen. Anders gezegd: met het IoT worden alledaagse voorwerpen een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen.

Wat is IoT – voorbeelden van slimme apparaten

In wezen kan elk apparaat met een aan/uit-schakelaar op het internet worden aangesloten. Het IoT omvat dingen in alle soorten en maten – van slimme magnetrons, die je voedsel automatisch voor de juiste tijdsduur koken, tot autonome auto’s, waarvan de complexe sensoren voorwerpen op hun pad detecteren, tot draagbare fitnessapparaten die je hartslag en het aantal stappen dat je die dag hebt gezet hebt meten, en die informatie gebruiken om een persoonlijk trainingsschema’s op te stellen. Er zijn naar schatting al zo’n 1,9 miljard apparaten verbonden met het IoT. En aangezien het IoT de komende jaren verder groeit, zullen er meer apparaten aan die lijst toegevoegd worden.

Wat is IoT – het verschil met M2M

In bedrijven wordt gebruikgemaakt van machines die met elkaar praten zonder dat daar mensen aan te pas komen. Deze machines monitoren de processen. Dit heet ook wel M2M, dat staat voor machine-2-machine. De termen M2M en IoT worden soms door elkaar gebruikt. Maar sommigen stellen dat M2M de communicatie is tussen machines zonder dat er mensen bij betrokken zijn. IoT is dan meer de communicatie tussen machines en mensen.

Dit artikel is onderdeel van de volgende serie.

Lees meer:

Deel 2 – Hoe werkt IoT – het Internet of Things uitgelegd
Deel 3 – De voordelen van IoT (Internet of Things)
Deel 4 – Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg
Deel 5 – IoT-toepassingen (Internet of Things) – Smart Cities
Deel 6 – IoT toegepast in Smart Homes en Smart Buildings

Deel 7 – Smart Industry met IoT (Internet of Things)
Deel 8 – De toekomst van IoT (Internet of Things)
Infographic – Slimme apparaten met het IoT
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen IoT
 

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: