Smart city-technologie in concrete voorbeelden

Deze feestdagen blikken we terug op onze meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar. We zetten er 9 voor jullie op een rijtje. Op nummer 5 vind je dit artikel waarin we dieper ingaan op een aantal concrete voorbeelden van smart city-technologie.

Smart cities leiden verkeer in goede banen

Wat kan smart city-technologie betekenen op het gebied van mobiliteit? In een slimme stad wordt het verkeer zo veel mogelijk in goede banen geleid. Het doel is om verkeersongevallen te verminderen, evenals de mate van vervuiling en de tijd die mensen en goederen in het verkeer doorbrengen. Dat resulteert uiteindelijk in een gezondere bevolking.

Smart city-technologie meet verkeersstromen

Om deze doelen te bereiken, zetten smart cities slimme sensoren in. Hiermee kunnen we gegevens over de beweging van mensen en voertuigen verzamelen. Om verkeer in goede banen te leiden, is het belangrijk dat we weten hoeveel mensen zich waar en wanneer bevinden. Op die manier kunnen we de doorstroming van mensen en voertuigen en fietsen bevorderen en krijgen we bijvoorbeeld zicht op gevaarlijke kruispunten en plekken waar er veel vervuiling is.

Lees meer: Wat is LPWAN en wat is het verband met Internet of Things (IoT)?

Sensordata helpt de doorstroom van verkeer

De verzamelde data over verkeersstromen kan bijvoorbeeld ingezet worden voor apps die automobilisten helpen een parkeerplek te vinden. Ook het betalen voor een parkeerplaats kan direct via de app geregeld worden. Daarnaast kan de data gebruikt worden voor slimme verkeerslichten, die de doorstroom verbeteren. Ook kunnen er voorspellingen gedaan worden en op basis daarvan specifieke verkeersroutes aangeraden worden.

Nog meer mobiliteitstoepassingen

Of neem slimme straatverlichting aan te passen, die gedimd wordt als er niemand is en verhelderd wordt als er een voetganger aankomt. Ook het openbaar vervoer kan baat hebben bij data, bijvoorbeeld door bij de haltes real time-informatie te tonen over de aankomsttijden. Sensordata over voetgangers kan ondernemers helpen om goede locaties te vinden voor nieuwe winkels openen. Verder kan data over de omvang van menigtes (bijvoorbeeld op een festival) helpen om te bepalen hoeveel schoonmakers er ingezet moeten worden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

smart city slimme stad verkeer transport logistiek weg mobiliteit

Smart city-technologie bespaart energie

Een slimme stad gaat zuinig om met energie. Smart cities richten zich zodoende op de installatie van slimme meters, de stimulatie van elektrische voertuigen, beter netbeheer en de optimalisatie van energieproductie via duurzame bronnen. Smart grids maken deel uit van de ontwikkeling van een slimme stad, net als bijvoorbeeld de eerder genoemde slimme straatverlichting. Datzelfde principe is ook door te voeren in woningen en gebouwen: detectie van bewegingen kan verlichting, verwarming en airconditioning aansturen.

Meten van lucht, water en temperatuur

Een smart city zet zijn sensoren ook in om zaken als luchtkwaliteit en de grondwaterstand te meten. Ook kunnen we de uitstoot van bedrijven meten. Door deze date te verzamelen kan er vroegtijdig gewaarschuwd worden voor vervuiling en andere milieuproblemen. Denk ook aan het meten van temperatuur. Nu het steeds wordt, is het juist voor steden belangrijk om te weten waar zogenoemde hitte-eilandeffecten ze zich voordoen. Sensoren kunnen helpen bij het in kaart brengen ervan en het ontwerpen van oplossingen.

Slimme afvalverzameling en -verwerking

In een smart city wordt ook afvalinzameling slimmer gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het installeren van sensoren op vuilnisbakken of het voorzien van afvalbakken van een ingebouwde afvalpers. Het resultaat is dat de afvalbakken minder geleegd hoeven worden en er minder vaak (onnodig) vuilniswagens rijden. Daarnaast helpen sensoren ook om de straten schoon te houden. We kunnen op die manier bijvoorbeeld probleemgebieden en illegaal gedumpt afval beter en sneller identificeren.

Veiligheid van inwoners en eigendom

In een smart city moeten mensen zich veilig kunnen voelen. Sensoren kunnen worden gebruikt om eigendommen te beveiligen en inwoners veilig te houden. Denk bijvoorbeeld aan inbraakalarmen, bewakingscamera’s, branddetectie en overstromingsalarmen. Dergelijke alarmen kunnen we in verbinding stellen met de alarmdiensten, maar ook met particuliere exploitanten en vertrouwde buren.

Lees meer: Home automation: het Internet of Things bij je thuis

Gezondheid van inwoners

Sensoren in smart cities kunnen ook ingezet worden voor zorgtoepassingen. We kunnen middels wearables allerlei vitale functies meten en die doorsturen naar medische professionals. Ook kunnen sensoren bijvoorbeeld ingezet worden in het kader van valdetectie. Of denk aan een sensortoepassing voor astmapatiënten om te bepalen waar in de stad de luchtkwaliteit slecht is. Denk ten slotte aan het in real time testen van de waterkwaliteit.

Data voor stadsplanning

Ons laatste voorbeeld van de toepassing van smart city-technologie heeft te maken met stadsplanning. Door data te verzamelen en alle besluitvormers gelijktijdige toegang tot dezelfde data te geven, kunnen er veel betere beslissingen genomen worden. Echt slimme steden maken de data trouwens vaak ook openbaar voor inwoners. Ook wordt het voor hen mogelijk gemaakt om zelf data in te brengen.

Volg 3Bplus op LinkedIn om onze countdown met best gelezen artikelen te volgen.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Hoe zorgen we voor verantwoordelijke Artificial Intelligence (AI)?
5 use cases voor het Industrial Internet of Things (IIoT)
Ambulances sneller ter plaatse dankzij Artificial Intelligence (AI)
Bedrijfsnetwerken moeten beter beveiligd worden voor IoT

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: