Wat is duurzaamheid: duurzaamheid uitgelegd

Wat is duurzaamheid: een korte definitie van duurzaamheid

In dit artikel geven we een definitie van duurzaamheid: wat is duurzaamheid? We beantwoorden de vraag ‘wat is duurzaamheid?’. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor duurzaamheid voor bedrijven en de rol die technologie kan spelen bij verduurzamen.

Wat is duurzaamheid: een korte definitie van duurzaamheid

Wat is duurzaamheid? Duurzaamheid gaat in de kern om het uithoudingsvermogen van systemen en processen. De term wordt sinds de jaren ‘80 gebruikt in het kader van menselijke duurzaamheid op aarde. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voldoet aan de eisen van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Simpel gezegd: we moeten zo met onze aarde omgaan dat de generaties na ons ook in hun behoeften kunnen voorzien.

Wat is duurzaamheid: uitgedrukt als People, Planet en Profit

Duurzaamheid wordt vaak uitgedrukt met de drie P’s: People (mens), Planet (milieu) en Profit (economie). Het gaat er bij duurzaamheid om dat deze drie met elkaar in evenwicht zijn. Het voorzien in onze eigen behoeften (en die van de toekomstige generaties) moet in evenwicht zijn met dat wat de aarde aankan. Op die manier zorgen we dat de aarde niet uitgeput raakt en dat deze ook op langere termijn leefbaar blijft. Op dit moment zijn de drie P’s echter niet in evenwicht. We putten de aarde uit met overconsumptie, populatiegroei en ons grote gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals olie, gas en bomen.

Wat is duurzaamheid: de stap naar hernieuwbare bronnen

Er is overduidelijk een collectieve inspanning nodig om de drie P’s in evenwicht te brengen binnen duurzame grenzen. Het is echter wel nodig: het is de enige manier waarop we ervoor kunnen zorgen dat de aarde (menselijk) leven kan blijven ondersteunen, ook in de toekomst. Om duurzaam te leven moeten we zoveel mogelijk overstappen naar hernieuwbare bronnen, bijvoorbeeld van energie en bouwmateriaal. Daarbij is het natuurlijk alsnog belangrijk dat de snelheid van gebruik die van hernieuwing niet voorbij streeft. Als er geen hernieuwbare bronnen beschikbaar zijn, dan moeten we op zijn minst de (afval)productie duurzaam maken.

Wat is duurzaamheid: hoe wordt een bedrijf duurzaam?

Een duurzame onderneming is een onderneming die tijdens het verdienen van geld ook aandacht heeft voor verbetering van natuur en milieu. Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat natuur en milieu geen schade ondervinden door de activiteiten van het bedrijf. Met andere woorden: het doel van een duurzaam bedrijf is om zaken te doen binnen de grenzen van het milieu. Een bedrijf dat duurzamer wil worden, kiest bijvoorbeeld voor elektronische correspondentie, groene stroom en duurzame materialen.

Wat is duurzaamheid: de rol van duurzame technologie

Technologie kan helpen om bedrijven duurzaam te maken. We geven een aantal voorbeelden. Sensoren kunnen ingezet worden om bewegingen te detecteren en de verlichting aan te zetten. Ook kan de bezetting in kantoorruimtes gemeten worden en de verwarming aangepast worden aan de behoefte. Als er niemand aanwezig is, dan ziet de slimme thermostaat dat en zal deze niet gaan verwarmen. Je kunt bijvoorbeeld ook de airco aansluiten, waardoor de verwarming netjes maat houdt met je airco.

Wat is duurzaamheid: wat kan 3Bplus voor je bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van duurzaamheid? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme technologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: