Waarom smart homes?

Smart homes zijn handig voor mensen met minder fysieke mogelijkheden. Zij kunnen dankzij de toepassingen allerlei handelingen die nodig zijn om (comfortabel) te leven op afstand regelen. Bijvoorbeeld het bedienen van verlichting, deuren, ramen en gordijnen zonder te hoeven opstaan en lopen. Of het programmeren van de verwarming en oven. Ook kunnen smart home-toepassingen zelfregie en zelfredzaamheid bevorderen. Smart home-toepassingen zorgen ervoor dat mensen hun functionaliteit bewaren en onafhankelijk kunnen blijven wonen. Ook kunnen de toepassingen eenzaamheid verminderen. In dit kader noemen we bijvoorbeeld zorgrobotten, die mensen gezelschap houden. Kort gezegd zorgen smart homes voor een grotere kwaliteit van leven. Zeker aangezien door (vroeg) te waarschuwen voor een verminderende gezondheid op tijd interventie kan plaatsvinden en ziekenhuisbezoek voorkomen kan worden.

Wie heeft er baat bij een smart home

Smart homes worden vooral toegepast bij drie groepen: ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.

Momenteel zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 in Nederland. Dat aantal zal in 2040 bijna zijn verdubbeld naar 2,5 miljoen. Daarbij neemt ook het aantal mensen met dementie toe: van 270.000 in 2018 naar 400.000 in 2040. Van de huidige 75-plussers woont meer dan 90 procent zelfstandig, en van de 90-plussers is dat zo’n twee derde. Ouderen moeten en willen langer thuis blijven wonen. Maar dan moet dat huis wel geschikt zijn om in te blijven wonen. Hierbij kunnen we een beroep doen op smart home-toepassingen op het gebied van preventie, het managen van chronische ziekten, het tijdig ontdekken en behandelen van ziekten, en het minimaliseren van gevolgen.

Datzelfde geldt voor gehandicapten. Zo’n 15 procent van de wereldbevolking lijdt aan een handicap. Vanwege hun geringe mobiliteit en afhankelijkheid is “traditionele” zorgverlening vaak minder geschikt voor deze groep.

Ten slotte groeit de groep mensen met een chronische aandoening rap. Hartziekten, kanker en diabetes behoren tot de meest voorkomende gezondheidsproblemen. In Amerika lijdt zelfs de helft van de bevolking aan een chronische aandoening. Een op de drie lijdt zelfs aan meerdere chronische aandoeningen, Onder de 10 meest voorkomende doodsoorzaken is zo’n 65 procent terug te voeren naar een chronische aandoening. Ook onder deze groep kunnen smart home-toepassingen van groot nut zijn.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

smart home slim huis woning huisautomatisering domotica

Het nut van smart homes voor zorgverleners

Dat mensen langer thuis blijven wonen, neemt echter niet weg dat zij zorgverleners nodig hebben. Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken zullen in ieder geval in de nabije toekomst onder toezicht van zorgverleners staan. Onder hen bijvoorbeeld artsen in het ziekenhuis en de wijkverpleging. Ook voor zorgverleners kennen smart homes voordelen.

Dankzij monitoring krijgen zorgverleners bijvoorbeeld toegang tot meer (gevarieerde) informatie. Wanneer deze up-to-date informatie met alarmsystemen gecombineerd wordt, leidt dat tot betere beslissingen van zorgverleners. Artificial Intelligence een grote rol spelen bij de analyse van al deze data. Hiermee kunnen onder meer aandoeningen eerder ontdekt worden. Het vroegtijdig signaleren van een mogelijke noodsituatie levert voordelen op met betrekking tot de effectiviteit, kwaliteit en de efficiency. Ook vermindert het stress onder zorgverleners: de patiënten worden geholpen, voordat de situatie uit de hand loopt.

Naaste betere beslissingen leidt de inzet van smart home-technologie dus ook tot minder belasting van zorgverleners. De implementatie van domotica in de zorg brengt een kostenbesparing met zich mee die niet ten koste gaat van de gezondheid en veiligheid van de hulpbehoevende. Het tekort aan zorgpersoneel wordt opgevangen doordat personeel efficiënter met hun tijd omgaat. Het is bijvoorbeeld niet langer nodig om het verplichte nachtrondje te maken. Alleen waar de sensoren signaleren dat hulp nodig is, wordt die ook geboden. Hiermee kunnen zorgverleners veel meer mensen in een kortere tijd bijstaan en reiskosten uitsparen.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Wat zijn smart homes?
Implementatie van smart homes
Smart home-toepassingen
Bronnen – 3Bplus artikelen smart homes

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: