Smart cities: slimme steden vertrouwen op data

Smart cities: hoe zetten slimme steden big data in?

In dit artikel bekijken we het verband tussen smart cities en big data. Hoe zetten smart cities big data in om het leven van inwoners te verbeteren? Smart cities vertrouwen op big data om goed te functioneren.

gebouw stad city smart

Smart cities: digitale technologie in de stad

Om steden leefbaar te houden en de kwaliteit van leven van de inwoners te vergroten, worden steeds vaker digitale technologieën gebruikt. We noemen steden waarin op grote schaal (slimme) digitale technologie wordt toegepast ook wel smart cities. De mate waarin technologie geïntegreerd is in het leven in de stad geldt voor velen als het criterium dat smart cities onderscheidt van andere steden.

Smart cities: maatschappelijke issues oplossen

In smart cities (slimme steden in het Nederlands) wordt dus technologie ingezet om het leven in steden te verbeteren, bijvoorbeeld door te zorgen voor minder luchtvervuiling, de gezondheidszorg te verbeteren, en veiligheid op straat en wooncomfort te vergroten. Met andere woorden: door slim gebruik te maken van technologie en data wordt gewerkt aan oplossingen voor allerlei maatschappelijke issues. 

Smart cities: data van het Internet of Things en meer

In een smart city gaat het in het bijzonder om de inzet van data. Veel van de data is afkomstig uit het Internet of Things; apparaten met sensoren, die verbonden zijn met het internet. Daarnaast produceren consumenten, organisaties, overheden en bedrijven zelf steeds meer data. Het gaat dan onder meer om traditionele data, zoals demografische gegevens en schooldata, maar bijvoorbeeld ook om data van social media. 

Smart cities: data helpt je controleren en voorspellen

We zien een explosieve groei in het volume en de verscheidenheid van data. We zijn in staat om steeds meer gegevens te verzamelen en te bewaren. We spreken in dat kader ook wel over big data. Het gaat bij big data over een grote hoeveelheid data. Maar wat moet een smart city met big data? Door data te verzamelen, heb je de beschikking over concrete, feitelijke informatie. Met cijfers kun je vergelijken, rekenen, controleren en voorspellen.

Smart cities: verzamelde data intelligent inzetten

Je kunt big data niet los zien van de mogelijkheden om deze gegevens te gebruiken. In een smart city wordt de big data die de stad continu genereert intelligent benut door deze te analyseren. Bijvoorbeeld om conclusies te trekken over de actuele situatie in de stad en op basis daarvan bij te sturen. Denk aan het gericht onderweg sturen van vuilniswagens wanneer de vuilcontainers vol zijn en het omleiden van verkeer wanneer de luchtkwaliteit slecht is.

Smart cities: van analyse naar autonome processen

Het woord ‘smart’ in smart cities verwijst vaak naar geautomatiseerde/autonome processen. Neem sensoren in slimme verlichting op kantoren die de bewegingen van werknemers volgen. Dit monitoren van beweging levert inzichten op over de manier waarop en de mate waarin ruimten worden gebruikt. Smart cities kunnen deze data bijvoorbeeld combineren met data over het weer, waardoor de ventilatie geoptimaliseerd kan worden.

Smart cities: wat kan 3Bplus voor je bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van het smart cities, big data? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme sensortechnologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: