Duurzaamheid: Effect klimaatactie op de gezondheid van burgers

De omgeving heeft grote invloed op onze gezondheid. In dit onderzoek van C40 en Johnson & Johnson worden klimaatactie, verbeterde luchtkwaliteit en de gezondheid van burgers verbonden. Er is hiervoor onderzoek gedaan in 26 steden. Op basis van deze bevindingen doen de auteurs een oproep tot klimaatactie, waarbij ook aandacht is voor de kansen die dit steden biedt.

De rol van steden bij klimaatverandering

Steden kunnen een grote rol spelen bij het beperken van de temperatuurstijging, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. En dat is ook in hun eigen belang: klimaatverandering veroorzaakt grote gevaren voor steden, zoals extreem koud en warm weer, overstromingen en droogte. Daarnaast is luchtvervuiling eveneens een belangrijke stedelijke kwestie! Luchtvervuiling draagt naar schatting bij aan een kwart van alle sterfgevallen door hartziekten en beroertes. Bij longziektes ligt dat percentage zelfs nog hoger.

Welke klimaatactie kunnen steden ondernemen

Voordat steden kunnen beginnen met het plannen van klimaatactie, moeten ze eerst een duidelijk inzicht in het probleem krijgen: wat zijn de veroorzakers van broeikasgasemissies en luchtvervuiling? Elke stad zal een andere mix van acties nodig hebben om hun specifieke bronnen van broeikasgasemissies en luchtvervuiling tegen te gaan. In bovengenoemd onderzoek vind je een aantal voorbeelden terug.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

gebouw stad city groen duurzaam klimaatverandering

Duurzaamheid als antwoord op klimaatverandering

We verbruiken met zijn allen te veel grondstoffen en produceren te veel afvalstoffen. Onze ecologische voetafdruk is te groot. Dat betekent dat natuurlijke hulpbronnen, zoals olie en steenkool, maar ook schoon water en vruchtbare landbouwgrond op raken. In de toekomst belooft de consumptie van grondstoffen alleen maar toe te nemen. Deze toename heeft natuurlijk een negatief gevolg: een toenemende uitstoot van broeikasgassen. Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties ook nog voldoende van de natuurlijke grondstoffen kunnen profiteren én niet (te veel) lijden onder klimaatverandering is het zaak dat wij nu duurzaam gaan leven. Op die manier bekeken, is duurzaamheid dus eigenlijk het antwoord op klimaatverandering.

Duurzaam wonen, leven en werken

De meeste mensen zijn bereid om een duurzame levensstijl te omarmen. Toch is dat nog best lastig… De meesten van ons zijn betrokken bij het uitvoeren niet-duurzaam dagelijks gedrag dat negatieve milieueffecten heeft. Zelfs mensen met het grootste begrip, de diepste overtuiging en de meest gepassioneerde motivatie om te handelen op klimaatverandering moeten een breed scala aan structurele hindernissen nemen, die hun verlangens en pogingen kunnen ondermijnen.

Een van de middelen die ingezet kan worden om barrières te doorbreken, en mensen en bedrijven te bewegen naar duurzaamheid, is communicatie. Zodoende zetten wij bijvoorbeeld al eens op een rijtje hoe je gemakkelijker duurzaam kunt leven en wonen en duurzaam kunt werken.

Duurzaamheid met behulp van de technologie

Ook technologie kan bijdragen aan duurzaamheid. We vertellen je graag meer over de oplossingen van 3Bplus:

1.            We helpen je grip krijgen op je stroomverbruik. Of het nu gaat om het lichtnet, machines, ventilatiesystemen of andere verbruikers; met onze oplossing krijg je inzicht in alle mogelijke informatie over het stroomverbruik binnen je organisatie of locatie.

2.            We bieden diverse sensoroplossingen waarmee je bijvoorbeeld bodem-, water- en luchtkwaliteit, grondwaterstand en parkeerbewegingen kan meten. Op basis van die data kun je zaken gericht verbeteren (meten is weten!) of voorzorgsmaatregelen treffen. Ook voor woningen hebben we complete sensoroplossingen.

3.            Soms is opgewekte groene stroom niet meteen nodig, bijvoorbeeld als het een vrije dag is. In dat geval slaan we het op in waterstofcellen. Deze blauwe stroom wordt vervolgens ingezet als er niet direct groene stroom beschikbaar is.

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van duurzaamheid? Neem gerust contact met ons op.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

FAQ over duurzaamheid
Wat is waterstofenergieopslag en wat zijn de toepassingen?

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: