Privacy en domotica: eisen voor de ouderenzorg

De eerdere artikelen binnen deze serie laten de tweeledige relatie tussen privacy en domotica zien. Deze beschrijven de meningen van ouderen en andere betrokken partijen wat betreft de impact van domotica op privacy. In dit laatste artikel in deze drieluik over privacy en domotica wordt ingegaan op de ethische eisen die in het kader van privacybescherming aan deze elektronische hulpmiddelen gesteld moeten worden.

Privacy en domotica: de relatie met nut

De mogelijkheid tot het schenden van privacy door domotica is voor ouderen van weinig belang voor het nut dat zij deze elektronische hulpmiddelen toekennen. Dit in tegenstelling tot zorgverleners die eveneens betrokken zijn bij de implementatie van domotica. Zij kennen domotica pas nut toe wanneer deze de privacy niet schendt. Ongeacht eventuele zorgen over het schenden van de privacy is het uiteraard wel van (ethisch) belang dit recht zo goed mogelijk te beschermen. Hiertoe moeten beleidsmakers maatregelen nemen en moeten producenten ouderen controle over de informatiestroom laten behouden. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Privacy en domotica: eisen voor de ouderenzorg

Bescherming van privacy

Ondanks dat er reeds wet- en regelgeving bestaat omtrent het delen van data en informatie vraagt de komst van domotica om unieke maatregelen. Beleidsmakers moeten juridische vooruitgang boeken om informatie veilig te kunnen verzenden en bewaren, ook wanneer er mobiele en onlineapparaten gebruikt worden. Ook moeten zij ouderen ondersteunen en informeren over de legitimiteit en geschiktheid van domotica. Aandachtspunten hierbij betreffen de verantwoordelijkheid over deze processen, waarbij de rollen van betrokken partijen beter gespecificeerd moeten worden. Dat geldt ook voor de bescherming van gebruikers tegen misbruik, het creëren van bewustzijn wat betreft privacygevoelige zaken, en verbeterde wetgeving waarbij transparantie en heldere definities van belang zijn. Door de opkomst van domotica is het voor ouderen lastig controle te behouden over persoonlijke (privacygevoelige) informatie, terwijl zij juist wel aangeven controle erg belangrijk te vinden. De (hoeveelheid) informatie die ouderen willen vrijgeven is voor hen afhankelijk van het type informatie en de ontvanger. Over het algemeen zijn ouderen van mening dat zorgverleners regelmatig updates zouden moeten ontvangen met de verzamelde informatie. Sommigen van hen voegen daar ook nog familieleden aan toe. Een van de manieren waarop hierop in te spelen is, is met het design (van de interface) van de hulpmiddelen. Bijvoorbeeld door de verzamelde data zichtbaar te maken en deze door ouderen de laten verifiëren, en ouderen flexibel te laten bepalen welke data verzameld wordt en met wie deze vervolgens gedeeld wordt. 

Dit artikel is onderdeel van een serie. 

Lees meer: 

Deel 1 – De relatie tussen domotica en privacy in de ouderenzorg 
Deel 2 – Privacy van ouderen – de impact van domotica 
Infographic – Privacy van ouderen bij de inzet van domotica 
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen privacy

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: