Intelligent sensing: een slimme benadering van monitoring

Het belang van intelligente sensing in moderne zorg

Intelligente sensing vormt een belangrijk onderdeel van onze moderne zorgsystemen. Bij deze slimme manier van monitoring worden wifi en artificial intelligence (AI) ingezet om een comfortabele en veilige leefomgeving te creëren, in het bijzonder voor mensen die zorg nodig hebben.

Intelligent sensing maakt gebruik van de combinatie van wifi en artificial intelligence (AI), om de omgeving te kunnen monitoren. Dat gebeurt dus zonder sensoren, wearables of privacygevoelige camera's. Deze geavanceerde systemen analyseren (zelfs subtiel) veranderende patronen in de omgeving, zoals bewegingen en activiteiten, om een uitgebreid beeld te scheppen van het welzijn van de gebruiker.

Hoe werkt intelligent sensing?

Intelligent sensing maakt gebruik van wifisignalen om de aanwezigheid en bewegingen van mensen in een ruimte te detecteren. Deze signalen worden opgevangen door meerdere wifi-toegangspunten, die strategisch zijn geplaatst in het te monitoren gebied. De ontvangen signalen worden vervolgens geanalyseerd door AI-algoritmen, die in staat zijn om zelfs subtiele veranderingen in de signaalsterkte en -snelheid te interpreteren als bewegingen en activiteiten van mensen.

Het unieke aspect van intelligent sensing is dat het niet alleen de aanwezigheid van personen detecteert, maar ook gedragspatronen kan identificeren. Door continu te leren van de ontvangen data, kan het systeem patronen herkennen die kunnen wijzen op mogelijke noodsituaties, zoals langdurige inactiviteit of ongebruikelijke bewegingspatronen. Deze patronen worden vergeleken met vooraf ingestelde parameters en als er afwijkingen worden gedetecteerd, kan het systeem automatisch meldingen verzenden naar zorgverleners of familieleden.

netwerk connectiviteit iot internet of things verbonden connected wifi

Wat zijn de voordelen van intelligent sensing?

Intelligent sensing biedt tal van voordelen voor zowel gebruikers als zorgverleners. Het biedt namelijk een non-invasieve manier om de veiligheid en het welzijn van gebruikers te bewaken, zonder dat er sensoren of camera's nodig zijn, die inbreuk kunnen maken op de privacy. Bovendien is het systeem zeer nauwkeurig en kan het zoals gezegd zelfs subtiele veranderingen in het gedrag van gebruikers detecteren, waardoor snel actie kan worden ondernomen in geval van nood. Door (vroegtijdige) detectie van problemen wordt snelle interventie mogelijk en optimaliseert het systeem de zorgverlening. Ook verhoogt intelligent sensing de gemoedsrust van zowel gebruikers als familieleden, omdat ze weten dat er een systeem is dat hun veiligheid bewaakt.

Zo kun je intelligent sensing inzetten

  1. Stel je voor dat een oudere persoon alleen woont en 's nachts per ongeluk valt in de badkamer. Dankzij intelligent sensing detecteert het systeem deze ongebruikelijke activiteit en stuurt het onmiddellijk een melding naar een familielid of zorgverlener. Hierdoor kan er snel hulp worden geboden, zelfs als de persoon niet in staat is om zelf hulp in te roepen.
  2. Of neem een persoon met dementie die in een zorginstelling woont en de neiging heeft om 's nachts te dwalen. Intelligent sensing kan detecteren wanneer deze persoon zijn of haar kamer verlaat en ongewenst ronddwaalt door de gangen. Het systeem kan onmiddellijk een melding sturen naar het zorgpersoneel, waardoor ze snel kunnen ingrijpen om de persoon veilig terug te begeleiden naar hun kamer.
  3. Tot slot noemen we een persoon met een chronische medische aandoening, zoals diabetes, die zelfstandig thuis woont. Intelligent sensing kan subtiele veranderingen in het bewegingspatroon van de persoon detecteren, evenals ongebruikelijke activiteiten die kunnen wijzen op gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheid of desoriëntatie. Wanneer het systeem een ​​afwijkend patroon signaleert, kan het automatisch een melding sturen naar een zorgverlener of familielid, waardoor tijdig ingrijpen mogelijk is om complicaties te voorkomen.

Wil je meer weten over hoe Intelligent Sensing de zorgervaring kan verbeteren? Neem gerust contact met ons op.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: