Infographic: ouderenwoning versus zorginstelling

Kiezen voor een zorginstelling: infographic

In deze infographic kijken we naar de mogelijke redenen om te kiezen voor een zorginstelling. Daarbij hebben we ook aandacht voor het besluitvormingsproces dat aan die keuze voorafgaat.  Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Infographic: als thuis wonen niet meer gaat

Als thuis wonen niet gaat: de keuze voor een zorginstelling

We richten ons op de zelfredzaamheid van ouderen. Het merendeel van de ouderen wil namelijk het liefst thuis oud worden. Ook naasten van ouderen zijn vrij terughoudend hun een geliefde in een zorginstelling te plaatsen. Toch zijn er redenen om uiteindelijk voor een zorginstelling te kiezen. We kijken naar dit besluitvormingsproces. 

  • Verklarende factoren: Ouderen willen middels een keuze voor een zorginstelling hun eenzaamheid verminderen. Broze ouderen geven aan een groter gevoel van veiligheid ervaren in een zorginstelling. Ook de aanwezigheid van faciliteiten en een fijne omgeving spelen een rol.
  • De rol van naasten: Ouderen willen middels een keuze voor een zorginstelling hun eenzaamheid verminderen. Broze ouderen geven aan een groter gevoel van veiligheid ervaren in een zorginstelling. Ook de aanwezigheid van faciliteiten en een fijne omgeving spelen een rol.
  • Het besluitvormingsproces: Om het besluitvormingsproces achter de verhuizing naar een zorginstelling voor ouderen te doorgronden, kunnen deze redenen bekeken worden vanuit een indeling in twee factoren: push- en pullfactoren.
    • Pushfactoren: Pushfactoren betreffen zaken die ouderen naar een zorginstelling sturen. Zoals veranderingen in levensstijl of gezondheid (van de partner). Ook kan gedacht worden aan het niet meer kunnen onderhouden van de woning, het niet meer willen hebben van verantwoordelijkheden, en sociale isolatie en eenzaamheid.
    • Pullactoren: Pullfactoren trekken mensen aan tot een nieuwe omgeving. Zoals betaalbaarheid, betere faciliteiten veiligheid en nabijheid van naasten. Het is van groot belang dat pullfactoren de overhand hebben in het besluitvormingsproces. Autonomie en zelfbeschikking zijn cruciaal belang voor fysieke en geestelijke gezondheid.
    • Actieve betrokkenheid: Wanneer ouderen zelf hebben gekozen voor intrek in een verzorgingsinstelling passen zij zich sneller aan, ervaren zij hun verblijf als positiever en zijn zij gelukkiger. Betrokkenheid kan alleen plaatsvinden wanneer ouderen op de hoogte zijn van rechten en keuzevrijheid. Ook is het van belang dat zij kunnen communiceren en debatteren over deze keuzes, en informatie over opties kunnen verzamelen en evalueren. 

Deze infographic is onderdeel van een serie.
Lees meer:
Deel 1 – De keuze voor een zorginstelling door ouderen 
Deel 2 – Een zorginstelling voor ouderen – het besluitvormingsproces 
Deel 3 – Ouderen in een zorginstelling: de keuze van naasten 
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen zorginstelling

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: