078-2034021 [email protected]

Belangrijke wijziging voor klanten in regio Heerenveen

Analoog zenderpakket VodafoneZiggo vanaf week 11 niet meer beschikbaar

Vanaf maart 2020 wordt kabeltelevisie volledig digitaal voor inwoners van regio Heerenveen. Voor klanten in deze regio die gebruik maken van VodafoneZiggo is het belangrijk om te weten dat VodafoneZiggo in week 11 van 2020 stopt met het doorgeven van het analoge zenderpakket. Wij zetten op een rij wat dit voor u betekent.

Ziggo startte in maart 2018 met het volledig digitaliseren van het tv-aanbod. Inmiddels is het de beurt aan de regio Heerenveen om over te stappen. De analoge afschakeling vindt plaats in week 11 van 2020, om precies te zijn in de nacht van maandag 9 op 10 maart.

Onze ‘hofleverancier’ voor tv-diensten VodafoneZiggo stopt in week 11 met het doorgeven van het analoge zenderpakket in de regio Heerenveen. Dit past in de landelijke uitfasering van analoge zenders. Voor VodafoneZiggo- en 3Bplus-klanten in deze regio heeft deze wijziging mogelijk gevolgen.

Stap 1: controleer of u nog analoge zenders bekijkt
Welk zenderpakket u gebruikt (analoog of digitaal) kan eenvoudig worden gecontroleerd met een van onderstaande methoden:

 • Schakel over van NPO1 naar NPO2, zodat uw televisie zenderinformatie weergeeft. Ziet u daar ‘Digitaal’ of ‘HD’ bij staan, dan wordt digitaal gekeken. U hoeft dan niets te doen. Staat er ergens PAL, dan is het een analoge zender. Ga door naar stap 2.
 • Ziet u op kanaal 14 Ziggo Sport, dan kijkt u digitaal.
 • Maakt u gebruik van een decoder, dan wordt digitaal gekeken.
  Als u digitaal kijkt, merkt u niets van deze wijziging en hoeft u ook niets te doen.

Stap 2: overschakelen naar basispakket digitaal
Een modernere tv (maximaal circa 5 jaar oud) van een gangbaar merk kan zonder problemen worden ingesteld voor het basispakket digitaal. Alleen als u gebruik wilt maken van uitgebreidere tv-pakketten, HD TV, FOX-sport en/of Film1, heeft u een smartcard nodig.

Instellen
Als u de digitale zenders niet ziet, stel de tv dan als volgt in:

 • reset naar fabrieksinstellingen
 • de tv stelt zichzelf opnieuw in.
  Beantwoord de volgende vragen:
  o Antenne of kabel: Kabel
  o Analoog, digitaal of analoog en digitaal: Digitaal
  o Instellingen:
  Frequentie: 47400, 474000 of 474 
  Netwerk-ID: 4444 of 04444
  Modulatie: 64-QAM
  Symboolsnelheid: 6900

Belangrijk
Als u een infokanaal heeft voor uw organisatie/onderneming en er overwegend analoog wordt gekeken, dan raden wij u aan om contact op te nemen. In de meeste gevallen zal een aanpassing nodig zijn om problemen te voorkomen.

Nieuwe indeling digitale zenders
Drie weken nadat het analoge pakket wordt uitgeschakeld, wordt het digitale zenderpakket opnieuw ingedeeld. Als uw tv hier moeite mee heeft, kunt u uw tv opnieuw instellen.

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning? Neemt u dan gerust contact met ons op: [email protected]

Hier leest u meer over onze relatie met VodafoneZiggo.

Wat je eerst moet weten over 5G

Gelukkig is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling. De wetenschappelijke consensus is dat mobiele straling ongevaarlijk voor de gezondheid is. Deze dringt namelijk slechts mondjesmaat het lichaam binnen, in ieder geval te kort om voor schade te zorgen.

Een tweede punt: toestellen met 5G produceren dezelfde soort straling als toestellen die werken met 2G, 3G en 4G. We hebben dus al meer dan twintig jaar te maken hebben met straling van mobiele communicatie. Toch is in die periode het aantal hersentumoren bijvoorbeeld niet gestegen. Sterker nog: we worden sowieso voortdurend omringd door elektromagnetische straling. Niet enkel van 4G of 5G, maar bijvoorbeeld ook van televisie- en radiosignalen, en wifi. Daarnaast komt de straling ook uit natuurlijk bronnen zoals zonlicht, waarvan de intensiteit ook nog eens vele malen hoger is.

Ook is het belangrijk om te weten dat de elektromagnetische straling van 5G een zogenoemde niet-ioniserende straling betreft, net als bijvoorbeeld 4G, dus. Dat betekent dat de straling op een lager spectrum ligt dan de ioniserende straling van röntgenstralen of radioactieve straling. Zodoende heeft ook niet dezelfde gezondheidseffecten als die ioniserende straling.

De verschillen tussen 4G en 5G

Ondanks dat 5G dezelfde straling uitzendt als 2G, 3G of 4G, is er wel een verschil in de wijze waarop de signalen worden uitgezonden. Een deel van de 5G-masten bundelt de straling namelijk en richt deze (kortdurend) op de gebruiker. Dat gebeurt echter enkel wanneer de gebruiker verbinding maakt. Ook zijn er in de directe omgeving juist minder elektromagnetische velden. Een derde verschil: 5G maakt meer gebruik van hoge radiofrequenties, die minder ver het lichaam binnendringen dan 3G- of 4G-straling. Tegelijk zorgt dat er juist wel weer voor dat veel meer masten nodig zijn om dezelfde goede dekking te garanderen.

Vanwege deze verschillen tussen 5G en zijn voorgangers, en het feit dat sommige mensen wel degelijk gezondheidsklachten rapporteren, wordt er grootschalig onderzoek gedaan naar de effecten van mobieletelefoniegebruik en elektromagnetische straling op onze gezondheid. Het gaat daarbij om verschillende (grootschalige) onderzoeken, waaraan wereldwijd tienduizenden mensen meedoen, ook in Europa. De onderzoekers kijken dus bijvoorbeeld naar kanker, maar ook naar misselijkheid en hoofdpijn. Daaruit komt onder meer naar voren dat mensen die vaker hun mobiele telefoon gebruiken ook vaker hoofdpijn rapporteren. Dat heeft alleen niets met de straling te maken, zodat er een andere verklaring gezocht moet worden.

Geen verbod, wel verstandige beperkingen

Hoewel niet bewezen is dat 5G schadelijk is, is omgekeerd ook nog niet onomstotelijk bewezen dat het de elektromagnetische straling geen enkel effect heeft op onze gezondheid. We kunnen bijvoorbeeld nog niet goed voorzien aan hoeveel elektromagnetische straling we straks in de praktijk worden blootgesteld. De betrokken instanties neemt de zorgen serieus en houden zodoende een vinger aan de pols houden. Dat leidt er onder meer toe dat de straling natuurlijk sowieso onder de Europese maximumnormen blijft.

En dan de grote vraag: moeten we 5G verbieden? Aangezien we nu al beperkingen op straling inzetten, inclusief extra veiligheidsmarges, is de consensus dat we 5G gewoon in gebruik kunnen nemen. Dat neemt echter niet weg dat we klachten altijd serieus moeten nemen. Wetenschappers roepen daarom bijvoorbeeld op tot het ALATA-principe, wat staat voor As Low As Technically Achievable. Met andere woorden: zolang er ook maar enige onzekerheid bestaat over gezondheidseffecten – hoe klein dan ook – is het altijd goed om de hoeveelheid elektromagnetische straling zoveel mogelijk te beperken. 5G helemaal verbieden, is echter een te heftige en vooralsnog ongefundeerde stap. Mede ook aangezien het de verwachting is dat 5G de oudere netwerken op den duur helemaal zal vervangen.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

De gevaren van 5G volgens een Europees security-onderzoek
Wifi 7 kan fysieke aanwezigheid waarnemen zonder sensoren
Cybersecurity in 2020: aandachtspunten voor bedrijven
Vijf nieuwe trends op het gebied van technologie in smart cities

Bronnen

AD
eos wetenschap
Kennisplatform elektromagnetische velden
Radar
RTLZ
Trouw

Share This