Hoe is het internet in België? – Toegang, snelheid en meer

In deze serie artikelen bekijken we de internetsituaties in België en Nederland. We gaan in op internettoegang, internetdekking, internetsnelheid, de internetmarkt en de ontwikkeling van het Internet of Things (IoT). We kijken eerst naar het internet in België. In het vervolgartikel bespreken we aansluitend het internet in Nederland. In het laatste artikel in deze serie gaan we ten slotte over tot een vergelijking waarin we bekijken hoe de situaties in België en Nederland zich tot elkaar verhouden.

Internet in België – internettoegang in België

Uit cijfers uit 2013 bleek dat 79% van de inwoners van België in dat jaar internettoegang had. Dat betekent dat 21% van de Belgen geen toegang had tot het internet, ook niet via hun smartphones. Toegang tot internet in België nam in het daaropvolgende jaar iets toe, zo lag het percentage in 2014 op 82%. Van de Belgen die in dat jaar online waren, kwam vier op de vijf wekelijks op internet en was 68% dagelijks online te vinden. Vijftien procent van alle Belgen had het wereldwijde web in 2014 nog nooit gebruikt. In 2015 stabiliseerde de internettoegang zich; in dat jaar had nog steeds zo’n 82% beschikking over een internetverbinding. Hiermee nam België wereldwijd de negende plek in wat betreft deze indicator. Wanneer gekeken wordt naar achtergestelde bevolkingsgroepen daalt het percentage naar 72%. Tabel 1: internettoegang België

201320142015
79%82%82%*

*Wat betreft achtergestelde bevolkingsgroepen is dit 72% Tabel 2: internetgebruik België – 2014

Dagelijks op internetWekelijks op internetNooit op internet
68%80%15%

Internet in België – internetdekking in België

In 2014 nam het aantal vaste breedbandlijnen met 182.283 aansluitingen toe tot 4.011.201. Dit betekende zo’n 35 vaste breedbandlijnen per 100 inwoners. Hiermee bezette België de 7de plaats in de EU-rangschikking. Met een aandeel van 51,2% vergrootte de kabel in 2014 zijn aandeel met 0,2 procentpunten. In Europa was België destijds het land met het hoogste marktaandeel voor kabel. DSL was tweede met een verlies aan marktaandeel van 48,7% naar 48,5%. In 2015 telde België zo’n 36 abonnementen vast breedbandinternet per 100 inwoners. In het algemeen bleef de verdeling qua type internetaansluiting stabiel. Eind 2015 vertegenwoordigde DSL 48,7% van de abonnementen op vaste breedband internet in België. Kabel had eind 2015 een marktaandeel van 51,3%. De basisbreedbanddekking van de bevolking in 2016 betreft 99,9%. België kent in 2016 4.892.229 unieke IPv4-adressen. België blijft globaal gezien de leider wat betreft IPv6-adoptie, zo verloopt 36% van de verbindingen via IPv6. Ondanks dat dit ten opzichte van het vorige kwartaal een daling van 3,1% is, blijft België de leiding houden. Tabel 3: vaste breedbandlijnen België

20142015
35 per 100 inwoners*36 per 100 inwoners

* Aantal vaste breedbandlijnen 4.011.201 Tabel 4: marktaandeel kabel België

20142015
51,2%51,3%

Internet in België – internetsnelheid in België

Het aantal huishoudens dat beschikte over een breedbandverbinding met een snelheid meer dan 100 Mbps groeide tussen 2012 en 2013 van 9,7% naar 10%. Qua hoeveelheid verbindingen boven de 30 Mbps zat België in 2014 drie keer hoger dan het Europese gemiddelde. Trekken we die snelheid op naar 100 Mbps dan gaat het nog om 12%, waarmee men het meer dan dubbel zo goed deed. In 2015 bereikte de dekking van een breedbandverbinding van ten minste 30 Mbps 98,9. En in 2016 heeft 91,9 procent van alle woningen toegang tot 60 Mbps of meer terwijl 91,1 procent kan rekenen op snelheden van 100 Mbps. In absolute cijfers wil dat zeggen dat toch bijna een half miljoen woningen niet aangesloten kan worden op 100 Mbps-internet. Daarnaast kan 0,04% van de aansluitbare woningen niet beschikken over internet van minimaal één megabit per seconde (125 Kbps). Het gaat dan vooral om dunbevolkte gebieden in Wallonië. De verbindingssnelheden van internet in België liggen in de praktijk een stuk lager. Wat betreft adoptie van 4 Mbps breedband neemt België in 2016 op wereldwijde schaal de zestiende positie in met 94% van de verbindingen die boven deze snelheid uitkomen. Voor 10 Mbps is dat 66% met een vierde plaats, en voor 15 Mbps is dat 38% met een veertiende notering. De gemiddelde snelheid betreft 15,3 Mbps en de gemiddelde pieksnelheid ligt op 69,2 Mbps. Tabel 5: internetbeschikbaarheid België – 2016

> 30 Mbps> 60 Mbps> 100 Mbps
> 98,9%91,9%91,1%

Tabel 6: behaalde internetsnelheid België – 2016* **

> 4 Mbps> 10 Mbps> 15 Mbps
94%66%38%

* Gemiddelde pieksnelheid 69,2 Mbps ** 0,04% van de aansluitbare woningen kan niet beschikken over minimaal 125KBps

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

computer internet ethernet kabel netwerk

Internet in België – internetmarkt in België

In 2015 lagen de meest populaire aanbiedingen voor internet in België in de snelheidsrange van 30-100 Mbps, waarvan de take-up rate aanzienlijk hoger is dan het EU-gemiddelde. De take-up van zeer hoge snelheidsaanbiedingen (dat wil zeggen ten minste 100 Mbps) was meer dan 5% hoger dan het EU-gemiddelde. Dit kan worden verklaard door het feit dat sinds 2012 een snelheid onder 15 Mbps niet meer aangeboden wordt door de drie (grote) internetserviceproviders in België. Gebundelde aanbiedingen met inbegrip van telefonie waren niet erg populair in België, terwijl de take-up van gebundelde aanbiedingen met tv (dat wil zeggen: Double en Triple Play) meer dan twee keer zo hoog als het EU-gemiddelde was. Slechts 16,5% van de abonnementen betrof Standalone- aanbiedingen of breedband in combinatie met mobiele telefonie.

Internet in België – internetprijzen in België

Wanneer men inzoomt op breedbandprijzen was te zien dat voor bijna alle soorten aanbiedingen het minst dure aanbod in België duurder was dan het EU-gemiddelde (tussen de 12% en 67% duurder, afhankelijk van type en snelheid). Er zijn slechts twee uitzonderingen: het Standalone-aanbod met een snelheid tussen de 30 en 100 Mbps dat 10% goedkoper was dan het EU-gemiddelde, en het Double Play aanbod in hetzelfde snelheidsbereik dat vergelijkbaar was met het EU-gemiddelde. Ondanks een lichte stijging in 2013 daalden de prijzen tussen 2012 en 2015 in de snelheidsrange tussen de 30 – 100 Mbps aanzienlijk (-42% voor Standalone; -32% voor Double Play en -23% voor Triple Play). Terwijl het aantal aanbiedingen met een snelheid tussen de 12 en 30 Mbps afnam, zijn hun prijzen – die tot 2014 relatief stabiel waren – vorig jaar duidelijk toegenomen. Ten slotte is de prijs van Triple Play met meer dan 100 Mbps licht gedaald tussen 2014 en 2015, namelijk met -2%.

Internet in België – internetprijzen in België – deel 2

De minst dure aanbiedingen van de drie belangrijkste internetproviders die ten minste 90% van de vaste breedbandmarkt coveren, lieten zich in 2015 als volgt vergelijken: voor Standalone-diensten van 12+ tot 30 Mbps viel de keuze op Telenet met €26,44, in de categorie 30+ tot 100 Mbps varieerden de prijzen tussen €23,39 (Voo) en €46,33 (Telenet). Wat betreft Standalone van 100+ Mbps rekende Telenet €65,34 en Voo €69,58. Ter vergelijking: de Europese gemiddeldes in deze categorie waren respectievelijk €22,25, €26,12 en €42,50. Als we kijken naar Double Play met telefonie  in de categorie 30+ tot 100 Mbps vroeg Voo €37,69 en Proximus €48,71.  Het Europese gemiddelde lag op €36,93. Wat betreft Double Play met tv zagen we het volgende beeld: 12+ tot 30 Mps van Telenet €43,09 (Europees gemiddelde €30,17); 30+ tot 100 Mbps van Voo €39,38 en van Proximus €40,49 (EU-gemiddelde €33,30); en 100+ Mbps van Voo €83,79 (EU-gemiddelde €50,03).  Ten slotte is er ook naar Triple Play gekeken. In de categorie 30+ tot 100 Mbps was het EU-gemiddelde €44,01. De Belgische situatie liet het volgende zien: Voo €53,41, Proximus €57,81 en Telenet €58,20. Wat betreft 100+ Mbps lag het Europees gemiddelde op €60,29, terwijl Telenet hier in België €67,48 voor vroeg en dit voor Voo €97,82 is. Terwijl Voo systematisch de goedkoopste optie was in het populaire snelheidsrange tussen 30-100 Mbps was Proximus altijd de tweede beste keuze in deze categorie, met prijzen die tussen de 2% en 29% hoger lagen. Aan de andere kant bood Telenet de goedkoopste Standalone en Triple play met een snelheid van meer dan 100 Mbps. Deze internetprovider was ook de enige die nog aanbiedingen in het snelheidsbereik van 12 tot 30 Mbps verstrekte, maar deed dat wel tegen een hogere prijs dan de aanbiedingen van concurrenten in de volgende snelheidscategorie.

Internet in België – internetprijzen in België – deel 3

Voor alle soorten aanbiedingen en op alle snelheden waren kabelaanbiedingen systematisch de goedkoopste optie voor de consument. Het toevoegen van vaste telefonie aan een Standalone of Double Play-aanbieding met tv kostte gemiddeld tussen de €14 en €17,60 afhankelijk van de snelheid. Dit was gemiddeld ongeveer twee keer zo hoog als het EU-gemiddelde. Het toevoegen van tv-diensten kostte ongeveer hetzelfde, namelijk tussen de €14,2 en €16,70 afhankelijk van de snelheid. Dit was tussen de 13% en 54% duurder dan het EU-gemiddelde. Tenslotte gaf het toevoegen van beide diensten tegelijkertijd een aanzienlijke korting, de Triple Play-premie (d.w.z. voor het toevoegen telefonie en tv tegelijk) was 21% lager dan de som van beide individuele premies voor het snelheidsbereik 30 tot 100 Mbps. Voor de aanbiedingen met snelheden boven 100 Mbps was de Triple Play-premie vergelijkbaar met de kosten van het toevoegen van uitsluitend telefonie of tv. In vergelijking met het EU-gemiddelde was de Triple Play-premie 47% hoger voor de snelheid 30 tot 100 Mbps, maar ​​bij benadering 27% lager voor de snelheid 100+ Mbps. Voor zeer hoge snelheid betaalden consumenten voor internet in België ongeveer €20 extra voor een 30 tot 100 Mbps Standalone in vergelijking met een 12 tot 30 Mbps-aanbieding. Dit was meer dan drie keer hoger dan het EU-gemiddelde. De premie tussen 30 tot 100 Mbps-breedband en die van meer dan 100 Mbps varieerde tussen €26,70 en €44,40. In vergelijking met het EU-gemiddelde bedroeg deze premie in België ongeveer het dubbele voor de Standalone-aanbiedingen; ongeveer 160% hoger voor de Double Play met tv; en ongeveer 40% hoger voor Triple Play. Tabel 7: internetmarkt België 2015

 SnelheidPrijzen
Standalone12+ tot 30 Mbps€26,44
30+ tot 100 Mbps€23,39
100+ Mbps€65,34
Double Play met telefoon30+ tot 100 Mbps€37,69
Double Play met tv12+ tot 30 Mbps€43,09
30+ tot 100 Mbps€39,38
100+ Mbps€83,79
Triple Play30+ tot 100 Mbps€53,41
100+ Mbps€67,48

Internet in België – Internet of Things (IoT) in België

Sinds 2015 is een netwerk voor het Internet of Things in opdracht van het Franse SigFox operationeel in een tiental Belgische steden en aan de gehele Belgische kust. Halverwege 2016 was heel Vlaanderen gedekt door het netwerk en tegen het einde van het jaar moet 100% van de bedrijven en consumenten in België toegang hebben. Ook werd er een netwerk op basis van de LoRa-technologie gelanceerd. Momenteel dekt dit 10 steden in België. Inmiddels is een tweede netwerk gevolgd. De netwerken bevinden zich nu nog voornamelijk in Vlaanderen, maar moeten ook richting Wallonië uitgebreid worden. Verwacht wordt dat de dekking eind 2016 nationaal is. Zuid-Korea heeft het meest ontwikkelde IoT van de wereld. Aldaar zijn voor elke 100 inwoners 39,7 apparaten aan het internet gekoppeld. België bezet de 11de plaats in de lijst, met 15,6 verbonden apparaten per 100 inwoners.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2  – Hoe is het internet in Nederland? – Dekking, prijzen en meer
Deel 3 – Vergelijking internet – België en Nederland
Infographic – Internet in Nederland en België
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen België

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: