Infographic: waarom nemen we geen actie tegen klimaatverandering

Geen klimaatactie: infographic

Ondanks wetenschappelijk bewijs dat de mens bezig is het klimaat te veranderen, wordt er weinig actie ondernomen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. We geven aan aantal verklaringen voor het feit dat er weinig klimaatactie wordt ondernomen. We bespreken een aantal barrières bij het ondernemen van klimaatactie, zoals onzekerheid en scepsis omtrent klimaatverandering en een aantal uitdagende eigenschappen van het fenomeen klimaatverandering. Een groot gedeelte van de verklaring van het feit dat er weinig klimaatactie ondernomen wordt, kan daarnaast gevonden worden in diverse eigenschappen van de mens zelf. We kijken in deze infographic daarom aansluitend naar eigenschappen van de mens zelf die klimaatactie in de weg zitten. Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Infographic: waarom nemen we geen actie tegen klimaatverandering

Geen klimaatactie: 5 verklaringen

Ondanks wetenschappelijk bewijs dat de mens bezig is het klimaat te veranderen, wordt er weinig actie ondernomen om de klimaatverandering te stoppen. We bespreken barrières bij het ondernemen van klimaatacties, zoals onzekerheid en scepsis, uitdagende eigenschappen van het fenomeen klimaatverandering en diverse eigenschappen van de mens.

  • Klimaatverandering: Klimaatverandering is weinig opvallend als risico, omdat het niet direct kan worden ervaren. Veel van de eerste tekenen zijn ontdekt in regio’s waar weinig of geen mensen wonen. Ook spreekt het ons moreel beoordelingssysteem niet aan.
  • Onzekerheid en scepsis: Mensen zijn onzeker over wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Ideologie, leeftijd en opleidingsniveau, en verschillen in waarden zijn belangrijke determinanten van scepsis over klimaatverandering. Een van de belangrijkste factoren betreft waargenomen onzekerheid.
  • Eigenschappen van de mens: Bestaande mentale modellen bieden weerstand tegen verandering. Informatie over klimaatverandering is bedreigend voor onze geloofsovertuigingen. De manier waarop we over onszelf denken en onwetendheid, hebben invloed op acties. Er is een kloof tussen waarden en acties. Politieke overtuiging heeft een correlatie met onzekerheid over klimaatverandering.
  • Eigenschappen van de mens II: Bereidheid om actie te accepteren is gerelateerd aan zelf-transcendente waarden. Klimaatverandering ligt buiten de onmiddellijke aandacht. Mensen denken als individu niets te kunnen doen en dat milieuomstandigheden slechter zijn in andere plaatsen. Waargenomen (on)gelijkheid wordt vaak gehoord als een reden om niets te doen.
  • Eigenschappen van de mens III: Als er geen vertrouwen bestaat tussen burgers en wetenschappers of beleidsmakers kan er weerstand optreden. Cognitieve dissonantie is vaak gemakkelijker te verminderen door van gedachten te veranderen. Gewoonte is een van de belangrijkste belemmeringen. Cultuur en geloof kunnen verschillen in reacties verklaren.

Deze infographic is onderdeel van een serie.Lees meer:Deel 1 – Invloed van de mens op klimaatverandering Deel 2 – Waarom doen we niets aan klimaatverandering? Deel 3 – Gebrek aan klimaatactie – eigenschappen van de mens Deel 4 – Het uitblijven van klimaatactie – menselijke eigenschappen Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen klimaatverandering

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: