Acceptatie van domotica door ouderen – UTAUT toegepast

In deze serie artikelen wordt gekeken naar de acceptatie van techniek door ouderen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een aantal acceptatietheorieën, zoals UTAUT. Deze theorie wordt in dit artikel specifiek toegepast op domotica. Welke factoren hebben invloed op de acceptatie van domotica door ouderen?

Acceptatie van domotica door ouderen

Ondanks potentie en positieve gebruikersattitudes is de acceptatie van domotica door ouderen niet altijd volledig. Binnen de gezondheidstechniek wordt gepercipieerd nut (prestatieverwachting) eveneens geassocieerd met acceptatie van domotica., zo zijn gebruikers eerder geneigd techniek te accepteren wanneer zij geloven dat deze nuttig is. Nut slaat in deze context op de mate waarin de gebruiker gelooft dat domotica zijn vermogens doet toenemen in het managen van gezondheid en veiligheid, en onafhankelijkheid bevordert. Ook heeft het te maken met de mate waarin het zorgt voor vermindering van de belasting van naasten. Ouderen zien een behoefte aan domotica echter vooral bij anderen en niet bij zichzelf. Daarnaast is het wat betreft domotica wederom zo dat een groter gebruiksgemak (inspanningsverwachting) zorgt voor snellere acceptatie van domotica. Gebruikers zijn vaak bang dat domotica lastig en onpraktisch is. De impact van subjectieve norm is niet altijd even consistent gebleken in onderzoek. In het geval van de acceptatie van domotica lijken sleutelfiguren echter zeker van belang bij de vorming van een mening over (het nut van) domotica. 

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

huis woning ouderen smart home slim huisautomatisering domotic

Invloeden op de acceptatie van domotica

Ook een aantal organisatorische factoren, zoals verblijf in een zorginstelling en tevredenheid met de zorg, hebben invloed op acceptatie van domotica. Gebruikers thuis accepteren techniek eerder dan bewoners van een zorginstelling. Daarnaast is kennis over gezondheid eveneens van invloed, zo zijn mensen die zich minder deskundig voelen op het gebied van hun ziekte minder geneigd domotica te gebruiken. Ouderen maken zich vaak zorgen over de kosten van domotica en vrezen dat de hulpmiddelen te zichtbaar en opdringerig zijn, zo vinden zij het vervelend als anderen hun gezondheid als slecht bestempelen. Daarnaast zijn ouderen bang de hulpmiddelen te vergeten of kwijt te raken, en vrezen zij zaken als vals alarm. Verder heeft het bestaan van alternatieven voor de hulpmiddelen een negatieve impact op de acceptatie. Ten slotte kunnen technieken elkaar ook simpelweg in de weg zitten, zoals bijvoorbeeld een draagbare alarmknop en valdetectie. 

Dit artikel is onderdeel van een serie.Lees meer:

Deel 1 – Acceptatie van techniek door ouderen – acceptatietheorieën 

Deel 2 – Ouderen en techniek – acceptatie of weerstand? 

Deel 4 – Hoe zorg je voor techniekacceptatie door ouderen? 

Infographic – Techniekacceptatie door ouderen 

Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen techniekacceptatie

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: