Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad

We hebben in deze serie over smart cities onder meer besproken wat een smart city precies is. Hierbij hebben we onder meer aandacht besteed aan de rol van technologie. Ook gingen we in op de redenen achter smart cities en schetsen we een toekomstbeeld voor deze slimme steden. In dit artikel kijken we aansluitend naar hoe steden smart cities kunnen worden. Hoe wordt een stad een smart city? We bespreken de voorwaarden voor smart cities en gaan onder meer in op de rol van technologie en burgers in dit proces.

Hoe wordt een stad een smart city – de voorwaarden voor smart cities

Er zijn belangrijke ontwikkelingen in technologie en bedrijfsmodellen die geholpen hebben om een weg te banen voor smart cities: 1) Meer en betere connectiviteitsopties en een vernieuwende waardering voor de rol van de publieke sector bij communicatie-infrastructuur. 2) Nieuwe tools en paradigma’s voor het verzamelen, beheren, opslaan en analyseren van data, waaronder cloud-architecturen en machine learning. 3) De toenemende invloed van open datamodellen in de publieke sector. 4) Het Living Labs-paradigma voor onderzoek en ontwikkeling. 5) De komst van smartphones als een bijna alomtegenwoordig detectie- en gebruikersinterfaceapparaat. 6) Platform-as-a-Service (PaaS) en Software-as-a-Service (SaaS) bedrijfsmodellen. 7) De opkomst van open source software en de groeiende populariteit van open API’s als een maatregel tegen eigendomsvergrendeling. 8) De opkomst van nieuwe financieringsparadigma’s, met name publiek private partnerschappen (PPP) en financieringen van leveranciers.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

gebouw stad city groen duurzaam klimaatverandering

Hoe wordt een stad een smart city – systemen op elkaar afstemmen

Een stad heeft een eigen systeem van stromen van mensen, goederen, afval, energie, grondstoffen en water. Door die stromen optimaal op elkaar af te stemmen, ontstaat een smart city. Er zijn drie overkoepelende dimensies van een stad: milieu en duurzaamheid, diensten in de stad, en kwaliteit van leven. Elk van deze dimensies heeft meerdere karakteristieke attributen, soms overlappend. Duurzaamheid en milieu zijn cruciaal voor het stedelijk landschap. De belangrijkste kenmerken in deze dimensie zijn energie en vervuiling. Wat de diensten op het stadsniveau betreft, omvatten de belangrijkste kenmerken technologie en infrastructuur, bestuur en economie. De laatste dimensie is de levenskwaliteit van de burgers. Dit weerspiegelt het welzijn van burgers, en hun streven zichzelf te verbeteren, bijvoorbeeld op het vlak van rijkdom en onderwijs. Al het bovenstaande moet worden afgewogen om tot een succesvolle, slimme, duurzame stad te komen.

Hoe wordt een stad een smart city – de rol van technologie

Technologie is een zeer belangrijk middel om verandering te realiseren. Smart cities draaien om de voortdurende heroriëntatie van stedelijke vraagstukken op basis van technologie. Technologie maakt de volgende functies mogelijk, die de sleutels zijn voor het bereiken van de doelen en het optimaliseren van de prestaties van de slimme stad: informatie- en kennisdeling, voorspellingen en integratie. Belangrijk hierbij is het realtime verzamelen van informatie. Hoewel steden al decennia gegevens in verschillende vormen gebruiken, is de moderne praktijk van civiele analyse pas in de afgelopen jaren begonnen, dankzij een groot aantal technologische veranderingen.

Neem de opkomst van IoT en sensoren die een breed scala aan informatie kunnen verzamelen, zoals over verkeer of luchtvervuiling. Slimme steden vertrouwen op nauwkeurige gegevens om goed te functioneren. De uitdaging is om de kracht van data te gebruiken om slimme oplossingen te maken die de echte behoeften van stadsgebruikers aanpakken en door hen als zinvol worden beschouwd. Het realiseren van slimme steden omvat dan ook verschillende componenten en spelers, zoals sensoren, leveranciers van apparatuur, communicatieproviders, dienstverleners, en zakelijke innovatie.

Hoe wordt een stad een smart city – burgers maken een stad slim

Het continu beschikbaar maken van de door de sensoren verzamelde data, bijvoorbeeld via open data-projecten, is de sleutel tot het slim maken van de stad. Zo krijgen mensen die leven in zo’n slimme stad ook invloed op hun omgeving en ontstaat er meer sociale betrokkenheid. Het besef dat de relatie tussen burger, overheid en markt snel verandert door technologische ontwikkeling is intussen in veel steden doorgedrongen. Om tot een smart city te komen, zullen zowel de landelijke als lokale overheid, de zorg, het onderwijs, de wetenschap, het bedrijfsleven en burgers moeten samenwerken. Geen participatie betekent het ontbreken van draagvlak, waardoor de smart city uitgesloten is.

Hoe wordt een stad een smart city – elke smart city is anders

Slimme ruimtelijke inrichting, apps, samenwerkingen, technieken en apparaten bieden veel kansen om van een stad een smart city maken. Er zijn echter verschillende manieren om een slimme stad te zijn. Sommige steden hebben zich geconcentreerd op het verbeteren van de operationele efficiëntie van hun eigen gemeentelijke diensten, zoals straatverlichting, afvalverzameling en parkeerdiensten. Anderen hebben prioriteit gegeven aan het betrekken van burgers.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: