078-2034021 algemeen@3bplus.nl

Innovaties op het gebied van techniek en domotica worden niet altijd (direct) geaccepteerd door de gebruikers. We kijken naar een theorie die de acceptatie van techniek behandelt: de UTAUT. Welke factoren hebben invloed op de acceptatie van techniek door ouderen? De aanwezigheid van techniek leidt niet per se tot de acceptatie van techniek door de gebruiker. Acceptatie van techniek kent vele barrières, zoals een gebrek aan steun van bovenaf, slecht design en ongemotiveerde en incapabele gebruikers. Het falen van de meeste producten is echter te verklaren door een gebrek aan gebruikersacceptatie. Als technologische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen en er steeds meer falen, zijn inzichten in de determinanten van acceptatie van techniek erg bruikbaar. Begrip van de acceptatie van techniek kan helpen om innovaties te ontwikkelen, die beter geaccepteerd worden door de gebruiker. Een beter begrip van techniekacceptatie door ouderen kan helpen om innovaties te ontwikkelen, die daadwerkelijk geaccepteerd worden door de gebruiker. De factoren die van invloed zijn op techniekacceptatie worden in deze infographic ten slotte nog vertaald in concrete aanbevelingen voor de praktijk. Zodoende kan de acceptatie van techniek (en domotica) door ouderen vergroot worden.

Infographic: techniekacceptatie door ouderen
Share This