Infographic: techniekacceptatie door ouderen

Techniekacceptatie: infographic

Innovaties op het gebied van techniek en domotica worden niet altijd (direct) geaccepteerd door de gebruikers. We kijken naar een theorie die de acceptatie van techniek behandelt: de UTAUT. Welke factoren hebben invloed op de acceptatie van techniek door ouderen? De aanwezigheid van techniek leidt niet per se tot de acceptatie van techniek door de gebruiker. Acceptatie van techniek kent vele barrières, zoals een gebrek aan steun van bovenaf, slecht design en ongemotiveerde en incapabele gebruikers. Het falen van de meeste producten is echter te verklaren door een gebrek aan gebruikersacceptatie. Als technologische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen en er steeds meer falen, zijn inzichten in de determinanten van acceptatie van techniek erg bruikbaar. Begrip van de acceptatie van techniek kan helpen om innovaties te ontwikkelen, die beter geaccepteerd worden door de gebruiker. Een beter begrip van techniekacceptatie door ouderen kan helpen om innovaties te ontwikkelen, die daadwerkelijk geaccepteerd worden door de gebruiker. De factoren die van invloed zijn op techniekacceptatie worden in deze infographic ten slotte nog vertaald in concrete aanbevelingen voor de praktijk. Zodoende kan de acceptatie van techniek (en domotica) door ouderen vergroot worden. Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Infographic: techniekacceptatie door ouderen

Techniekacceptatie: Domotica en ouderen

Techniek wordt niet altijd geaccepteerd door gebruikers. Het falen van de meeste producten is te verklaren door dit gebrek aan acceptatie. Begrip van techniekacceptatie kan helpen om innovaties te ontwikkelen, die beter geaccepteerd worden.

 • Techniekacceptatie: De theorie van acceptatie en gebruik van technologie (UTAUT) stelt dat prestatieverwachting, inspanningsverwachting en sociale invloed de intentie tot gebruik van techniek vormen. Deze intentie beïnvloedt tezamen met faciliterende condities (zoals steun en zelfvertrouwen) het daadwerkelijk gebruik.
 • Ouderen en techniek: Ouderen hebben een positieve attitude ten opzichte van techniek, maar maken er minder vaak gebruik van dan jongeren. Leeftijd is een van de grootste determinanten van de acceptatie van techniek. Het UTAUT-model is toe te passen op ouderen en techniek. 
 • Drie determinanten:
  • Ouderen accepteren techniek als zij geloven dat deze techniek hun leven zou kunnen verbeteren en hun behoeften zou kunnen vervullen (prestatieverwachting). 
  • Eveneens kunnen de meningen van naasten (subjectieve norm) invloed hebben. 
  • Daarnaast is er de perceptie dat het apparaat te lastig te gebruiken is (inspanningsverwachting).
 • Faciliterende condities: Een gevoeld ongemak heeft een negatief effect op gepercipieerd gebruiksgemak. Acceptatie door ouderen neemt toe wanneer er hulp beschikbaar is en zij ervaren over voldoende kennis te beschikken (faciliterende condities). Ten slotte heeft plezier van het gebruik van techniek eveneens een positieve invloed op gepercipieerd gebruiksgemak, nut en acceptatie.
 • Aanbevelingen: 
  • Voordelen van techniek moeten gecommuniceerd worden en specifieke zorgen weggenomen. 
  • De gebruiker moet bij het ontwikkelproces betrokken. 
  • Gebruikers moeten kennis van en ervaring met de techniek op kunnen doen. 
  • Naasten moeten betrokken worden bij het implementatieproces.

Deze infographic is onderdeel van een serie. 

Lees meer:

Deel 1 – Acceptatie van techniek door ouderen – acceptatietheorieën 

Deel 2 – Ouderen en techniek – acceptatie of weerstand? 

Deel 3 – Acceptatie van domotica door ouderen – UTAUT toegepast 

Deel 4 – Hoe zorg je voor techniekacceptatie door ouderen?

Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen techniekacceptatie

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: