Infographic: machine learning is leren door ervaring

Machine learning: infographic

Machine learning is een onderzoeksveld binnen AI, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van algoritmes waarmee computers kunnen leren. In deze infographic geven we een overzicht van machine learning.

Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Infographic: machine learning is leren door ervaring

Machine learning: leren door ervaring

Machine learning is een onderzoeksveld binnen AI, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van algoritmes waarmee computers kunnen leren. Machine learning verwijst naar elk systeem waar de prestatie van een machine bij het uitvoeren van een taak beter wordt door meer ervaring op te doen in het uitvoeren van die taak. 

  • Wat is machine learning?: Bij machine learning worden de algoritmes getraind. Een algoritme zoekt naar een manier om tot een patroon in data te komen. Machine learning past statistische technieken toe om een model te genereren die dat patroon kan herkennen. 
  • (Un)supervised learning: Bij supervised learning krijgt het algoritme input en de gewenste output. Het doel is een model te leren die de gegeven input vertaalt naar deze gewenste output. Dit model wordt vervolgens ingezet om de output te voorspellen voor nieuwe data. Bij unsupervised learning wordt geen gewenste output gegeven. Het algoritme moet zelf een structuur ontdekken in input.
  • Voorspellingen: Het model kan het patroon doortrekken en voorspellingen doen. Door nieuwe data in te passen, wordt het programma beter; het is aan het leren.
  • Algoritme: Hetzelfde classificatie-algoritme dat gebruikt wordt om handgeschreven getallen te herkennen, kan ook gebruikt worden om spam te classificeren, zonder iets te wijzigen. Het wordt alleen gevoed met verschillende trainingsgegevens, zodat het met een ander model komt.
  • Toepassingen: We realiseren ons steeds meer hoeveel inzicht verborgen zit in de door IoT verzamelde Big Data. We zien machine learning-toepassingen in retail, transport, beeldherkenning (in de zorg), en entertainment zoals games.

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Machine learning, neurale netwerken en deep learning uitgelegd
Deel 2 – Wat is machine learning: een introductie
Deel 3 – Toepassingen van machine learning in zorg, retail en meer
Deel 4 – Methoden van machine learning – supervised en unsupervised learning
Deel 5 – Hoe werkt machine learning – machine learning uitgelegd
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen deep learning

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: