Infographic: hoe ziet de ideale ouderenwoning eruit?

Woonsituatie van ouderen: infographic

Het merendeel van de ouderen wil het liefst thuis oud worden. Maar hoe wonen deze ouderen dan en in welke soort woningen? Of ander gezegd: wat is de woonwerkelijkheid van ouderen. We behandelen ook de verhuisgeneigdheid van ouderen. Willen zij graag verhuizen of blijven zij toch liever in de eigen woning? Ook besteden we aandacht aan de woonwensen van ouderen. Wat is de ideale ouderenwoning? We bespreken de wensen wat betreft de woning, en de woonsituatie en -omgeving. Het is daarbij belangrijk oog te houden voor de heterogeniteit binnen de groep. De ene oudere is de andere namelijk niet. De ideale ouderenwoning bestaat daarom niet. Toch zijn er veel woonwensen van ouderen universeel. Ten slotte vergelijken we deze wensen met de werkelijkheid. Komen deze overeen of zijn er grote verschillen zichtbaar? Deze vergelijking mondt uit in een aantal aanbevelingen aan de betrokken instanties. Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Infographic: de woonsituatie en woonwensen van ouderen

Woonsituatie ouderen: Woonwensen vs woonwerkelijkheid

Het merendeel van de ouderen wil het liefst thuis oud worden. Hoe ziet de eigenlijke woonsituatie van ouderen eruit? En hoe verhoudt deze werkelijke situatie zich tot de gewenste situatie? Komen realiteit en behoeften overeen? En zo niet, hoe zorgen we voor een betere aansluiting?

  • Woonwerkelijkheid: De meeste ouderen wonen in grondgebonden eengezinswoningen, meestal (semi-)vrijstaande (nultreden)woningen. Het gaat voornamelijk om koopwoningen met een waarde rond €200.000 – €250.000. Woningen speciaal voor ouderen zijn vooral gewild onder 75-plussers en alleenstaanden. 
  • Woonwensen: De ene oudere is de andere niet. Toch zijn veel woonwensen universeel, zoals de wens naar een ruime huurwoning (grondgebonden of nultreden). Deze woning ligt nabij natuur en groenvoorzieningen, en sociale contacten. Diensten en huisaanpassingen kunnen helpen langer thuis te kunnen wonen.
  • Verhuisgeneigdheid: Zo’n 30% van de ouderen denkt na over verhuizen, maar de kans dat zij verhuizen is gering. Ouderen zijn tevreden met de bestaande situatie en associëren verhuizen met verlies van sociale contacten, ruimte en geld. Met diensten aan huis en huisaanpassingen is verhuizing minder vaak nodig. 
  • Woonwerkelijkheid vs woonwensen: Het woonaanbod voor senioren sluit niet aan op hun woonwensen. 65-plussers worden gezien als zorgvrager, terwijl ze zelfstandig willen en kunnen wonen. Ook wordt de behoefte aan comfortabele appartementen nabij voorzieningen niet gezien. Ouderen schatten op hun beurt het prijskaartje van hun wensen niet goed in. Ook vinden zij de huurprocedure stressvol. 
  • Aanbevelingen: Binnen de huidige voorraad zijn veel woningen niet gewenst door senioren. We adviseren nieuwbouw binnen bestaande wijken en aanpassingen aan de huidige voorraad. De focus moet liggen op gelijkvloerse woningen, en de mogelijkheden van huisaanpassingen. Er moet aanbod geschapen worden dat bestaat uit comfortabele woningen, nabij het centrum en zorgvoorzieningen, waarbij de huurprijs toch laag genoeg gehouden kan worden. 

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Hoe wonen ouderen – de woonwerkelijkheid van ouderen 
Deel 2 – Willen ouderen verhuizen: verhuisgeneigdheid 
Deel 3 – De ideale ouderenwoning – verschillen tussen groepen 
Deel 4 – Woonwensen van ouderen – de woning, situatie en omgeving 
Deel 5 – Een woning voor ouderen – verschil woonwerkelijkheid en woonwensen 
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen woonwensen

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: