Het stikstofprobleem aanpakken met luchtreinigers in de veeteelt

We kunnen de stikstofemissies in de veeteelt (verder) terugdringen met de nieuwste generatie luchtreinigers. We vertellen je graag meer over deze oplossing voor het stikstofprobleem. Hoe kan een luchtreiniger meehelpen aan het oplossen van het stikstofprobleem? Eerst echter een korte uitleg over het stikstofprobleem.

Het stikstofprobleem in Nederland

Nederland moet zijn stikstofemissies aanpakken. De Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet genoeg bescherming biedt aan Natura 2000-gebieden. De hoeveelheid stikstof in de natuur is namelijk amper afgenomen sinds invoering van het programma in 2015.

Wat is het stikstofprobleem?

Voordat we verder ingaan op onze luchtreinigers voor het stikstofprobleem doen we eerst een stapje terug. Wat is het stikstofprobleem ook alweer? Stikstof is belangrijk voor alle levende wezens, omdat het een sleutelrol in de plantengroei speelt. Te weinig stikstof en de planten gedijen niet. Een teveel stikstof kan het milieu echter juist schaden.

Door menselijke activiteit (veeteelt, industrie en transport) hebben we een teveel aan stikstof. Dat effect is tweeledig. Wanneer fossiele brandstoffen worden verbrand, geven ze stikstofoxiden af, die bijdragen aan de vorming van smog en zure regen. Ammoniak is een andere stikstofverbinding. Deze wordt voornamelijk door agrarische activiteiten veroorzaakt. Deze stikstofverbindingen vormen het probleem. Als ze in natuurgebieden belanden, verhogen ze namelijk de voedingswaarde van de bodem. Dit zorgt voor verzuring en het verlies van biodiversiteit. Dit is vooral een punt van zorg voor beschermde gebieden zoals Natura 2000-gebieden.

natuur koeien weiland boeren agrarisch veeteelt

Zo pakken we het stikstofprobleem aan

De overheid probeert de stikstofemissies al ruim 30 jaar te verminderen. Toch wordt er nog steeds te veel stikstof afgezet op onze natuurgebieden. En ook belangrijk: de uitstoot van ammoniak is sinds 2010 nauwelijks gedaald. De veeteelt en landbouw zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de stikstofemissie in Nederland. Of beter gezegd: deze sectoren zijn de belangrijkste veroorzaker van ammoniak. De grootste impact op de stikstofcrisis kan daarom worden behaald door het aantal dieren in de veehouderij te verminderen. In de overgebleven veehouderij kan dan geïnnoveerd worden.

Luchtreinigers tegen het stikstofprobleem

Een van die innovatieve oplossingen voor het terugdringen van onze stikstofemissies is de luchtreiniger. Daarmee kunnen veeteeltbedrijven hun stikstofuitstoot nog verder terugdringen.

De luchtreiniger van onze partner heeft zijn nut al bewezen bij bierbrouwerijen en rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar maar liefst 95 procent van het waterstofsulfide én de ammoniak werd afgevangen. De luchtwassers die nu worden gebruikt in de veeteelt halen vaak maar zo’n veertig procent ammoniak uit de lucht. Ook zijn die installaties groot. Dat geldt niet voor het kleine kastje van onze partner. Deze is tweemaal zo efficiënt, veel compacter en gebruikt minder energie, geen water en geen chemicaliën.

De luchtreiniger wordt gezien als een volgende stap om de stikstofproblematiek in de veeteelt op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat je met het apparaat het snelst een bijdrage kunt leveren aan het terugdringen van de uitstoot van een stal. Ook kun je de reactor in de stal plaatsen, waardoor een beter binnenklimaat voor de dieren ontstaat. Een bijkomend voordeel is dat ook geur wordt afgevangen.

Zo werkt de luchtreiniger voor de veeteelt

De luchtreiniger werkt met plasma, zoals bijvoorbeeld in een tl-buis. Wanneer de vervuilde lucht door het plasma wordt geblazen, verandert de moleculaire structuur van stoffen als waterstofsulfide of ammoniak. Met andere woorden: het plasma gaat een verbinding aan met de vuile lucht. Er blijven daarna alleen maar stoffen over die niet (of in ieder geval veel minder) schadelijk zijn. Op den duur wordt het ook mogelijk om deze overgebleven stoffen uit de lucht te halen.

Meer weten over de luchtreiniger? Neem gerust contact met ons op.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: