Statistieken en feiten over het (IoT) Internet of Things

Als je meer wilt weten over het Internet of Things (IoT), dan heeft Safe at Last een interessante infographic voor je opgesteld. Zij zetten namelijk maar liefst 80 statistieken en feiten op een rijtje. Wij lichten er hieronder een aantal voor je uit.

Wat is het Internet of Things?

In 2008 waren er al super veel objecten verbonden met het internet. Wat heet: er zijn meer IoT-apparaten dan mensen op deze aarde. Daarom is het juist zo gek dat 87% niet weet wat het IoT precies inhoudt. De infographic begint zodoende met een definitie van het Internet of Things. Het IoT is het gebruik van netwerksensoren in objecten, zodat we ze op afstand kunnen monitoren en controleren.

De groei van het IoT

Het aantal IoT-apparaten neemt razendsnel toe. In 2003 waren er bijvoorbeeld een half miljard verbonden apparaten. Inmiddels zijn dat er al meer dan 50 miljard. Vooral als je dat vergelijkt met de wereldbevolking levert dat een interessant beeld op. Zo waren er in 2003 nog slechts 0,08 IoT-apparaten per persoon. In 2020 zijn dat er al 6,58 per persoon. Er wordt zodoende ook heel wat uitgegeven aan de apparaten, namelijk bijna 3 biljoen dollar. Het bedrijfsleven geeft het meeste uit aan IoT-apparaten, namelijk 57% van het totaal.

Je vindt de meeste IoT-apparaten in China, Noord-Amerika en West-Europa, namelijk maar liefst 67% van het totaal aantal. De totale markt omvat verbonden auto’s (7,7%), smart homes (15,4%), e-health (22,0%), het Industrial Internet of Things (IIoT; 26,4%) en smart cities (28,6%).

De geschiedenis en toekomst van het IoT

De infographic bespreekt ook de geschiedenis van het IoT. 1999 vormt het beginpunt. In dat jaar spreekt men voor het eerst van het Internet of Things. In 2000 komt vervolgens de eerste verbonden koelkast op de markt. Een andere mijlpaal vindt plaats in 2008, toen de eerste internationale conferentie over de technologie gehouden werd. Daarna gaat het snel: in 2009 wordt bijvoorbeeld al getest met verbonden auto’s en vindt het IoT zijn plek in de zorg.

Deze versnelling heeft onder meer te maken met een kostendaling, ook krijgen steeds meer mensen toegang tot wifi. Daarnaast krijgen grote bedrijven als Amazon en Google interesse in de technologie. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat steeds duidelijker wordt dat er een hoop geld te verdienen valt. De markt is nu al zo’n $475 miljard waard. En de verwachting is dat de groei ook de komende jaren nog zal aanhouden. Het gaat daarbij om een jaarlijkse groei van 36-39%.

Alhoewel we er in Nederland nog even op moeten wachten, wordt 5G elders ter wereld steeds verder uitgerold. En dat heeft een grote impact op verschillende IoT-toepassingen. 5G is namelijk super snel en kent een lage latency, hetgeen vrijwel real-time interactie mogelijk maakt.

IoT voor bedrijven

Zo’n 23% van grote ondernemingen maakt gebruik van het Internet of Things. Bij middelgrote en kleine ondernemingen gaat het om 14%. Dat dit percentage nog niet hoger ligt, heeft onder meer te maken met angst dat men niet weet wat te doen met de verzamelde data. Daarnaast lijken IoT-initiatieven op papier vaak heel mooi, maar blijkt het in de praktijk allemaal toch moeilijker dan verwacht.

IoT voor consumenten

Consumenten vormen de grootste gebruikersgroep van het IoT. Het gaat om 5,2 miljard apparaten, oftewel 63% van het totaal aantal apparaten. Alleen dit jaar al koopt twee derde van alle consumenten waarschijnlijk één of meerdere IoT-apparaten. In 2019 worden er naar verwachten 1,9 miljard smart home-apparaten verscheept. De smart home-markt (slimme speakers, slimme verlichting, slimme sloten, etc.) is inmiddels al 24 miljard waard. De best verkochte IoT-consumentenapparaten zijn wearables gericht op sport en gezondheid. De voornaamste redenen voor consumenten om IoT-apparaten te kopen, zijn: tijd besparen (57%), geld besparen (45%) en een groter gevoel van veiligheid (72%).

IoT voor de zorg

De volgende sector in de infographic is de gezondheidszorg. Ook in die sector neemt de IoT-adoptie steeds verder toe: van $24,2 miljard in 2015 naar $337,41 miljard in 2020. In 2020 is 40% van alle IoT-apparaten bedoeld van de gezondheidszorg. Op dit moment maakt al 60% van alle medische instellingen gebruik van het Internet of Things. En met goede reden: op die manier kunnen de kosten (veroorzaakte door inefficiëntie) jaarlijks met maar liefst $100 miljard verminderd worden. Dat is echter niet het enige voordeel, denk ook aan: real-time alarmering, grotere engagement van patiënten, meer (en betere) dataverzameling en de mogelijkheid van zorg op afstand. Het aantal patiënten dat thuis gemonitord wordt, zal elk jaar bijvoorbeeld met 44,4% groeien.

Fun facts over het IoT

  • Overheidsinstanties zijn het traagst met het implementeren van het Internet of Things. Zo maakt slechts 42% van de gemeenten gebruik van IoT-apparaten.
  • Het eerste IoT-apparaat stamt uit 1982, toen een snoepautomaat werd verbonden. De automaat kon rapporteren over zijn inventaris en aangeven of nieuw toegevoegde blikjes drinken wel koud waren.
  • Het is mogelijk om 10 tot 30% energie te besparen door gebruik te maken van de schema’s en instellingen van je slimme thermostaat.
  • Een slimme bh kan borstkanker in een vroeg stadium herkennen. De correlatie met een klinische diagnose ligt op dit moment op 87%.

Barrières bij IoT-adoptie

Dat het IoT nog niet verder verspreid is, heeft te maken met een aantal barrières. Het eerste probleem heeft te maken met het verzamelen van data: een derde van de Internet of Things-oplossingen wordt namelijk al snel weer afgedankt, bijvoorbeeld omdat men problemen ondervindt met het managen en analyseren van data. Een tweede probleem heeft te maken met datasecurity. Maar liefst 84% van alle organisaties heeft te maken gehad met een beveiligingslek in hun IoT-oplossing. Zodoende noemt 35% security als de grootste barrière die verdere groei van het IoT in de weg staat. In het verlengde daarvan liggen privacybezwaren. Als je als bedrijf dat de privacy van je klanten niet kan garanderen, loop je natuurlijk altijd het risico aangeklaagd te worden. Ten slotte worden operationele kosten genoemd. Het gaat dan om kosten van implementatie (50%), onderhoudskosten (44%) en de integratie met bestaande technologie (43%).

Wat staat ons nog te wachten?

Ten slotte kijkt men nog even vooruit: de markt voor smart homes groeit in 2022 naar verwachting uit tot 53 miljard. Ook zal het IoT ingezet worden in de strijd tegen klimaatverandering. In 2050 kan de prijs van voedsel mogelijk gehalveerd worden, wanneer IoT meer wordt ingezet in de agrarische sector. In 2020 is 75% van de nieuwe auto’s uitgerust met een vorm van connectiviteit. In het verlengde daarvan liggen autonome auto’s en intelligente parkeersystemen, waarmee we tijd (stilstaan in files, op zoek naar parkeerplekken) en geld kunnen besparen. Wanneer auto’s met elkaar kunnen communiceren kan het aantal ongevallen enkel in Amerika al met 600.000 verminderd worden. Uiteraard zien we ook een verdere groei in slimme meters: naar 1,1 miljard in 2022.

Het einddoel: smart cities

Steden verbruiken op dit moment 75% van alle natuurlijke bronnen. Daarnaast is 50% van al het afval afkomstig uit steden, evenals 60 tot 80% van de uitstoot van broeikasgassen. De markt voor smart city-oplossingen zal naar verwachting $400 miljard waard zijn in 2020. Ook op dit moment zijn veel IoT-oplossingen al bedoeld voor slimme steden, namelijk zo’n 20%.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Internet of Things IoT cijfers statistieken

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

De toekomst van 5G; onderdeel Internet of Things (IoT)
Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg
Het slimme apparaten ABC
Meer winst en betere beslissingen met AI en IoT

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: