Artificial Intelligence (AI) in het bedrijfsleven: de stand van zaken

Deloitte heeft (via Consultancy) onderzoek gedaan naar de staat van Artificial Intelligence (AI) in het bedrijfsleven. We zetten de resultaten van het onderzoek voor je op een rijtje.

Bedrijven koppelen zakelijk succes aan AI

Voor het onderzoek naar de toepassing van AI in het bedrijfsleven werden ruim 2.500 bestuurders en IT-managers in negen landen bevraagd. 75 procent van hen denkt dat AI hun organisatie in de komende drie jaar zal transformeren. Daarnaast geeft ruim 60 procent aan dat AI in datzelfde tijdskader zelfs hun sector zal transformeren. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat zo’n 75 procent van de respondenten meent dat AI cruciaal zal zijn voor zakelijk succes in de komende twee jaar.

Welke AI-technologieën worden al gebruikt?

In het onderzoek wordt ook specifiek gekeken naar verschillende AI-technologieën. Neem machine learning. Op dit moment geeft twee derde van de deelnemers aan dat hun bedrijf al gebruik maakt van machine learning. Daarnaast is maar liefst 97 procent van plan om het (in de komende jaren) te gaan gebruiken. Datzelfde geldt voor deep learning, dat 95 procent van plan is om te gaan gebruiken. Op dit moment wordt die AI-technologie echter nog wel minder toegepast, namelijk bij bijna 55 procent van de deelnemers. Ook de stand van zaken omtrent Natural Language Processing en Computer Vision werd bevraagd, waarbij soortgelijke percentages zichtbaar waren.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

artificial intelligence ai computer laptop virtual slimme assistent

Voor welke taken wordt AI gebruikt?

Bedrijven lijken vooral AI-technologieën te gebruiken in IT- en cybersecurity-gerelateerde functies. Andere takken die veel genoemd worden, zijn productie en engineering en productontwikkeling. Onderaan de lijst vinden we toepassingen als marketing, human resources, juridische zaken en inkoop. Als we specifiek naar Nederland kijken, valt op dat wij AI vaker voor klantenservice en finance gebruiken dan andere landen. Het gebruik op het gebied van cybersecurity loopt hier juist weer achter.

Met welk doel wordt AI ingezet?

Als we binnen deze sectoren kijken naar de redenen achter de inzet van AI dan kunnen we drie belangrijke redenen onderscheiden:

  • het automatiseren van processen die eerder door een mens werden uitgevoerd;
  • het optimaliseren van de efficiëntie van processen;
  • het verbeteren van het vermogen van mensen om processen uit te voeren – of om processen uit te voeren die normaal gesproken niet mogelijk zouden zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat AI vooral wordt om de efficiëntie van processen te optimaliseren of deze geheel te automatiseren. Daarna volgt het verbeteren van de besluitvorming en het verbeteren van bestaande producten en diensten. AI wordt nog weinig ingezet om nieuwe inzichten te ontdekken of om nieuwe businessmodellen mogelijk te maken.

Tot slot dan nog een definitie van Artificial Intelligence

AI is intelligentie tentoongesteld door machines. De term AI wordt vaak gebruikt wanneer een machine cognitieve functies nabootst die geassocieerd worden met de mens, zoals het herkennen van een gezicht en het voeren van een natuurlijk gesprek. Huidige vormen van AI zijn ontworpen om één taak uit te voeren, zoals het besturen van een auto. We spreken daarom ook wel eens over smalle AI. Op deze smalle taken (schaken, oplossen van vergelijkingen) weet AI soms al beter te presteren dan de mens.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Artificial Intelligence bepaalt het energieverbruik van een woning
AI in de zorg: snelle MRI en accurate beoordeling prostaatkanker
Hoe kunnen merken Artificial Intelligence (AI) toepassen – deel 2
Artificial Intelligence (AI) in retail: klantverwachtingen per generatie

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: