Duurzaamheid: Voordelen voor duurzame bedrijven

Duurzaamheid voor bedrijven - de voordelen

Deze serie artikelen staat in het teken van duurzaamheid voor bedrijven. We gaven eerder een definitie en voorbeelden van duurzaam ondernemen. Hierbij bespraken we onder meer de zes essentiële kenmerken van een duurzame ontwikkeling. In dit artikel kijken we naar de voordelen van duurzaam ondernemen. Er zijn namelijk meerdere voordelen voor duurzame bedrijven, zoals een verbeterde concurrentiepositie, grotere winst en tevreden stakeholders. In het laatste artikel bespreken we ten slotte onder meer hoe een bedrijf duurzaam wordt.

Voordelen voor duurzame bedrijven - verbeterde concurrentiepositie

Niet alleen consumenten, maar ook niet-gouvernementele organisaties, media en overheden, controleren bedrijven en moedigen hen aan duurzaamheid op te nemen als integraal onderdeel van hun bedrijfsactiviteiten. De internalisering van deze behoeften van stakeholders is op lange termijn winstgevend. Er bestaat geen overtuigend bewijs van een correlatie op korte termijn tussen duurzaam ondernemen en economische/financiële prestaties. Maar het strategisch nut ligt in het creëren van waarde op lange termijn, omdat duurzaam ondernemen een bron is van innovatie, differentiatie, en concurrentievoordeel. Argumenten dat het meer kost om milieuvriendelijk te zijn, zijn daarom vaak misleidend wanneer wordt geanalyseerd over een langere tijdspanne.

Er zijn nog veel bedrijven die geloven dat hoe dichterbij ze bij milieuvriendelijkheid komen, hoe dichterbij het verlies van hun concurrentievoordeel zijn. Duurzaam ondernemen heeft echter juist een positief effect op de concurrentiepositie van een bedrijf. Dit doordat het hen de mogelijkheid biedt hogere prijzen te vragen, het de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor klanten en potentiële medewerkers vergroot, het marktaandeel van het bedrijf laat groeien, en het imago van het bedrijf verbetert. Bedrijfsreputatie is geïdentificeerd als een van de meest belangrijke immateriële middelen die een onderneming concurrentievoordeel verschaft. Duurzaam ondernemen wordt daarom steeds vaker geanalyseerd als een bron van concurrentievoordeel voor de onderneming.

Voordelen voor duurzame bedrijven - grotere winst

Ondanks dat de voordelen van duurzaam ondernemen moeilijk te kwantificeren zijn, is er een correlatie tussen sociale / milieuprestaties en financiële prestaties. Duurzaamheid kan inkomsten verhogen, kosten voor energie, afval, materiaal, water en inhuur van werknemers verminderen, productiviteit van werknemers verhogen, en strategische en operationele risico's verminderen. Bovendien kan duurzaam ondernemen talent aan te trekken, belastingvoordelen genereren en toegang bieden tot nieuwe markten.

Er bestaan volgens vele studies nog veel meer positieve correlaties tussen milieuprestaties en economische prestaties. Zo helpen de reclame- en marketingfunctie en het positieve publieksbeeld mee om het marktaandeel te vergroten. Klanttevredenheid medieert gedeeltelijk de relatie tussen duurzaam ondernemen en de marktwaarde van een bedrijf. Daarnaast kennen duurzame producten ook een onderscheidende kwaliteit en kan niet eerder aangeboord marktpotentieel en rendabele niches aangeboord worden.

Voordelen voor duurzame bedrijven – tevreden consumenten

Consumenten worden steeds meer bewust van milieuproblemen, ethische activiteiten van organisaties, de milieu- en sociale gevolgen van hun consumptiebeslissingen. En in sommige gevallen maken ze aankoopbeslissingen in verband met hun milieu- en ethische bezwaren. Hun verwachting is dat bedrijven zich gedragen als ‘goede burgers’, waarvan de dagelijkse activiteiten zijn gericht op het genereren van winst. Maar ook ten dienste staan van de gemeenschap. De meeste consumenten zijn het erover eens dat, terwijl ze zakelijke doelstellingen bereiken, bedrijven op hetzelfde moment duurzaam moeten ondernemen.

Onderzoek laat zelfs zien dat de vraag naar duurzaamheid toeneemt. Zo gaf 27% van het Britse publiek aan meer geneigd te zijn om duurzame producten en/of diensten te kopen dan vijf jaar geleden. Duurzaam ondernemen kan de positieve evaluatie, houding, loyaliteit en identificatie van klanten ten opzichte van een bedrijf vergroten. Zo kiest de meerderheid van Amerikanen voor duurzaamheid als factor die het meest waarschijnlijk is om ze tot trouwe aanhangers van een bepaald bedrijf te maken. Deze personen vertoonden ook een grotere intentie om producten van deze bedrijven te kopen. En te investeren in of solliciteren bij deze bedrijven. Daarnaast is 57% van de Amerikaanse consumenten meer loyaal aan bedrijven die duurzaam ondernemen. En is 82% van hen bereid meer te betalen voor deze producten.

Voordelen voor duurzame bedrijven - tevreden stakeholders

Een motivatie voor bedrijven om duurzaamheid te omarmen, is zodoende om stakeholders (naast consumenten bijvoorbeeld ook aandeelhouders en werknemers) tevreden te stellen. Zo nemen niet-gouvernementele organisaties ook een steeds grotere rol in door gebruik te maken van media en internet om de zichtbaarheid van het gedrag van ondernemingen te verhogen. Daarnaast kan duurzaamheid bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van leveranciers vergroten voor potentiële andere bedrijven als klanten. Het halo-effect verwijst naar de tendens de evaluatie van een bepaald kenmerk van een voorwerp te laten beïnvloeden door een algemene indruk.

Als bedrijven een positief imago creëren voor stakeholders is de kans groter dat deze partijen negatieve informatie over het bedrijf negeren. Duurzaamheid heeft een halo-effect. Zodat het als een schild werkt dat bedrijven en hun reputaties beschermt. Ten slotte verwijst sociale licentie naar aanvaarding of goedkeuring van een bedrijf door een lokale gemeenschap. En kan door tijdige en effectieve communicatie, zinvolle dialoog, en ethisch en verantwoord gedrag worden verworven. Het weergeven van betrokkenheid bij duurzaamheid, en daarmee de reputatie van het bedrijf te verbeteren, is een manier om sociale licentie te bereiken.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 - Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?
Deel 2 - Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven
Deel 4 - Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid
Infographic - Duurzaamheid voor het bedrijfsleven
Bronnen - Bronnen 3Bplus artikelen duurzaam ondernemen

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: