Duurzaamheid bedrijven: de voordelen van duurzaamheid

Duurzaamheid bedrijven: wat ondernemers te winnen hebben

Duurzaamheid bedrijven, waarom zou een ondernemer duurzaam willen ondernemen? We vertellen in dit artikel wat een duurzaam bedrijf is, welke duurzame acties een bedrijf kan nemen en wat de voordelen van duurzaam ondernemen zijn.

Duurzaamheid bedrijven: wat is een duurzaam bedrijf?

Een duurzame onderneming is een onderneming die tijdens het verdienen van geld ook aandacht heeft voor verbetering van natuur en milieu. Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat natuur en milieu geen schade ondervinden door de activiteiten van het bedrijf. Met andere woorden: het doel van een duurzaam bedrijf is om zaken te doen binnen de grenzen van het milieu.

Duurzaamheid bedrijven: voorbeelden van te nemen acties

Een bedrijf dat duurzamer wil worden, kiest bijvoorbeeld voor elektronische correspondentie in plaats van papier. Op een hoger niveau kan gedacht worden aan het kiezen voor groene stroom, het herzien van productieprocessen om de hoeveelheid afval te elimineren en de keuze voor niet-giftige grondstoffen en processen. Een duurzaam bedrijf kiest natuurlijk ook voor producten van duurzame materialen, die bij voorkeur gerecycled kunnen worden wanneer ze versleten zijn. En in het geval van wegwerpartikelen kiest men voor biologisch afbreekbare materialen. Ten slotte denkt een duurzaam bedrijf na over de duurzaamheid van leveranciers en andere partners.

Duurzaamheid bedrijven: waarom zou je duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen hoeft niet moeilijk te zijn. Toch is er in de praktijk soms nog weerstand. Een van de grootste drempels om duurzaamheid mee te nemen in de bedrijfsvoering heeft te maken met de vraag wat duurzaam ondernemen een bedrijf oplevert. Een businessmodel kan gebaseerd zijn op financieel rendement en niet-financiële effecten zoals verbeterde reputatie. De meeste bedrijven bezitten het potentieel voor één of meerdere businessmodellen voor duurzaamheid, maar dit wordt nog te weinig (h)erkend.

Er moeten dus voordelen zijn aan duurzaam ondernemen, die daadwerkelijk gemeten kunnen worden. We zetten er een aantal op een rijtje:

Duurzaamheid bedrijven voordelen: versterk je concurrentiepositie

Duurzaam ondernemen heeft een positief effect op de concurrentiepositie van een bedrijf. Zo verbetert duurzaam ondernemen het imago van het bedrijf. Daarmee wordt bedrijf aantrekkelijker voor klanten en potentiële medewerkers. Bedrijfsreputatie is een van de belangrijkste immateriële middelen die een onderneming concurrentievoordeel verschaft.

Duurzaamheid bedrijven voordelen: vergroot je winst

Ondanks dat de voordelen van duurzaam ondernemen moeilijk te kwantificeren zijn, is er wel degelijk een correlatie tussen duurzaam ondernemen en financiële prestaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheid hogere prijzen te vragen, belastingvoordelen en het besparen van kosten voor energie, afval, materiaal en water. De financiële voordelen kunnen ook schuilen in nieuwe markten, hogere productiviteit van werknemers en het aantrekken van nieuw talent.

Duurzaamheid bedrijven voordelen: maak stakeholders blij

De reputatie van een onderneming signaleert onder meer waarde-relevante informatie aan beleggers over hoe effectiviteit van de organisatie van het bedrijf te vergelijken met die van de concurrerende ondernemingen. Daarnaast zien zij duurzaamheid als een signaal van toegenomen capaciteit om kansen te grijpen, kostenbesparingen te verkrijgen, en de nadelige gevolgen van falen, boetes en rechtszaken te minimaliseren.

Duurzaamheid bedrijven voordelen: denk aan de langere termijn

Duurzaam ondernemen kent dus ook voordelen voor de langere termijn, omdat duurzaam ondernemen een bron is van innovatie, differentiatie, en concurrentievoordeel. Argumenten dat het meer kost om milieuvriendelijk te zijn, zijn daarom vaak misleidend wanneer wordt geanalyseerd over een langere tijdspanne. Dat is bijvoorbeeld ook steeds meer zichtbaar bij het afsluiten van leningen en verzekeringen, waarbij deze klimaatachterblijvers meer rente en premie betalen.

Duurzaamheid bedrijven: wat kan 3Bplus voor je bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van duurzaamheid? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme technologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: